Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen

Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen
Auteur: Bals Tim
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

Komt u regelmatig in aanraking met de vreemdelingenmaterie? Dan is het belangrijk om over een brede en diepgaande kennis te beschikken … of er alleszins toegang tot te hebben. Enkel zo kunt u uw rol efficiënt invullen: als aanspreekpunt, vraagbaak of nog als klankbord, voor burgers, (andere) overheden, werkgevers, advocaten, …

In dat opzicht vormt “Vreemdelingen – Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen” een onmisbare metgezel. Alles wat u over deze thematiek hoeft te weten, vindt u overzichtelijk gebundeld. Op die manier komt u gemakkelijk en snel tot een duidelijk antwoord op zowat iedere gangbare vraag, zoals:

 • Wat zijn de binnenkomstvoorwaarden voor een Unieburger?
 • Welke criteria gelden er voor een werkzoekende?
 • Wat zijn de mogelijke uitkomsten van een beroepsprocedure?
 • Hoe verloopt de aanvraag voor duurzaam verblijf?

"Vreemdelingen – Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen" bewijst dus in iedere situatie zijn nut, dankzij een aantal sterke troeven:

 • Auteur Tim Bals gaat de belangrijke (knel)punten niet uit de weg. Zo behandelt hij de ondertekeningsbevoegdheid van een gemeenteambtenaar, de (on)mogelijkheid tot ambtshalve inschrijving en het indienen van nieuwe aanvragen door de burger.
     
 • Deze gids overloopt de verschillende procedures en geeft aan waar u op moet letten bij de aflevering van de respectievelijke bijlagen. Deze bijlagen worden in het laatste deel van het boek verzameld.
     
 • Tot slot komen een aantal bijzondere categorieën van EU-onderdanen aan bod en gaat de auteur in op het duurzaam verblijfsrecht, de beëindiging van het verblijfsrecht, de afwezigheid en de terugkeer.

Kortom, "Vreemdelingen – Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen" is zowel aan een loket als op een bureau hét hulpmiddel bij uitstek.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

 • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. De Europese context
2.1. Van kolen en staal tot een politieke unie
2.2. Het Europees burgerschap
2.3. De Belgische positie
2.4. Slotbeschouwing
3. Overzicht lidstaten EU, EER, Zwitserland en Schengen
3.1. Lidstaten van de Europese Unie
3.2. De landen van de Europese Economische Ruimte (EER)
3.3. Zwitserland
3.4. Schengen
3.5. Overzichtskaart
4. Voorafgaandelijke opmerkingen
4.1. Meldings- en inschrijvingsplicht
4.2. Ambtshalve inschrijving
4.3. Identificatieplicht Unieburgers
4.4. Indienen van nieuwe aanvragen
4.5. De burgemeester of zijn gemachtigde - ondertekeningsbevoegdheid
5. Kort verblijf
5.1. Binnenkomstvoorwaarden
5.2. Meldingsplicht en vrijstellingen
5.3. De bijlage 3ter - melding van aanwezigheid
5.4. Opeenvolgende korte verblijven
5.5. Grensarbeiders
5.6. Grensstudenten
5.7. Beëindiging van het verblijfsrecht
6. Lang verblijf
6.1. Algemeenheden
6.2. Specifieke criteria per verblijfsgrond
6.3. De verklaring van inschrijving
6.4. Weigering van het verblijfsrecht - de bijlage 20
6.5. Bijzondere categorieën
7. Duurzaam verblijfsrecht
7.1. Definitie - Burgerschapsrichtlijn
7.2. Voorwaarden
7.3. Werkwijze
8. Beëindiging van het verblijfsrecht
8.1. Algemene bepalingen
8.2. Beëindiging van het niet-duurzaam verblijfsrecht
8.3. Beëindiging van het duurzaam verblijfsrecht
8.4. Vermelding in rijksregister en beroepsprocedure
8.5. Beëindigen verblijfsrecht vs. verwijderen van het grondgebied
9. Afwezigheden en recht op terugkeer
9.1. Afwezigheden
9.2. Recht op terugkeer
10. Bijlagen
11. Bibliografie - Overzicht wetgeving - Websites
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Loketboek vreemdelingen Loketboek Vreemdelingen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Voorthuyzen David
Publicatievorm: Online in Connect
gezinshereniging Gezinshereniging 
Editie 2023

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Willems Erik
Publicatievorm: Online in Connect
Het verblijfsrecht van de niet EU-ers Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Symaes Steven
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten	Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Duterme F.
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Wellens N.
Publicatievorm: Online in Connect