De gemeenteraad

Editie 2016

De gemeenteraad
Auteur: Van der Schoot W.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 364 8
Aantal bladzijden:362
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid

Beschrijving

De heruitgave van dit boek komt eraan (2022).

De gemeenteraad is, samen met het college van burgemeester en schepenen, één van de belangrijkste bestuursorganen van de gemeente. Niet verwonderlijk dus, dat zijn samenstelling en zijn werking door tal van verschillende aspecten worden bepaald.

Een goed begrip van deze aspecten is dan ook onmisbaar voor een correct en efficiënt bestuur. En dat is precies wat het boek “De gemeenteraad” u biedt.

Hoe de gemeenteraad alle taken van gemeentelijk belang tot een goed einde probeert te brengen en hoe deze groep verkozenen is samengesteld? Het zijn de twee kernvragen die in “De gemeenteraad” duidelijke antwoorden krijgen.

Immers, in een eerste deel gaat auteur Wim Van der Schoot dieper in op de samenstelling van de gemeenteraad. Daarbij neemt hij o.a. volgende topics onder de loep:

 • het aantal raadsleden
 • de verkiezing en installatie van de leden
 • de afstand van het mandaat
 • de verloven
 • de presentiegelden
 • het einde van het mandaat 

In een tweede deel staat de auteur uitvoerig stil bij de werking van de gemeenteraad. Waarbij hij aandacht besteedt aan:

 • de taken
 • de bijeenroeping 
 • de vergadering
 • de notulen
 • de deontologische code
 • het voorzitterschap 

Komen ook nog aan bod: de formele motiveringsplicht van de besluiten van de gemeenteraad, het bestuurlijk (of het administratief) toezicht en de openbaarheid, alsook de structurele onbestuurbaarheid van gemeentebesturen die uitgesproken wordt door de gemeenteraad.

Kortom, "De gemeenteraad" mag niet ontbreken in de boekenkast van iedereen die bij de gemeenteraad betrokken is: burgemeester, schepenen, raadsleden, leidinggevende ambtenaren, ... Maar ook voor iedere andere politicus met lokale ambities, voor studiediensten van politieke partijen en voor in (lokale) politiek geïnteresseerde burgers vormt deze uitgave onmisbaar leesvoer.
 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
 • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

I.
De samenstelling
1.
Aantal raadsleden
2.
Geldigverklaring van de verkiezing
3.
Afstand doen van mandaat
4.
Installatie
5.
Verlof voor het uitoefenen van het politiek mandaat van gemeenteraadslid
6.
Presentiegelden
7.
Einde of onderbreking van het mandaat van gemeenteraadslid
8.
Eretitels en eretekens
II.
De werking
1.
Taakveld van de gemeenteraad
2. Bijeenroeping van de gemeenteraad
3.
Gemeenteraadsfracties, gemeenteraadscommissies en adviesraden
4.
De vergadering van de gemeenteraad
5.
Verbod tot deelname aan beraadslagingen en stemming en het stellen van bepaalden handelingen
6.
Voorzitter van de gemeenteraad
7.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad
8.
Het huishoudelijk reglement
9.
Prerogatieven van de gemeenteraadsleden
10. Deontologische code
11. Bestuurlijk toezicht
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid