Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen

Het verblijfsrecht van de niet EU-ers
Auteur: Symaes Steven
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

De vreemdelingenwetgeving is een complexe materie, vol uitzonderingen en aanvullingen. Dit loketboek behandelt het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen en wil duidelijkheid scheppen bij deze reglementering en procedures.

Auteur Steven Symaes geeft u in heldere, begrijpbare taal een overzicht van welke categorieën van niet EU-onderdanen in aanmerking komen voor een verblijfsrecht. Per categorie vindt u de voorwaarden, de documenten die moeten worden voorgelegd, en de procedures die moeten worden gevolgd. In het boekje zijn tal van voorbeelddocumenten rechtstreeks uit de praktijk opgenomen. Ook de belangrijkste bijlagen die moeten afgeleverd worden vindt u achteraan gebundeld terug.

Soms is het zeer moeilijk te bepalen welke procedure er dient gevolgd te worden, of welke info u mag meegeven. De schema’s die bij de meeste procedures zijn bijgevoegd bieden een leidraad wanneer u met moeilijke situaties geconfronteerd wordt. 

"Vreemdelingen – Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen" is zowel aan een loket als op een bureau hét hulpmiddel bij uitstek.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. 
Woord vooraf
2. 
Inleiding
2.1. 
Wetgeving en reglementering
2.2. 
Afkortingen
3. 
Toegang tot het grondgebied
3.1. 
Wanneer mag je als derdelander het grondgebied betreden?
3.2. 
Hoe lees je een visum?
3.3. 
Hoe lees je een paspoort?
4. 
Kort verblijf
4.1. 
Definitie
4.2. 
Kort Verblijf als derdelander (geen familielid van Unieburger)
4.3. 
Kort verblijf als familielid van een burger van de Unie
4.4. 
Verlenging van het kort verblijf
4.5. 
De bijlage 3bis: Verbintenis tot tenlasteneming
4.6. 
Einde van het kort verblijf
4.7. 
Schema Kort Verblijf
5. 
Lang verblijf
5.1. 
De retributie
5.2. 
Studenten
5.3. 
Asiel en subsidiaire bescherming
5.4. 
Arbeidsmigratie
5.5. 
Langdurig ingezetene
5.6. 
Regularisatie
5.7. 
Staatloosheid
5.8. 
Vestiging
5.9. 
Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV)
5.10. 
Slachtoffers mensenhandel of –smokkel
5.11. 
Verlenging van het tijdelijk verblijf (A-kaarten)
6. 
Statuutwijziging
6.1. 
De meest frequente statuutwijzigingen zijn
6.2. 
Wat valt niet onder de statuutwijziging?
7. 
Recht op terugkeer of herinschrijving na ambtelijke schrapping en/of met vervallen kaart
7.1. 
Periodes van afwezigheid
7.2. 
Andere situaties
7.3. 
Vooraf afwezigheid melden
8. 
De administratieve geldboete
8.1. 
Wettelijk kader
8.2. 
Kennisname van de boetes
8.3. 
Wijze van betaling
8.4. 
Beroep aantekenen tegen een administratieve boete
9. 
Beëindiging van het verblijfsrecht en terugkeer
9.1. 
Bevel om het grondgebied te verlaten
9.2. 
Sefor
9.3. 
Gedwongen terugkeer
9.4. 
Vrijwillige terugkeer
10. 
Verblijfskaarten voor derdelanders (uitgezonderd familieleden van Unieburgers of Belgen)
10.1. 
Het attest van immatriculatie model A
10.2. 
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A-kaart en B-kaart)
10.3. 
De C-kaart
10.4. 
De D-kaart
10.5. 
De H-kaart
10.6. 
Identiteitsbewijsjes voor kinderen onder de 12 jaar
10.7. 
Verblijfskaarten afgeleverd door de FOD Buitenlandse Zaken
11. 
Reizen
11.1. 
Reizen als Unieburger, binnen de Schengenzone
11.2. 
Reizen als Unieburger, buiten de Schengenzone, maar binnen de EU
11.3. 
Reizen als Unieburger, buiten de Schengenzone en buiten de EU
11.4. 
Reizen als derdelander, binnen de Schengenzone
11.5. 
Reizen als derdelander, buiten de Schengenzone
11.6. 
Terugkeren naar België
11.7. 
Uitzonderingen
11.8. 
Bijzondere reisdocumenten
12. 
Bijlagen

  

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Bals Tim
Publicatievorm: Online in Connect
gezinshereniging Gezinshereniging 
Editie 2023

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Willems Erik
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten	Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Duterme F.
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Wellens N.
Publicatievorm: Online in Connect