Brandweer van morgen

Een blik op toekomstig bedrijfsmanagement

brandweer van morgen
Editor: Marynissen Hugo , Brugghemans Bert , Van den Oord Steven
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1963 3
Aantal bladzijden:100
Verschijningsjaar: 2022
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
30 EUR
bestel

Beschrijving

De brandweer heeft de voorbije jaren bewezen dat ze haar bedrijfsvoering snel kan aanpassen als ze in een woelige of zelfs ronduit chaotische omgeving terechtkomt. Brandweerorganisaties hebben heel wat operationele, tactische en strategische uitdagingen overwonnen. Brandweer van morgen bundelt de lessen die daaruit getrokken zijn voor andere publieke instellingen, bedrijven en organisaties die nood hebben aan wendbaar bedrijfsmanagement. Zo wordt de brandweer een waardevolle casus en inspiratiebron.

Er staan onze hulpdiensten de komende jaren nog heel wat uitdagingen en onzekerheden te wachten. Hoe kunnen ze zich voorbereiden om toekomstige crises adequaat aan te pakken? Welke evolutie mogen we verwachten in de rol en stijl van leiders? Hoe kan technologie helpen om betere beslissingen te nemen? En hoe kan toekomstverkenning ingezet worden bij de strategieontwikkeling van een organisatie? De experten die in Brandweer van morgen aan het woord komen, beantwoorden deze vragen met vernieuwende ideeën, kritische reflecties en hoopvolle toekomstvisies voor bedrijfsmanagement.

Brandweer van morgen is het sluitstuk van een vierjarige samenwerking tussen Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en Antwerp Management School (AMS). Beide startten in 2018 met wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen die de brandweer het volgende decennium zullen uitdagen om haar maatschappelijke taak als hulpverleningsorganisatie succesvol uit te voeren. Dit onderzoek mondde uit in drie publicaties: Brandweer in transitie (2020), Brandweer aan zet (2021) en Brandweer van morgen (2022).

 

Inhoudstafel

Woord vooraf: Brandweer als inspiratie voor organiseren in chaos

Inleiding: Hoe verwondering nieuwe inzichten aanreikt

Hoofdstuk 1. Een duurzame brandweer in tijden van verandering en discontinuïteit

Hoofdstuk 2. Toekomstverkenning brandweer en crisisbeheersing in Nederland

Hoofdstuk 3. De brandweer heeft nood aan crisis governance

Hoofdstuk 4. De toekomst van informatiemanagement: van informatie naar verbindingen

Hoofdstuk 5. Als de blauwe lampen doven ...Nazorg, een proces met vele betrokkenen op zoek naar een initiator

Epiloog: Organisaties volgen de maatschappelijke evoluties

 

Aanverwante producten:

brandweer aan zet Brandweer aan zet 
Bedrijfsmanagement in turbulente tijden

Auteur: (ed.) Marynissen Hugo, (ed.) Brugghemans Bert, (ed.) Van den Oord Steven
ISBN: 978 90 496 1906 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
brandweer in transitie Brandweer in transitie 
Vijf jaar bedrijfsmanagement in tijden van verandering

Auteur: (ed.) Marynissen Hugo, (ed.) Brugghemans Bert, (ed.) Van den Oord Steven
ISBN: 978 90 496 1846 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig