De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen

Editie 2020

igs2020
Auteur: Verhulst Marc
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 849 0
Aantal bladzijden:377
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid

Beschrijving

Met het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder afgekort als DLB) werden de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (DIS) opgenomen in een alomvattend decreet voor de lokale besturen.

Dat leidde uiteraard tot een volledige hernummering van de bestaande bepalingen maar ook opnieuw tot een aantal nieuwe klemtonen, die in belangrijke mate betrekking hebben op de samenstelling van de bestuursorganen.

Recent trad ook het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking, wat niet zonder impact bleef op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. En verder kwamen ook de eerste inzichten van de toepassing van het hernieuwde decretale kader door ... 

In deze volledig geactualiseerde uitgave worden de basisprincipes van de hedendaagse intergemeentelijke samenwerking, zoals die neergelegd werden in het DIS en nadien het DLB, uiteengezet. Daarbij werd ruimschoots geput uit de parlementaire voorbereidende werken. Bedoeling daarbij is zoveel mogelijk inzicht te geven in de concrete bedoelingen van de decreetgever en de toepassing ervan in het werkveld.

Auteur Marc Verhulst laat u in dit referentiewerk uitgebreid kennis maken met de vier intergemeentelijke samenwerkingsvormen:

 • de interlokale of interbestuurlijke vereniging
 • de projectvereniging
 • de dienstverlenende vereniging
 • de opdrachthoudende vereniging

Hij belicht alle belangrijke aspecten van deze samenwerkingsvormen ten gronde: oprichtingsprocedures, organisatie en werking, bestuursorganen, statuten en doelstellingen, financiële beleid, personeelsbeleid, …

Deze uitgave vormt een actueel en onmisbaar werkinstrument voor iedereen die wenst in te spelen op de vele mogelijkheden die samenwerkingsverbanden hen biedt.

 

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
 • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inleiding
Hoofdstuk 1. Historisch overzicht
1. CBO-advies
2. Pact met de gemeenten
3. Voorontwerp van decreet - juli 2000
4. Ontwerp van decreet - januari 2001
5. Parlementaire behandeling
6. Decreet van 6 juli 2001 - Krachtlijnen
7. Omzendbrief van 11 januari 2002
8. Rechtsgedingen
9. Decreet van 18 januari 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het DIS
10. Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005
11. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Hoofdstuk 2. De interlokale vereniging
1. Begripsomschrijving
2. Procedure van oprichting
3. Leden
4. Duurtijd
5. Statuten
6. Structuur
7. Werking
8. Toezicht
9. Overzicht
Hoofdstuk 3. De projectvereniging
1. Begripsomschrijving
2. Procedure van oprichting
3. Leden
4. Duurtijd
5. Statuten
6. Structuur
7. Werking
8. Toezicht
9. Overzicht
Hoofdstuk 4. De dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging 
1. Begripsomschrijving 
2. Organisatie en werking 
3. Financieel beleid 
4. Personeelsbeleid 
5. Participatiemogelijkheden in andere rechtspersonen 
6. Bestuurlijk toezicht 
Hoofdstuk 5. (Gewest)overschrijdende samenwerking 
1. Grensoverschrijdende samenwerking 
2. Gewestoverschrijdende samenwerking 
  Hoofdstuk 6. Overgangsregeling 
1. Overgangsregeling DIS
2. Overgangsregeling DLB
Bijlagen
1. Regelgeving
2. Modelbesluiten
3. Graden en eretekens
4. Lijst dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
impuls 20201 Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. (DLB- special Impuls – 2020-1) 

ISBN: 06LM004980
Publicatievorm: Tijdschrift
Verzelfstandiging Verzelfstandiging in gemeente en OCMW 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Gysen Cies, Michiels Steven, Taelemans Stephanie, Henckens Lieven, Persoons Charlotte
ISBN: 978 90 496 1867 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig