Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels

Bevolking - Registratie getuigschriften en uittreksels
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

Burgers kunnen bij hun gemeente terecht om volgende zaken officieel te laten registreren: 

 • De laatste wilsbeschikking die omschrijft waar en hoe men begraven wenst te worden; 
 • De wettelijke samenwoning; 
 • De orgaandonatie; 
 • De wens tot het verkrijgen van euthanasie; 
 • De verandering van geslacht;

Het deel “Registratie” van deze publicatie geeft uitleg over wat geregistreerd moet worden en hoe de registratie in het rijksregister wordt uitgevoerd.

Deel twee van deze publicatie leert u alles over de getuigschriften en uittreksel die gemeentebesturen afleveren. Naast de afgifte van de klassieke documenten: 

 • bewijs van nationaliteit; 
 • getuigschrift van woonst; 
 • samenstelling van het gezin; 
 • bewijs van leven

verneemt u ook alles over hoe een document eensluidend wordt verklaard en hoe het wettigen van de handtekening gebeurt. Ook de afgifte van “personenlijsten” en de daaraan gekoppelde privacywetging komt hier aan bod. Als afsluiter: de delegatie van de bevoegdheid van de burgemeester.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

 • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

REGISTRATIE

Hoofdstuk 1. Wijze van lijkbezorging en rituelen

 1. Wettelijk kader
 2. Wat is een laatste wilsbeschikking?
 3. Wat is lijkbezorging?
 4. Wat is een uitvaartcontract?
 5. Vormen van lijkbezorging
 6. Wijzen van lijkbezorging
 7. Keuze van ritueel van de uitvaartplechtigheid
 8. De verklaring
 9. Conflicten
 10. Registratie in het rijksregister

Hoofdstuk 2. Wettelijke samenwoning

 1. Wettelijk kader
 2. Feitelijk samenwonen
 3. Wettelijk samenwonen
 4. Procedure
 5. Rechten en plichten bij wettelijke samenwoning
 6. Einde wettelijke samenwoning
 7. Juridische verschillen tussen trouwen, ongehuwd samenwonen en wettelijke samenwoning
 8. Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende

Hoofdstuk 3. Wegnemen en transplanteren van organen

 1. Wettelijk kader
 2. Algemene bepalingen
 3. Wegneming bij levenden
 4. Wegneming na overlijden

Hoofdstuk 4. Euthanasie

 1. Wettelijk kader 
 2. Omschrijving 
 3. Voorwaarden waarbij euthanasie mag toegepast worden 
 4. Actueel verzoek 
 5. De wilsverklaring 
 6. Taak van de geneesheer 
 7. Taak van het gemeentebestuur 
 8. Taak van FOD Volksgezondheid 
 9. Vragen rond euthanasie 
 10. De negatieve wilsverklaring 
 11. De LEIFkaart

Hoofdstuk 5. De geslachtsverandering

 1. Principe
 2. Algemene procedure
 3. Procedure voor minderjarigen
 4. Aangifte van geslachtsaanpassing
 5. Registratie in het rijksregister

DE REGISTRATIE – BIJLAGEN

GETUIGSCHRIFTEN EN UITTREKSELS

Hoofdstuk 1. Recht op toegang

 1. Wettelijke kader
 2. Het recht op toegang en de privacycommissie
 3. Procedure uitoefenen recht op toegang tot persoonsgegevens
 4. Recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
 5. Raadpleging met de elektronische identiteitskaart
 6. Raadpleging van de registers
 7. Genealogische opzoekingen door particulieren
 8. Openbaarheid van bestuur
 9. Recht op inzage door de gemeenteraadsleden

Hoofdstuk 2. Recht op verbetering

 1. Wettelijke kader
 2. Recht op verbetering en de Privacycommissie
 3. Recht op verbetering in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
  Procedure

Hoofdstuk 3. Afgifte van uittreksels/attesten/personenlijsten die aan de hand van die registers zijn opgemaakt

 1. Wettelijk kader
 2. De privacywet
 3. Koninklijk Besluit van 16 juli 1992
 4. Het verstrekken aan derden van personenlijsten uit de registers
 5. Afgifte van uittreksels of getuigschriften op vraag van de burger zelf
 6. Afgifte van uittreksels of getuigschriften op vraag van een andere
 7. Gegevens op het uittreksel
 8. Vermelding van het rijksregisternummer
 9. Klassieke documenten
 10. Attest van erfopvolging
 11. Eensluidend verklaren van documenten
 12. Mededeling van informatiegegevens die in het gemeentelijk wachtregister zijn opgenomen
 13. Wettigen handtekening
 14. Aanvragen van een token
 15. Delegatie
 16. Gebruik van het gemeentezegel

GETUIGSCHRIFTEN EN UITTREKSEL – BIJLAGEN

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Bevolking - De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Bevolking - Wonen Bevolking - Wonen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Online in Connect
Het rijksregister Bevolking: Het Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vits Mark
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
loketboek bevolking Loketboek Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm: Online in Connect