Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten

Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten
Auteur: Duterme F.
Publicatievorm:    Exclusief online in Connect
Aantal bladzijden:276
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.
 
Gezien de verscheidenheid van verblijfssituaties en verblijfsdocumenten, en gezien de vele wijzigingen die het vreemdelingenrecht heeft ondergaan, is het niet eenvoudig wegwijs te raken uit de vele bijlagen van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981.
 
Dit handige boekje schept duidelijkheid. Van elektronische vreemdelingenkaarten over attesten van immatriculatie tot andere verblijfsdocumenten: voor elk type document wordt nagegaan ...
 • Aan welke categorieën van vreemdelingen het document kan worden afgeleverd.
 • Wanneer en voor welke duur het document moet worden afgegeven.
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het document te verkrijgen.
 • Of en hoe er kan worden overgegaan tot de vernieuwing of de verlenging van het document.
 • Wie over het verblijfsrecht en de al dan niet aflevering van het document beslist: de burgemeester (of zijn gemachtigde) of de Dienst Vreemdelingenzaken.
Auteur Frédéric Duterme beantwoordt op die manier alle mogelijke vragen over de opstelling, de afgifte en de interpretatie van de verblijfsdocumenten in België.
  
  

Deze uitgave vindt u terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

Deel I. Elektronische vreemdelingenkaarten

 • A-Kaart. Verblijfstitel ter staving van het beperkt verblijf
 • B-kaart. Verblijfstitel ter staving van het onbeperkt verblijf
 • K-Kaart. Verblijfstitel ter staving van de vestiging
 • L-Kaart. "EU-langdurig ingezetene"
 • EU-kaart. Document ter staving van de inschrijving van burgers van de Europese Unie
 • EU+-Kaart. Document ter staving van duurzaam verblijf van de burgers van de Unie
 • F-Kaart. Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • F+-Kaart. Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • H-Kaart. "Europese blauwe kaart"
 • I-kaart. "ICT"
 • J-kaart. "Mobile ICT"
 • M-Kaart. Verblijfskaart voor de begunstigden van het terugtrekkingsakoord
 • N-Kaart. Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Deel II. Attesten van immatriculatie

Deel III. Sommige andere belangrijke verblijfsdocumenten

 • Aankomstverklaring (Bijlage 3)
 • Melding van aanwezigheid (Bijlage 3ter)
 • Verklaring van inschrijving (Bijlage 8)
 • Document ter staving van een duurzaam verblijf (Bijlage 8bis)
 • Voorlopig document ter staving van de inschrijving (Bijlage 8ter)
 • Voorlopig document ter staving van het duurzaam verblijf (Bijlage 8quater)
 • Attest (Bijlage 15)
 • Attest (Bijlage 25 of Bijlage 26)
 • Verblijfsdocument (Bijlage 33)
 • Bijzonder verblijfsdocument (Bijlage 35)
 • Attest van intrekking (Bijlage 37)
 • Attest (Bijlage 49)
 • Voorlopig verblijfsdocument (Bijlage 51)
 • Attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord – verblijf (Bijlage 56)
 • Attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord – klein grensverkeer (Bijlage 57)

Deel IV. ‘Speciale verblijfstitel – ‘bevoorrechte vreemdelingen’

 • D-kaart. Diplomatieke identiteitskaart
 • C-kaart. Consulaire identiteitskaart
 • P-kaart. Bijzondere identiteitskaart
 • S-kaart. Bijzondere identiteitskaart
 • E-kaart. Identiteitsbewijs voor kinderen van bevoorrechte vreemdelingen

  

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Vreemdelingen 2: Bijlagen Vreemdelingen 2: Bijlagen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Bals Tim
Publicatievorm: Online in Connect
Het verblijfsrecht van de niet EU-ers Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Symaes Steven
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Wellens N.
Publicatievorm: Online in Connect