Schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning

Schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning
Auteur: Bielen E. , Briganti L. , Catala C. , Goffart M. , Lombaerts S. , Meulders E. , Vandromme S.
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

Schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen vertegenwoordigen één van de meest wijdverspreide misdaadvormen in België. Ambtenaren van de burgerlijke stand – maar ook medewerkers van politie, van parketten en van de Dienst Vreemdelingenzaken – vormen de frontlinie in de strijd tegen dit kwalijke fenomeen.
 
Om die strijd te kunnen winnen, is het belangrijk dat iedere betrokken professional over de juiste bagage beschikt. Zodat hij of zij iedere situatie goed kan inschatten, een (juridisch) correct dossier kan opstellen, de juiste beslissingen kan nemen, ...

De gids “Schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning” vormt hierbij een onmisbare metgezel. Het boek gidst u door de meest recente wetgeving en leert u alles wat u moet weten over (de hoofdrolspelers in) de strijd tegen het schijnhuwelijk en de schijnsamenwoning. Meer bepaald:

 • In het eerste deel schetsen en verduidelijken de auteurs het wetgevend kader.
 • De rol van de ambtenaar burgerlijke stand en de aanpak van een dossier schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning staan centraal in het tweede deel. Dit deel wordt bovendien aangevuld met handige en duidelijke voorbeeldbrieven.
 • Het derde deel zet uiteen wat het parket doet, zowel in de preventieve als in de repressieve fase.
 • Deel vier belicht op zijn beurt de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken en het belang van een goede samenwerking tussen de DVZ en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • In deel vijf overlopen de auteurs hoe de politie te werk gaat bij een vermoeden van schijnhuwelijk.
 • Deel zes, tot slot, gaat dieper in op de socioculturele context van schijnhuwelijken en gewongen huwelijken. Het biedt bovendien waardevolle tips om slachtoffers verder te helpen.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

 • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inleiding
Historiek
I. Het wettelijk kader
1. Begrippen
2. Schijnhuwelijk
3. Schijnwettelijke samenwoning
II. De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS)
1. Huwelijksaangifte
2. Verklaring wettelijke samenwoning
3. Buitenlandse huwelijksakte
4. Onderzoek schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning
5. Onderzoek buitenlands huwelijk
6. Gedwongen huwelijken
7. Aangifte schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning
8. Nietigverklaring van een huwelijk of wettelijke samenwoning
III. De rol van het parket
1. De rol van het parket in de preventieve fase
2. De rol van het parket in de repressieve fase
3. Bewijslast
4. Besluit
IV. De rol van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
1. Het bureau Opsporingen
2. Het bureau Gezinshereniging
3. Het bureau Lang Verblijf - Cel Fraude
V. De rol van de politie
1. Algemeen
2. Een te voltrekken huwelijk in België
3. De erkenning van een huwelijk voltrokken in het buitenland
4. Een aanvraag tot wettelijke samenwoning
5. Bijkomend onderzoek na huwelijk/echtscheiding/naturalisatie
6. Klacht van het slachtoffer / Aangifte van derden
7. Hulp adviesgeving
8. Gevolggeving dossiers
9. Samenwerking tussen de gemeenten en de politiediensten
VI. Socio-culturele context van schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken
1. De socio-culturele context van gedwongen huwelijken
2. Gedwongen huwelijken: aanbevelingen voor dienstverleners
3. Hulporganisaties
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect