Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen

Cases, modellen en afwegingskaders

Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen
Auteur: Denis Sandra , Lambrechts Kathleen , Lievens Nele , Vermeiren Luc
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 946 6
Aantal bladzijden:96
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
bestel

Beschrijving

In een lokaal bestuur liggen bij de politieke organen en de decretale graden heel wat bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De integratie van gemeente en OCMW heeft dit gegeven nog versterkt. Het is weinig realistisch dat deze opdrachten in de praktijk alle door deze bevoegde organen en personen worden uitgeoefend. Als instrument om de diverse taken en bevoegdheden te beheersen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van delegatie.

In deze publicatie wordt naast de algemene bepalingen over delegatie van bevoegdheden dieper ingegaan op specifieke cases burgerzaken, financiën, omgevingsambtenaar en  personeelsbevoegdheden.

Na het bespreken wie het bevoegd orgaan is, wordt de delegatiemogelijkheid en bijhorende juridische grondslag bekeken.

Tot slot wordt er voor elke bevoegdheid waar delegatie mogelijk is ook een referentiekader meegegeven waarom er (niet) gedelegeerd zou moeten worden en hoe men dit concreet kan doen door middel van een model van delegatiebesluit.

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
 • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

 1. Algemeen principe bevoegd orgaan
 2. Delegatiemogelijkheid
 3. Juridische grondslag
 4. Waarom delegeren?
 5. Hoe delegeren?
 6. Model

Voorbeelden van bevoegdheden

 • Bijwonen van vergaderingen politieke organen / opstellen notulen
 • Openbaarheid van bestuur: toegang tot en hergebruik van bestuursdocumenten
 • Handtekeningbevoegdheid
 • Opstellen en ondertekenen akten van de burgerlijke stand
 • Overheidsopdrachten
 • Financieel beheer
 • Aanstelling en aanwijzing omgevingsambtenaar - aanduiding waarnemend omgevingsambtenaar
 • Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
 • Eedaflegging van het personeel
 • Deontologische rechten en plichten (niet delegeerbaar)
 • Evaluatie van het personeel( niet delegeerbaar)
 • Samenwerking op het gebied van personeel (niet delegeerbaar)
 • Aanstelling, ontslag, sanctie en tucht van het gemeente- en OCMW-personeel
 • Omschrijving dagelijks personeelsbeheer
 • Vaststellen van gemeentelijke reglementen over personeelsaangelegenheden
 • Aangaan van dadingen met personeelsleden m.b.t. de beëindiging van het dienstverband

  

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De gemeenteraad - Editie 2022 De gemeenteraad 
Editie 2022

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978 90 496 1923 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Inspiratiegids ad Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen 

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Eggermont Joëlle, Lambrechts Kathleen, Parmentier Kurt, Vancleynenbreugel William, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 909 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect