Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie

Invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: casestudy

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie
Auteur: Moors Hans
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1863 6
Aantal bladzijden:104
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
25 EUR
bestel
Abonnementsprijs - (incl. btw | gratis verzending) *
20 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe uitgave uit deze reeks, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie. Publicaties uit deze reeks die exclusief bestemd zijn voor actieve medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie worden ook enkel naar deze doelgroepen verstuurd.

Beschrijving

Het Centre for Policing and Security (CPS) organiseert sinds 2011 jaarlijks een prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk. Het moet gaan om een kritische en vernieuwende uitdieping van een onderwerp dat relevant is op het kruispunt van veiligheid en samenleving. De winnaar ontvangt een geldprijs en het eindwerk wordt gepubliceerd in boekvorm.

Van politie- en veiligheidsmedewerkers, zorg- en hulverleners wordt een professionele weerbaarheid verwacht. De confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen is inherent aan hun beroepsuitoefening, wat echter ook betekent dat ze een verhoogd risico hebben om te maken te krijgen met "Posttraumatische Stressstoornis" (PTSS). Vraag is onder meer in welke mate er binnen de beroepscultuur en politieorganisatie voldoende aandacht is voor de ondersteuning en opvang van medewerkers die het hier moeilijk mee krijgen. Heerst rond deze problematiek een taboesfeer of is er een luisterbereidheid? Wat wordt hierbij verondersteld en wie speelt een belangrijke rol? …

Deze bekroonde scriptie is de bachelorproef van Hans Moors voor het behalen van het diploma van Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid aan de VIVES Hogeschool. De auteur analyseert de complexe problematiek via een gedegen litteratuurstudie en een ruim opgezet onderzoek. Op basis hiervan biedt Hans Moors, commissaris in de politiezone Gent, handvaten voor een alerte politieorganisatie en personeelszorg.

Dit is noodzakelijk voor de blijvende kwalitatieve inzet en het professioneel functioneren van de medewerkers. De inzichten en (beleids)aanbevelingen van zijn studie overstijgen in ruime mate de bruikbaarheid ervan voor de bestudeerde eigen politiezone. De uitkomsten zijn ongetwijfeld van betekenis voor andere politiediensten en aanwendbaar voor andere organisaties die met de problematiek worden geconfronteerd.
  

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

1. Afkortingen
2. Voorwoord
3. Inleiding
3.1. Probleemstelling
3.2. Opbouw van het eindwerk
3.3. Plan van aanpak
4. Situering Stad en Politiezone Gent
4.1. De Stad Gent
4.2. De lokale politie Gent
5. Literatuurstudie
5.1. Wat is een traumatogene gebeurtenis?
5.2. Wat is de posttraumatische stressstoornis (PTSS)?
5.3. Wat is de organisatiecultuur van de politie?
5.4. Besluit
6. Empirisch onderzoek
6.1. Onderzoeksopzet
6.2. Onderzoekseenheden
6.3. Introductie van het onderzoek
6.4. Dataverzamelingsinstrument
6.5. Hypothesen
6.6. Methodologie
6.7. Resultaten
7. Discussie en conclusie
7.1. Hypothese 1
7.2. Hypothese 2
7.3. Hypothese 3
7.4. Hypothese 4
7.5. Hypothese 5
7.6. Hypothese 6
7.7. Centrale onderzoeksvraag
7.8. Kritische bedenkingen
7.9. Conclusie
8. Beleidsaanbevelingen
8.1. Proactief
8.2. Reactief
8.3. Leiderschap
8.4. Vervolgonderzoek
9. Bibliografie
10. Lijst met afbeeldingen
11. Lijst met tabellen
12. Lijst met grafieken
13. Bijlagen

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

CPS en Uitgeverij Vanden Broele stellen voor ... CPS & Vanden Broele 

Aanverwante producten:

verdachtenverhoor Het verdachtenverhoor  
Een roadmap

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Schellingen Rudi
ISBN: 978 90 496 1830 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
autonome Autonome motorvoertuigen 
Een multidisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: De Bruyne Jan
ISBN: 978 90 4961 872 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit 
Handboek voor opsporing en onderzoek

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Driesen Yve, Pijpops Wouter, De Keersmaecker Robrecht
ISBN: 978 90 4961 884 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
cover If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true  
Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen fake news en angst voor criminaliteit - 2022

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Vandaele Birte
ISBN: 978 90 496 1936 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles Politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles 
(Procedureel) rechtvaardig?

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Van Leeuwe Angelo
ISBN: 978 90 496 1983 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect