Het college van burgemeester en schepenen

Editie 2022

Het college van burgemeester en schepenen
Auteur: Van der Schoot Wim
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978-90-496-1960-2
Aantal bladzijden:362
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
95 EUR
85 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending)
75 EUR
bestel

Beschrijving

Het college van burgemeester en schepenen is het collegiale orgaan dat op gemeentelijk niveau fungeert als uitvoerende macht. In deze publicatie worden de samenstelling en de werking ervan van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan. Daarbij komt ook het vast bureau als OCMW-pendant ten volle mee aan bod.

Deze vermeerderde heruitgave integreert de actuele bepalingen van het decreet ter versterking van de lokale democratie, de impact van het bestuursdecreet en andere evoluties op wetgevend vlak, evenals de inzichten uit de praxis.

In het eerste deel wordt de samenstelling onder het vergrootglas gelegd, met aandacht voor de verkiezingen, de invulling van het mandaat, het verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat, de regeling met betrekking tot wedde en vergoedingen en de bepalingen in geval van vervanging. Tuchtmaatregelen en een uitweiding over eretitels en eretekens vervolledigen dit eerste luik.

In het tweede deel gaat de auteur dieper in op de werking van het college en snijdt daarbij eerst en vooral het taakveld aan. Vervolgens wordt het vergaderen van het orgaan zorgvuldig gefileerd: de soorten vergaderingen, de bijeenroeping, het aanwezigheidsquorum, de deontologische code en het huishoudelijk reglement, de beraadslagingen en stemmingen, de besluitvorming, de motiveringsplicht en uiteraard ook de notulen: geen aspect blijft onaangeroerd. De prerogatieven van de leden van het college van burgemeester en schepenen worden afzonderlijk toegelicht en het geheel wordt afgerond met een hoofdstuk omtrent het bestuurlijk toezicht.

Inhoudstafel

TITEL I. SAMENSTELLING

Hoofdstuk I. Samenstelling van het college van burgemeester en schepenen

Hoofdstuk II. De verkiezing van de schepenen

Hoofdstuk III. Verlof voor het uitoefenen van het politiek mandaat van burgemeester of schepen (voorzitter of lid vast bureau)

Hoofdstuk IV. Uitoefening van het mandaat

Hoofdstuk V. De vervanging van een schepen

Hoofdstuk VI. Tuchtmaatregelen

Hoofdstuk VII. Wedde, vergoedingen en pensioen

Hoofdstuk VIII. Eretitels en eretekens.

TITEL II. WERKING

Hoofdstuk I. Taakveld van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau

Hoofdstuk II. De bijeenroeping van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau

Hoofdstuk III. Aard van de vergadering

Hoofdstuk IV. Verbod tot deelname aan beraadslagingen en stemmingen en het stellen van bepaalde handelingen

Hoofdstuk V. De vergadering van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau

Hoofdstuk VI. Notulen van de vergadering

Hoofdstuk VII. Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk VIII. Prerogatieven van de schepenen (leden van het vast bureau)

Hoofstuk IX. Deontologische code

Hoofdstuk X. Bestuurlijk toezicht

Producten binnen deze reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen

Aanverwante producten:

De gemeenteraad - Editie 2022 De gemeenteraad 
Editie 2022

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978 90 496 1923 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 2022 Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 
Een bestuurlijke galop voor het schaap op vijf poten

Auteur: Vancleynenbreugel William
ISBN: 978-90-496-1959-6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig