Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV

Vreemdelingen beroepsprocedures rvv
Auteur: Wellens N.
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege dat als enige bevoegd is om de beroepen die een vreemdeling instelt tegen een individuele beslissing genomen in het kader van de Vreemdelingenwetten te behandelen en te beoordelen.

Er zijn twee verschillende soorten procedures die gevoerd worden bij de Raad:

  1. Beroepen tegen de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
  2. Beroepen tegen de andere administratieve overheden, zoals de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeentebesturen.

Meer en meer vreemdelingen gaan in beroep tegen negatieve beslissingen van gemeentebesturen. Openbare besturen nemen vaak meteen een advocaat onder de arm om hun beslissing toe te lichten en te verdedigen. In tijden van besparingen is dit vaak een zware kost. Bovendien is de termijn om het administratief dossier en de nota aan de Raad te bezorgen slechts 8 dagen, waardoor een grondige studie van het dossier voor deze advocaat vaak onmogelijk is.

Maar het kan ook anders… Besturen hebben wel degelijk de kennis in huis om hun beslissingen toe te lichten. De medewerkers van de gemeentelijke dienst vreemdelingenzaken laten zich echter vaak afschrikken door de procedurele en juridische aspecten van deze procedure.

Dit handboekje vormt een toegankelijk en praktisch hulpmiddel voor de medewerkers van een dienst burgerzaken om zelf de procedures voor de Raad te voeren.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

INLEIDING

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

DE AANVRAAG TOT VERBLIJF – HOE VUL JE EEN BIJLAGE CORRECT IN?

De bijlage 19 – Aanvraag van een verklaring van inschrijving
De bijlage 19ter – Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid
De bijlage 15 – Attest afgegeven met toepassing van artikel 30, 38, 40, 56, 101, 109 of 199 van het KB van 8.10.1981
De bijlage 41bis – Bewijs van ontvangst van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf
De bijlage 15bis – Ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf

EEN NEGATIEVE BESLISSING NEMEN
Hoe maak je een correcte bijlage 20 op?

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE VOOR DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN?
Opstart van de procedure
Nota en het administratief dossier
Bespreking van de meest voorkomende argumenten

UITLEG JURIDISCHE BEGRIPPEN

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Loketboek vreemdelingen Loketboek Vreemdelingen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Voorthuyzen David
Publicatievorm: Online in Connect
gezinshereniging Gezinshereniging 
Editie 2023

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Willems Erik
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Bals Tim
Publicatievorm: Online in Connect
Het verblijfsrecht van de niet EU-ers Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Symaes Steven
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten	Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Duterme F.
Publicatievorm: Exclusief online in Connect