Snelgids gemeentelijke werking

Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

snelgids
Auteur: Lambrechts Kathleen , Verhaert Roel
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 723 3
Aantal bladzijden:290
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
36 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
36 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Het Decreet lokaal bestuur zet de lijnen uit voor de werking van de lokale besturen en bepaalt met ingang van 1 januari 2019 de specifieke bevoegdheden voor de politieke en ambtelijke organisatie.

De Snelgids gemeentelijke werking vat de essentie van het decreet voor u samen. Daarbij komen eerst en vooral de krachtlijnen van het Decreet lokaal bestuur aan bod, kernachtig en to the point.

Het tweede en lijvigste deel van deze publicatie omvat per orgaan en per functie een gebruiksvriendelijk overzicht van alle bevoegdheden die in het decreet voorkomen. Een heldere structuur die rekening houdt met het belang en de thematische verwantschap zorgt voor een coherent geheel per orgaan. De auteurs halen daarbij waar nodig ook de directe verbanden met gerelateerde bevoegdheden aan. Zo komt het globale plaatje tot zijn recht. Verder wordt elke bevoegdheid vergezeld van een verwijzing naar de vindplaats in het decreet en staat daarenboven de mogelijkheid tot delegatie aangegeven. Kortom, de ideale metgezel om snel de bevoegdheid en de bevoegde te vinden die u zoekt, zonder risico door de bomen het bos niet meer te zien.

In een derde deel wordt de werking van de bestuursorganen kort uit de doeken gedaan.

Deel 4 laat de lezer met een gerichte quiz toe de proef op de som nemen over de essentie van het Decreet lokaal bestuur.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?


Inhoudstafel

DANKWOORD
HOE WERKT DEZE SNELGIDS?
DEEL 1 – KRACHTLIJNEN DECREET LOKAAL BESTUUR

1. Doelstellingen van het decreet lokaal bestuur
2. Essentie van het decreet lokaal bestuur
3. Uitgangspunt = integratie gemeente en OCMW, politiek en ambtelijk
4. Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben dezelfde leden
5. College burgemeester en schepenen en vast bureau hebben dezelfde leden
6. Bijzonder comité voor de sociale dienst met eigen taak
7. Eén algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente én OCMW
8. Overgangsregels eerste algemeen directeur en financieel directeur
9. Gezamenlijk managementteam en organogram gemeente en OCMW
10. Ondertekening en delegatie handtekeningbevoegdheid
11. Actieve openbaarmaking op website van gemeente
12. Inspraak en participatie van de burger
13. Bestuurlijk toezicht wordt vereenvoudigd en verloopt digitaal
14. Gezamenlijke beleidsrapporten voor gemeente en OCMW
15. Organisatiebeheersing en klachtenbehandeling
16. Audit
17. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filiale
18. Gemeentelijke verzelfstandiging
19. OCMW- verzelfstandiging
20. Statuut mandatarissen
21. Districten
22. Personeel
DEEL 2 – BEVOEGDHEDEN
1. Gemeenteraad
2. Voorzitter gemeenteraad
3. Raad voor maatschappelijk welzijn
4. Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. College van burgemeester en schepenen
6. Burgemeester
7. Vast bureau
8. Voorzitter vast bureau
9. Bijzonder comité voor de sociale dienst
10. Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
11. Managementteam
12. Algemeen directeur (en adjunct-algemeendirecteur)
13. Financieel directeur
14. Maatschappelijk werker
DEEL 3 – WERKING VAN DE BESTUURSORGANEN
1. Gemeenteraad
2. College van burgemeester en schepenen
3. Raad voor maatschappelijk welzijn
4. Vast bureau
5. Bijzonder comité voor de sociale dienst
DEEL 4 – OEFENING BAART KUNST: DE DLB-QUIZ
1. De politieke organisatie
2. De ambtelijke organisatie
3. Verzelfstandiging
4. De beleids- en beheercyclus
5. De werking van het lokaal bestuur
6. De participatie van de burger
7. Het bestuurlijk toezicht
De oplossingen

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Aanverwante producten:

De gemeenteraad De gemeenteraad 
Editie 2016

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Van der Schoot W.
ISBN: 978 90 4961 364 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
igs2020 De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2020

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 849 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management 

Deel van reeks: HRMConnect , Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Verhaert Roel, Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 4961 761 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dynamisch enthousiasmeren Dynamisch enthousiasmeren 
Praktijkgids voor leidinggevenden in lokale besturen

Deel van reeks: HRMConnect , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Geerts Wen
ISBN: 978 90 4961 777 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 
De rechtspositieregeling en andere sociale regelgeving toegelicht

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Kints Aanje
ISBN: 978 90 4961 791 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Decreet lokaal bestuur Het Decreet lokaal bestuur 

Auteur: Ackaert J., DeCock M., Fransen D., Lancksweerdt E., Maes A., Verbist S. , Verschave A. , (ed.) Hennau S., (ed.) Keunen S., (ed.) Van Garsse S.
ISBN: 978 90 4961 692 2
Publicatievorm: Boek
leidraad openbaarheid van bestuur Leidraad openbaarheid van bestuur 
Grondbeginselen voor lokale besturen

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Schram Frankie
ISBN: 978 90 4961798 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
impuls 20201 Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. (DLB- special Impuls – 2020-1) 

ISBN: 06LM004980
Publicatievorm: Tijdschrift