If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true

Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen fake news en angst voor criminaliteit - 2022

cover If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true
Auteur: Vandaele Birte
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1936 7
Aantal bladzijden:56
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    CPS & Vanden Broele
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
30 EUR
bestel
Abonnementsprijs - (incl. btw | gratis verzending) *
24 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe uitgave uit deze reeks, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie. Publicaties uit deze reeks die exclusief bestemd zijn voor actieve medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie worden ook enkel naar deze doelgroepen verstuurd.

Beschrijving

Het CPS organiseert sinds 2011 jaarlijks een prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk. De winnende scriptie is een kritische en vernieuwende uitdieping van een relevant onderwerp dat op het kruispunt ligt van veiligheid en samenleving. De winnaar ontvangt een geldprijs en het eindwerk wordt gepubliceerd in boekvorm.

Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 is de term ‘fake news’ alomtegenwoordig. Maar bestaat er ook een relatie tussen fake news en angst voor criminaliteit? In deze bekroonde scriptie voert Birte Vandaele als een van de eersten een grootschalig en representatief onderzoek naar deze vraag. Daarbij reikt ze waardevolle handvaten aan, zoals: 

  • een werkdefinitie van fake news die draait rond factuality en falsification;
  • een theoretisch kader met inzichten uit de sociaalkapitaaltheorie, broken windows-theorie en collective efficacy-theorie;
  • drie hiërarchische multivariate regressieanalyses, gebaseerd op data van een grootschalige representatieve bevolkingsbevraging uit 2019.

De auteur bestudeert angst voor criminaliteit op het individuele niveau en polst daarbij naar mijdgedrag en individuele kwetsbaarheid. Ook de invloed van sociodemografische en -economische achtergrond, online gedrag en kennis, en traditionele en sociale media komen aan bod. Deze scriptie werd neergelegd tot het behalen van de graad van master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Het is een sterke wetenschappelijke analyse van een moeilijk thema, met een goed onderbouwd en vlot geschreven werk als resultaat. Deze studie is een ondersteuning en verrijking voor criminologen, politieambtenaren en andere lezers die begaan zijn met deze problematiek.

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

Inhoudstafel

 

Woord vooraf van de auteur

Lijst met figuren en tabellen

Inleiding

1. Theoretisch luik
1.1. Fake news: what’s in a name?
1.2. Begripsbepaling van nieuwsmedia
1.3. Angst voor criminaliteit

2. Conceptueel model

3. Data en methoden 
3.1. Dataverzameling: het SCAN-project
3.2. Operationalisering van de centrale begrippen
3.3. Analytische strategie

4. Resultaten
4.1. Beschrijvende resultaten
4.2. Resultaten multivariate regressieanalyses

5. Discussie en conclusie
5.1. Fake news en nieuwsmedia
5.2. Angst voor criminaliteit en invloeden op het individuele niveau
5.3. De invloed van individuele kenmerken op angst voor criminaliteit: resultaten hiërarchische multivariate regressieanalyses
5.4. De (gepercipieerde) prevalentie van fake news
5.5. De invloed van individuele kenmerken op de perceptie van de prevalentie van fake news
5.6. Algemeen besluit

6. Bibliografie

7. Appendix

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

verdachtenverhoor Het verdachtenverhoor  
Een roadmap

Deel van reeks: CPS & Vanden Broele
Auteur: Schellingen Rudi
ISBN: 978 90 496 1830 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie 
Invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: casestudy

Deel van reeks: CPS & Vanden Broele
Auteur: Moors Hans
ISBN: 978 90 496 1863 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verhoor Verhoor - Wettelijk kader en context 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Broeckx Eric
Publicatievorm: Online in Connect
Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit 
Handboek voor opsporing en onderzoek

Deel van reeks: CPS & Vanden Broele
Auteur: Driesen Yve, Pijpops Wouter, De Keersmaecker Robrecht
ISBN: 978 90 4961 884 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig