Autonome motorvoertuigen

Een multidisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact

autonome
Auteur: De Bruyne Jan
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 872 8
Aantal bladzijden:405
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
52 EUR
bestel

Beschrijving

Hoewel het gebruik van volledig ‘zelfrijdende wagens’ nog steeds toekomstmuziek is, werden motorvoertuigen de voorbije jaren wel al met verschillende autonome systemen uitgerust. Denk bijvoorbeeld aan lane keeping assistance, adaptive cruise control of AutoPilot. Motorvoertuigen kunnen dus al bepaalde beslissingen zelf nemen, maar de gebruiker behoudt wel de controle op de werking. De gebruiker moet dus ingrijpen indien nodig of wanneer het besturingssysteem dit aangeeft.

Deze toenemende autonomie van motorvoertuigen brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee. Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als het motorvoertuig een ongeval veroorzaakt? Welke keuzes dient het voertuig te maken als er zich een aanrijding dreigt voor te doen? Wat is de impact op de werkgelegenheid in de transportsector? Is een volledig autonoom motorvoertuig ooit mogelijk en/of wenselijk? Moet de verkeerswetgeving worden aangepast?

In dit boek werpen verschillende experten hun licht op enkele vraagstukken in verband met voertuigautonomie. Naast een bespreking van de technische werking van autonome motorvoertuigen en een historisch overzicht, wordt dieper ingegaan op de ethische, sociologische en socio-economische aspecten van voertuigautonomie. Uiteraard komen ook uiteenlopende juridische vraagstukken aan bod, en wordt er stilgestaan bij de impact van autonome motorvoertuigen op de verkeersveiligheid, mobiliteit en ruimte.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

VOORWOORD

BIOGRAFIE

HOOFDSTUK 1. VAN MOTORVOERTUIG TOT AUTONOME ROBOT
Francis wyffels

 1. Inleiding
 2. Het motorvoertuig zoals we het kennen
 3. Het motorvoertuig neemt de controle over
 4. Het motorvoertuig wordt een robot
 5. Besluit

HOOFDSTUK 2. HET AUTONOME MOTORVOERTUIG: REVOLUTIONAIR OF NIET?
Koen B. Tanghe

 1. Inleiding
 2. Het probleem: komt het autonome motorvoertuig er wel?
 3. Het autonome motorvoertuig als onderdeel van de AI-revolutie
 4. Leidt het autonome motorvoertuig tot een maatschappelijke revolutie?
 5. Een Wittgensteins besluit

HOOFDSTUK 3. AUTONOME MOTORVOERTUIGEN: ENKELE ETHISCHE BEDENKINGEN
Johan Braeckman

 1. Inleiding
 2. Moraliteit en ethiek
 3. Enkele belangrijke vragen omtrent ethiek
 4. Ethische kwesties omtrent autonome motorvoertuigen
 5. Concluderende beschouwingen

HOOFDSTUK 4. AUTOMOBILITEIT EN RUIMTE: OVER DE RUIMTELIJKE EFFECTEN VAN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN IN DE STAD
Rob van der Bijl

 1. Inleiding
 2. Het conventionele autosysteem (niveaus 0-2)
 3. Een ambivalente situatie (niveau 3)
 4. Autonome motorvoertuigen in hun afgebakende omgeving (niveau 4)
 5. Onbekende ruimtelijke condities en effecten op niveau 5
 6. Ter afronding

HOOFDSTUK 5. VERKEERSVEILIGHEID
Tom Brijs

 1. Inleiding
 2. De oorzaken van verkeersongevallen
 3. De factor ‘mens’ in het verkeerssysteem
 4. De zero fatality car
 5. Mogelijk nadelen voor verkeersveiligheid door toenemende automatisering van motorvoertuigen
 6. Hoe veiligheid van autonome motorvoertuigen aantonen?
 7. Geconnecteerd autonoom rijden: de ultieme oplossing?
 8. Samenvatting

HOOFDSTUK 6. DE SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT VAN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Evy Rombaut, Manon Feys & Lieselot Vanhaverbeke

 1. Inleiding
 2. Gebruikers
 3. Automotive sector en gerelateerde diensten
 4. Maatschappij
 5. Besluit

HOOFDSTUK 7. AUTONOME MOTORVOERTUIGEN. WAT ZOU EEN SOCIOLOOG DAAR VAN DENKEN?
Nathan Wittock & Hendrik Wittock

 1. Inleiding: ‘Lang leve Koning Auto!’
 2. Autonome motorvoertuigen: sociologische vraagstukken
 3. Samenleving en technologie: drie parabels
 4. Wetenschaps- en technologiestudies
 5. Autonome motorvoertuigen in de samenleving
 6. Besluit

HOOFDSTUK 8. AUTONOME MOTORVOERTUIGEN EN GEGEVENSBESCHERMING
Judith Vermeulen & Eva Lievens

 1. Inleiding
 2. Toepassingsgebied AVG
 3. Actoren
 4. Gegevensbeschermingsbeginselen
 5. Rechtmatigheid van de verwerking
 6. Rechten van betrokkenen
 7. Verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken
 8. Handhaving
 9. Besluit

HOOFDSTUK 9. GARANTIE BIJ KOOP VAN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Simon Geiregat & Reinhard Steennot

 1. Inleiding
 2. Geen bijzondere regels
 3. B2C versus B2B en C2C
 4. B2B en C2C: verborgen gebreken
 5. B2C: consumentenkoop
 6. Besluit

HOOFDSTUK 10. TOEREKENING VAN VERKEERSONGEVALLEN AAN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Marc Kruithof & Thomas Verheyen

 1. Inleiding
 2. Toerekening van schade bij verkeersongevallen zonder AV
 3. Toerekening van schade bij verkeersongevallen met AV’s
 4. Conclusie

HOOFDSTUK 11. VERKEERSREGLEMENTERING EN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Nicholas De Nil & Jan De Bruyne

 1. Inleiding
 2. Interactie tussen het autonoom motorvoertuig en de gebruiker
 3. Volledig autonome motorvoertuigen
 4. Besluit

HOOFDSTUK 12. AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Jan De Bruyne & Nicholas De Nil

 1. Inleiding
 2. Burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en gebruiker
 3. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker en de bestuurder
 4. Algemene bedenkingen over de aansprakelijkheid van de gebruiker en bestuurder
 5. Besluit

HOOFDSTUK 13. DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE GEBREKEN VAN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Jochen Tanghe & Jarich Werbrouck

 1. Inleiding
 2. Aansprakelijkheid voor de gebreken van autonome motorvoertuigen
 3. De aansprakelijkheid van softwareontwikkelaars
 4. Besluit

HOOFDSTUK 14. AUTONOME MOTORVOERTUIGEN IN DE LIFT, VERGOEDINGSREGELING VOOR NIET-BESTUURDERS OP DE HELLING?
Lize Schoonbaert & Stephane Vereecken

 1. Inleiding
 2. Situering van artikel 29bis WAM
 3. Artikel 29bis WAM en autonome motorvoertuigen
 4. Besluit

HOOFDSTUK 15. VERZEKERINGEN EN AUTONOME MOTORVOERTUIGEN
Jeffrey Amankwah & Tine Meurs

 1. Inleiding
 2. Verzekering van motorvoertuigen: korte schets van het huidige landschap
 3. De risicobeoordeling: naar nieuwe risico’s en nieuwe polissen?
 4. Schade aan derden en de tussenkomst van de verzekeraar
 5. Een blik op de toekomst: alternatieven voor het huidige regime van aansprakelijkheidsverzekeringen
 6. Besluit

FOTOVERANTWOORDING

 

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
De Wet op het Politieambt - Commentaar - Editie 2024 De Wet op het Politieambt - Commentaar 
Editie 2024

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan, Van den Bosch Mario
ISBN: 978 90 496 1964 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
financieel rechercheren Financieel rechercheren 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Delrue G.
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Het gebruik van camera’s door politiediensten Het gebruik van camera’s door politiediensten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie 
Invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: casestudy

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Moors Hans
ISBN: 978 90 496 1863 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Aide Mémoire Verkeerswetgeving Aide Mémoire Verkeerswetgeving 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Steeman Bart
Publicatievorm: Exclusief online in Connect