Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie

Invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: casestudy

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie
Auteur: Moors Hans
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1863 6
Aantal bladzijden:104
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    CPS & Vanden Broele
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
25 EUR
bestel
Abonnementsprijs - (incl. btw | gratis verzending) *
20 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe uitgave uit deze reeks, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie. Publicaties uit deze reeks die exclusief bestemd zijn voor actieve medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie worden ook enkel naar deze doelgroepen verstuurd.

Beschrijving

Het Centre for Policing and Security (CPS) organiseert sinds 2011 jaarlijks een prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk. Het moet gaan om een kritische en vernieuwende uitdieping van een onderwerp dat relevant is op het kruispunt van veiligheid en samenleving. De winnaar ontvangt een geldprijs en het eindwerk wordt gepubliceerd in boekvorm.

Van politie- en veiligheidsmedewerkers, zorg- en hulverleners wordt een professionele weerbaarheid verwacht. De confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen is inherent aan hun beroepsuitoefening, wat echter ook betekent dat ze een verhoogd risico hebben om te maken te krijgen met "Posttraumatische Stressstoornis" (PTSS). Vraag is onder meer in welke mate er binnen de beroepscultuur en politieorganisatie voldoende aandacht is voor de ondersteuning en opvang van medewerkers die het hier moeilijk mee krijgen. Heerst rond deze problematiek een taboesfeer of is er een luisterbereidheid? Wat wordt hierbij verondersteld en wie speelt een belangrijke rol? …

Deze bekroonde scriptie is de bachelorproef van Hans Moors voor het behalen van het diploma van Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid aan de VIVES Hogeschool. De auteur analyseert de complexe problematiek via een gedegen litteratuurstudie en een ruim opgezet onderzoek. Op basis hiervan biedt Hans Moors, commissaris in de politiezone Gent, handvaten voor een alerte politieorganisatie en personeelszorg.

Dit is noodzakelijk voor de blijvende kwalitatieve inzet en het professioneel functioneren van de medewerkers. De inzichten en (beleids)aanbevelingen van zijn studie overstijgen in ruime mate de bruikbaarheid ervan voor de bestudeerde eigen politiezone. De uitkomsten zijn ongetwijfeld van betekenis voor andere politiediensten en aanwendbaar voor andere organisaties die met de problematiek worden geconfronteerd.
  

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

Inhoudstafel

1. Afkortingen
2. Voorwoord
3. Inleiding
3.1. Probleemstelling
3.2. Opbouw van het eindwerk
3.3. Plan van aanpak
4. Situering Stad en Politiezone Gent
4.1. De Stad Gent
4.2. De lokale politie Gent
5. Literatuurstudie
5.1. Wat is een traumatogene gebeurtenis?
5.2. Wat is de posttraumatische stressstoornis (PTSS)?
5.3. Wat is de organisatiecultuur van de politie?
5.4. Besluit
6. Empirisch onderzoek
6.1. Onderzoeksopzet
6.2. Onderzoekseenheden
6.3. Introductie van het onderzoek
6.4. Dataverzamelingsinstrument
6.5. Hypothesen
6.6. Methodologie
6.7. Resultaten
7. Discussie en conclusie
7.1. Hypothese 1
7.2. Hypothese 2
7.3. Hypothese 3
7.4. Hypothese 4
7.5. Hypothese 5
7.6. Hypothese 6
7.7. Centrale onderzoeksvraag
7.8. Kritische bedenkingen
7.9. Conclusie
8. Beleidsaanbevelingen
8.1. Proactief
8.2. Reactief
8.3. Leiderschap
8.4. Vervolgonderzoek
9. Bibliografie
10. Lijst met afbeeldingen
11. Lijst met tabellen
12. Lijst met grafieken
13. Bijlagen

 

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

verdachtenverhoor Het verdachtenverhoor  
Een roadmap

Deel van reeks: CPS & Vanden Broele
Auteur: Schellingen Rudi
ISBN: 978 90 496 1830 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
autonome Autonome motorvoertuigen 
Een multidisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact

Deel van reeks: BlueConnect - Module Verkeer
Auteur: De Bruyne Jan
ISBN: 978 90 4961 872 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit 
Handboek voor opsporing en onderzoek

Deel van reeks: CPS & Vanden Broele
Auteur: Driesen Yve, Pijpops Wouter, De Keersmaecker Robrecht
ISBN: 978 90 4961 884 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
cover If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true  
Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen fake news en angst voor criminaliteit - 2022

Deel van reeks: CPS & Vanden Broele
Auteur: Vandaele Birte
ISBN: 978 90 496 1936 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig