Gemeentelijke fusies in Vlaanderen

Een inkijk in het besluitvormingsproces

Gemeentelijke fusies in Vlaanderen
Editor: De Ceuninck Koenraad
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 706 6
Aantal bladzijden:236
Verschijningsjaar: 2018
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
55 EUR
bestel

Beschrijving

Na meer dan 40 jaar vinden er in Vlaanderen opnieuw gemeentelijke fusies plaats. Vijftien gemeenten hebben ervoor gekozen om te fusioneren tot zeven nieuwe gemeenten. In tegenstelling tot de vorige fusies in 1976, die in het eerste hoofdstuk van dit boek in herinnering worden gebracht, gaat het nu om vrijwillige fusies. Het Vlaamse fusiebeleid, dat in het tweede hoofdstuk van dit boek wordt besproken, werpt daarmee zijn eerste vruchten af. In het derde hoofdstuk werpen de auteurs een blik op die vijftien fusiepioniers.

De fusies worden gezien als een manier om de gemeentelijke bestuurskracht te vergroten en de gemeenten voor te bereiden op de toekomst, in het licht van een veranderend bestuurlijk landschap. In hoofdstuk 4 wordt de focus daarop gelegd.

In de daaropvolgende hoofdstukken komen meerdere algemeen directeurs aan het woord die hun ervaringen met het fusiegebeuren beschrijven. De auteurs belichten daarbij trouwens niet alleen geslaagde fusies, maar eveneens de drempels die werden ervaren bij een niet-geslaagde provinciegrensoverschrijdende fusie.

Eindigen doet het boek met een academische bijdrage waarin fusies bekeken worden door de bril van lokale partijafdelingen. Fusies zijn immers lang niet alleen het resultaat van rationele afwegingen rond bestuurskracht, maar evenzeer het gevolg van politieke berekeningen.

Dit boek richt zich zowel tot lokale mandatarissen, ambtenaren als geïnteresseerden. Het wil een bijdrage leveren aan het schaaldebat in Vlaanderen en tegelijkertijd inspiratie bieden voor diegenen die zelf een fusie overwegen.

 

Inhoudstafel

Inleiding 
   
1. De gemeentelijke fusies van 1976. Een metamorfose voor de lokale besturen
Koenraad De Ceuninck
   
2. Fuseren kan je leren. Een toelichting bij het Vlaamse fusiebeleid
Charlotte Van den Bossche & Bram Opsomer 
   
3. Van 308 naar 300. Een bescheiden stap? Of slechts een eerste stap?
Koenraad De Ceuninck 
   
4. Fusie als opstap naar meer bestuurskracht
Bart Van Herck & Valentijn Vanoeteren
   
5. Fuseren voor beginners. Een nieuwe horizon voor Aalter en Knesselare
Els Van Cleemput
   
6. Genesis van een nieuwe gemeente: de "Kompasnota Oudsbergen"
Guy Bodeux
   
7. Een fusie aangaan over de provinciegrenzen heen kan maar is niet zonder gevolgen
Tijs Van Vynckt 
   
8. Vrijwillige gemeentelijke fusies in Vlaanderen. Een verkenning vanuit het perspectief van de lokale partijorganisatie
Tom Verthé 
   
   

Aanverwante producten:

Veranderende besturen Veranderende lokale besturen voor en door de mensen?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 549 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 769 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig