Leidraad openbaarheid van bestuur

Grondbeginselen voor lokale besturen

leidraad openbaarheid van bestuur
Auteur: Schram Frankie
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961798 1
Aantal bladzijden:106
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
42 EUR
39 EUR (2 - 100 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Informatie vormt de motor voor de werking van organisaties en de openbaarheid van die informatie is essentieel binnen een democratische samenleving. Dit is des te meer het geval voor publieke organisaties, waaronder lokale besturen. Zowel het beheren, bijhouden als vernietigen van informatie is dan ook bij de overheid aan de regels van openbaarheid van bestuur gebonden. Verantwoording, communicatie met de burger, maar ook zorgzaam omspringen met gegevens van burgers en ondernemingen zijn maar enkele van de opdrachten van een modern bestuur.

In 2019 hertekende het Decreet lokaal bestuur de verplichtingen voor de bekendmaking van een hele reeks documenten. Ook het Bestuursdecreet ging van kracht en zorgt voor de nodige verandering. Tot slot moet er ook rekening gehouden worden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze leidraad geeft een genuanceerd overzicht van het kluwen van alle actuele bepalingen, zowel vanuit de federale wetgeving die nog van toepassing is op Vlaamse lokale besturen als voor de eigen regionale regelgeving. De kaders, de pertinente procedureregels en de uitzonderingen worden stap voor stap toegelicht met enkele handige schema’s.


Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Inleiding
1. Openbaarheid van bestuur en recht van toegang
1.1 Het begrip openbaarheid van bestuur, recht op en recht van toegang tot informatie/documenten
1.2 De uitoefening van een recht van toegang
1.3 Het voorwerp van het recht van toegang in de openbaarheidsregelgeving
1.4 Het begrip openbaarheid van bestuur en de rechtstoestand van informatie of documenten
2. Grondbeginselen inzake openbaarheid van bestuur
2.1 Openbaarheid van bestuur als fundamenteel recht
2.2 Basisbegrippen
2.3 Het toepassingsgebied van het recht van toegang in de openbaarheidsregelgevingen
2.4 De relatie met andere openbaarheidsbepalingen
2.5 Schema’s
3. Procedureaspecten vanuit het oogpunt van de burger
3.1 Algemeen
3.2 De aanvraag
3.3 De beroepsmogelijkheden
4. Procedureaspecten vanuit het oogpunt van het bestuur
4.1 De behandeling van de aanvraag
4.2 De uitvoering van de beslissing tot openbaarmaking
4.3 Procedures
5. Beperkingen op de openbaarheid van bestuur
5.1 Beperkingen in veelvoud
5.2 Beperking in hoofde van de aanvrager
5.3 Uitzonderingsgronden
5.4 Beperking aan de inroepbaarheid van de uitzonderingsgronden en van de belangvereiste in de tijd
6. Enkele concrete toepassingen
6.1 Toegang tot een bevorderingsdossier
6.2 Toegang tot adresgegevens
6.3 Intellectuele rechten
6.4 Onderscheiden verplichtingen tot bekendmaking en actieve informatieverstrekking van lokale regelgeving
7. Aspecten van actieve openbaarheid van bestuur
7.1 Het toepassingsgebied van de ‘actieve’ openbaarheidsbepalingen in het bestuursdecreet
7.2 Actieve openbaarmaking van bestuursdocumenten en bekendmaking van besluiten
7.3 Het voeren van een voorlichtingsbeleid
7.4 De uitbouw van een of meer gezamenlijke gegevensbronnen met basisinformatie
7.5 Organisatie van het communicatiebeleid
7.6 De vermelding van de identificatiegegevens van wie meer informatie kan verstrekken
8. De aanvraag tot aanvulling of verbetering van bestuursdocumenten
9. Een bijzondere regeling voor de toegang tot bestuursdocumenten voor wetenschappelijke doeleinden
9.1 Een beperkte groep van begunstigden
9.2 Bijzondere procedurele vereisten in hoofde van de aanvrager
9.3 Bijzondere procedurele vereisten in hoofde van de overheidsinstantie
9.4 Een mogelijkheid om bepaalde uitzonderingsgronden niet in te roepen
Bijlage 1: Beknopte bibliografie
Bijlage 2: Nuttige verwijzingenMaakt deel uit van de reeks

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig