Brandweer in transitie

Vijf jaar bedrijfsmanagement in tijden van verandering

brandweer in transitie
Editor: Marynissen Hugo , Brugghemans Bert , Van den Oord Steven
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1846 9
Aantal bladzijden:124
Verschijningsjaar: 2020
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
25 EUR
bestel

Beschrijving

Brandweer in transitie neemt het resultaat van vijf jaar brandweer hervorming onder de loep. Toch is het niet uitsluitend een boek voor de brandweer. Op basis van onderzoek en aan de hand van recent wetenschappelijke inzichten snijden de auteurs thema’s als governance, organisatiecultuur, leiderschap, change management, personeelsbeleid en financieel evenwicht aan. En laat dit nu onderwerpen zijn die niet enkel elke organisatie in de veiligheidsketen aanbelangen, maar die ook anno 2020 brandend actueel zijn. 

 


 
Naar aanleiding van de verschijning van het boek “Brandweer in transitie” hebben auteurs Jeroen Ameel, Bert Brugghemans, Frank Maertens, Hugo Marynissen en Thierry Van Goethem het in een panelgesprek o.a. over governance, organisatiecultuur, leiderschap en personeelsbeleid. Thema’s die niet enkel hulpverleningszones aanbelangen, maar iedere organisatie die het hoofd wil bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen.

 

De wereld waarin we leven wordt gekenmerkt door turbulentie en technologische innovaties die in een razendsnel tempo op ons afkomen. De vraag stelt zich hoe je als hulpverleningsorganisatie daarmee kan en moet omgaan? Maar ook of die hulpverlening zoals ze vandaag georganiseerd is nog wel een adequaat antwoord biedt op de uitdagingen die deze onstabiele en onvoorspelbare toekomst ons bieden? Brandweer in transitie heeft niet de pretentie om kant-en-klare antwoorden te bieden op deze vragen. Het maakt wel een soms gedurfde en tegendraadse reflectie over de huidige stand van zaken, maar steeds met een open en vertrouwensvolle blik op de toekomst. 

Dit boek, dat een overzicht schetst van recente ontwikkelingen binnen de hulpverleningszones, kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en Antwerp Management School (AMS). Beiden zijn in 2018 gestart met wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen die de brandweer het volgende decennium zullen uitdagen om hun maatschappelijke taak als hulpverleningsorganisatie succesvol uit te voeren.

Om die ambitie waar te maken is het wel van belang om te weten waar die organisatie vandaag staat en hoe ze de toekomst ziet. Brandweer in transitie geeft hier alvast een goed antwoord op.

 

Inhoudstafel

 • Woord vooraf van de uitgever 
 • Voorwoord 
 • Over de auteurs 
 • Vijf jaar brandweerhervorming: an inconvenient truth? 
 • Schaalverdieping als katalysator voor bestuurskracht 
 • De brandweerdriehoek 
 • En als we nu eens dachten aan de patiënt? 
 • Human resources bij de brandweer 
 • Verandering zonder turbulentie 
 • Leiderschap voor een veranderende organisatiecultuur 
 • Epiloog
 • De brandweer als een hoogperformante organisatie

 

Aanverwante producten:

brandweer aan zet Brandweer aan zet 
Bedrijfsmanagement in turbulente tijden

Auteur: (ed.) Marynissen Hugo, (ed.) Brugghemans Bert, (ed.) Van den Oord Steven
ISBN: 978 90 496 1906 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Inspiratiegids ad Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen 

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Eggermont Joëlle, Lambrechts Kathleen, Parmentier Kurt, Vancleynenbreugel William, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 909 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
brandweer van morgen Brandweer van morgen 
Een blik op toekomstig bedrijfsmanagement

Auteur: (ed.) Marynissen Hugo, (ed.) Brugghemans Bert, (ed.) Van den Oord Steven
ISBN: 978 90 496 1963 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect