Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020

Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020
Auteur: Lambrechts Kathleen ,
Met medewerking van: Verhaert Roel , Henckens Lieven , Michiels Steven , Gysen Cies
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1837 7
Aantal bladzijden:336
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
36 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
36 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Het Decreet lokaal bestuur (DLB) zet in 609 artikelen de lijnen uit voor de werking van de lokale besturen en bepaalt de specifieke bevoegdheden voor de politieke en ambtelijke organisatie. Het overzicht bewaren door al die artikelen is zeker niet eenvoudig.

De Snelgids gemeentelijke werking vat de essentie van het decreet op een gestructureerde en toegankelijke manier samen.

Deze volledig herwerkte en sterk uitgebreide editie omvat vijf grote delen:

 • Het eerste deel omvat per orgaan en per functie een gebruiksvriendelijk overzicht van alle bevoegdheden die in het decreet voorkomen. Verder wordt elke bevoegdheid vergezeld van een verwijzing naar de vindplaats in het decreet en staat daarenboven de mogelijkheid tot delegatie aangegeven.
   
 • Het tweede deel gaat over de werking van de gemeentelijke organen. De auteurs besteden hierbij niet alleen uitgebreid aandacht aan het statuut van de lokale mandataris. Per beslissingsorgaan bieden ze eveneens een checklist in de vorm van een stappenplan, dat moet helpen om het goede verloop van een zitting te waarborgen.
   
 • [Nieuw in deze editie 2020] In het derde deel worden de bevoegdheden van de verzelfstandigde entiteiten onder de loep genomen. De logica is daarbij dezelfde als die van het eerste luik, met telkens een samenvatting van de bevoegdheid, de vindplaats in het Decreet lokaal bestuur en/of het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen.
    
 • [Nieuw in deze editie 2020] In het vierde deel wordt het bestuursdecreet geanalyseerd, met een gebruiksvriendelijk overzicht van alle bevoegdheden en verplichtingen die voor lokale besturen van toepassing zijn.
    
 • [Nieuw in deze editie 2020] Het vijfde en laatste deel van de Snelgids bevat een managementsamenvatting van de Omzendbrief 2018 KB/ABB/4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het Decreet over het lokaal bestuur en het provinciedecreet.

Als uitsmijter vindt u in de bijlage ook een opfrissing van alle krachtlijnen van het Decreet lokaal bestuur terug.

Een uitgebreide inhoudsopgave en een trefwoordenregister benadrukken het praktijkgerichte karakter van deze uitgave, die tot doel heeft een letterlijk een snelle gids te zijn: eenvoudig, gemakkelijk leesbaar, met oog voor de essentie. Een praktische handleiding met behapbare informatie voor iedereen die met de gemeentelijke werking is begaan.

  

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 

Inhoudstafel

Dankwoord
Hoe werkt deze snelgids?

 
Deel 1 - Bevoegdheden gemeente en OCMW
1. Gemeenteraad
2. Voorzitter gemeenteraad
3. Raad voor maatschappelijk welzijn
4. Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. College van burgemeester en schepenen
6. Burgemeester
7. Vast bureau
8. Voorzitter vast bureau
9. Bijzonder comité voor de sociale dienst
10. Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
11. Managementteam
12. Algemeen directeur (en adjunct-algemeendirecteur)
13. Financieel directeur
14. Maatschappelijk werker
 
Deel 2 - Werking van de gemeentelijke bestuursorganen
1. Gemeenteraad
2. College van burgemeester en schepenen
3. Raad voor maatschappelijk welzijn
4. Vast bureau
5. Bijzonder comité voor de sociale dienst

Deel 3 - Bevoegdheden verzelfstandigde entiteiten
Inleiding
1. Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf
2. Voorzitter van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf
3. Directiecomité of gedelegeerd bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf
4. De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm
5. De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in vzw-vorm
 
Deel 4 - Bevoegdheden en verplichtingen ingevolge het bestuursdecreet

Deel 5 - Bestuurlijk toezicht en bekendmakingsplicht

Managementsamenvatting
1. Uitgangspunten
2. Publicatieplicht
3. Bestuurlijk toezicht

Bijlage - Krachtlijnen Decreet lokaal bestuur
1. Doelstellingen van het Decreet lokaal bestuur
2. Essentie van het Decreet lokaal bestuur
3. Uitgangspunt = integratie gemeente en OCMW, politiek en ambtelijk
4. Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben dezelfde leden
5. College burgemeester en schepenen en vast bureau hebben dezelfde leden
6. Bijzonder comité voor de sociale dienst met eigen taak
7. Eén algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente én OCMW
8. Gezamenlijk managementteam en organogram gemeente en OCMW
9. Ondertekening en delegatie handtekeningbevoegdheid
10. Actieve openbaarmaking op website van gemeente
11. Inspraak en participatie van de burger
12. Bestuurlijk toezicht wordt vereenvoudigd en verloopt digitaal
13. Gezamenlijke beleidsrapporten voor gemeente en OCMW
14. Organisatiebeheersing en klachtenbehandeling
15. Audit
16. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen
17. Gemeentelijke verzelfstandiging
18. OCMW- verzelfstandiging
19. Statuut mandatarissen
20. Personeel

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Cover De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2023

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 9789049619893
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
leidraad openbaarheid van bestuur Leidraad openbaarheid van bestuur 
Grondbeginselen voor lokale besturen

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Schram Frankie
ISBN: 978 90 4961798 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
integriteit cover Een nieuwe kijk op integriteit 
Over hoe integriteitsbeleid de overheid maakt [of kraakt]

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhaert Roel
ISBN: 978 90 496 1945 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Verzelfstandiging Verzelfstandiging in gemeente en OCMW 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Gysen Cies, Michiels Steven, Taelemans Stephanie, Henckens Lieven, Persoons Charlotte
ISBN: 978 90 496 1867 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
De gemeenteraad - Editie 2022 De gemeenteraad 
Editie 2022

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978 90 496 1923 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen  
Cases, modellen en afwegingskaders

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Lambrechts Kathleen, Lievens Nele, Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 946 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Inspiratiegids ad Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen 

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Eggermont Joëlle, Lambrechts Kathleen, Parmentier Kurt, Vancleynenbreugel William, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 909 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Het college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen  
Editie 2022

Het college van burgemeester en schepenen is het collegiale orgaan dat op gemeentelijk niveau fungeert als uitvoerende macht. In deze publicatie worden de samenstelling en de werking ervan van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan. Daarbij komt ook het vast bureau als OCMW-pendant ten volle mee aan bod.

Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978-90-496-1960-2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 2022 Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 
Een bestuurlijke galop voor het schaap op vijf poten

Auteur: Vancleynenbreugel William
ISBN: 978-90-496-1959-6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De arbeidstijdreglementering in lokale besturen De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden 
Praktische toepassing voor het statutaire en contractuele personeel in lokale besturen en openbare zorginstellingen

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Blomme Franky, Taelemans Stephanie, Chloé Van Landeghem
ISBN: 978 90 496 1961 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig