Veranderende lokale besturen voor en door de mensen?!

Veranderende besturen
Auteur: Reynaert Herwig ,
Met bijdrages van: Renson Thibaut , Herweijer Michiel , Heyerick A. , De Ceuninck Koenraad , Vandenwijngaert Geert , Verhelst Tom , Valcke Tony , Boogers Marcel
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 549 9
Aantal bladzijden:136
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Aan uitdagingen bij lokale besturen ontbreekt het niet. De lokale besturen zijn immers heel de tijd in verandering (voor het volk?!). Op deze veranderingen, waarvan we hopen dat ze in het belang van de mensen zijn, gaan we dieper in. Moet beleid immers niet in dienst staan van de bevolking? Beleid voor en uiteraard ook door het volk.

 • Hoe houden we het debat en de dromen over de democratie in de dorpsstraat levendig?
 • Wat zijn de ervaringen met burgerparticipatie?
 • Kunnen niet-nationale lijsten in Vlaanderen als een lokale reflectie van nationale partijevoluties geïnterpreteerd worden?
 • Staan we vier decennia na de gemeentelijke fusies opnieuw aan de vooravond van een grootschalige fusieronde?
 • Hoe kunnen/moeten verzekeringsactiviteiten gesitueerd worden binnen het veranderingsproces van het lokale bestuursniveau?
 • Welke rollen hebben de lokale overheden in Europese besluitvorming?
 • Betekenen de hervormingen aan de provincies een volwaardige doorstart of is er eerder sprake van een doodlopend straatje?
 • Welke rol heeft de VVSG in het Vlaamse bestuurlijke model?

Deze publicatie gaat in op die veranderingen en probeert een antwoord te formuleren op heel wat vragen. Het boek biedt een mix aan bijdragen waarbij niet nagelaten wordt om even over de grens te kijken, in het bijzonder richting Nederland.

 

Inhoudstafel

VERANDERENDE LOKALE BESTUREN VOOR EN DOOR DE MENSEN?!
Herwig Reynaert

 

VAN DROOM NAAR DAAD: DE DEMOCRATIE IN DE DORPSSTRAAT
Thibaut Renson

 1. Inleiding
 2. Zonder openbaarheid van bestuur klinkt burgerinspraak altijd hol
 3. Wil de burger niet participeren, of is de burger niet geïnteresseerd in het opsturen van een gele briefkaart?
 4. Dreigt participatie een instrument te worden om onder het mom van democratische vernieuwing de burger koest te houden?
 5. Participatie is meer dan de keuze tussen een woord van twee of drie letters
 6. Participatie: het capacitair stemrecht van de 21ste eeuw?
 7. Democratie is...een burgemeester die zijn of haar goesting kan doen

BURGERPARTICIPATIE IN NEDERLANDSE PROVINCIES
Michiel Herweijer

 1. Inleiding
 2. Kiezers en provinciale volksvertegenwoordigers over hun taakverdeling
 3. Ervaringen met vijf interactieve beleidsprocessen
 4. Het effect van inspraak op een provinciaal ruimtelijk plan
 5. Krijgen initiatieven van burgers voldoende steun van hun provincie?
 6. Lessen voor Vlaanderen?

NIET-NATIONALE LIJSTEN IN VLAANDEREN: EEN LOKALE REFLECTIE VAN DE NATIONALE PARTIJCRISIS?

An Heyerick

 1. Inleiding
 2. Politieke partijen in beweging
 3. Niet-nationale lijsten in Vlaanderen
 4. Lokale heremieten of nationale sterkhouders?
 5. Besluit

DE KOP IS ERAF. OP NAAR EEN NIEUWE FUSIERONDE IN VLAANDEREN?

Koenraad De Ceuninck

 1. Inleiding
 2. Fusies werken (niet)
 3. Het Vlaamse fusiebeleid in beeld
 4. De kracht van aanmoediging? Of de angst voor wat komen gaat?
 5. Besluit

VERZEKERINGEN EN HET LOKALE BELEID. OVER DE ROL VAN VERZEKERINGEN BIJ DE REALISATIE VAN HET LOKALE BELEID

Geert Vandenwijngaert

 1. Inleiding
 2. Risicomanagement en verzekeren
 3. Nieuwe risico’s, nieuwe antwoorden: cyberrisico
 4. Verzekeringen gebruiken om beleidsdoelstellingen te realiseren
 5. Besluit

VAN UITVOERDER TOT MEDEBESLISSER: DE ROL VAN LOKALE BESTUREN IN DE MEERLAGIGE EUROPESE BESLUITVORMING

Tom Verhelst

 • Inleiding
 • Lokale besturen als uitvoerders van Europese regelgeving
 • Lokale besturen als medebeslissers in Europese besluitvorming
 • Besluit

DOORSTART OF DOODLOPENDE STRAAT VOOR DE PROVINCIES? EEN COMPARATIEVE ANALYSE VAN DE STEUN VOOR FUNCTIONELE EN TERRITORIALE HERVORMINGEN IN VEERTIEN EUROPESE LANDEN

Tony Valcke en Tom Verhelst

 1. Inleiding
 2. Lokale hervormingen in Europese context
 3. Onderzoeksgegevens en methodologie
 4. Vergelijkende analyse van de steun voor functionele en territoriale hervormingen in 14 Europese landen
 5. Besluit

DE VVSG ALS MIDDENBESTUUR?

Marcel Boogers

 1. Inleiding
 2. Middenbestuur
 3. Dilemma’s en dubbelzinnigheden
 4. Spanningen in Nederland
 5. ...en in Vlaanderen?
 6. Praktische en strategische belangen
 7. Lokaal maatwerk in Nederland
 8. Maatwerk in Vlaanderen
 9. Tegenmacht

Referenties

Aanverwante producten:

Gemeentelijke fusies in Vlaanderen Gemeentelijke fusies in Vlaanderen 
Een inkijk in het besluitvormingsproces

Auteur: (ed.) De Ceuninck Koenraad
ISBN: 978 90 4961 706 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig