Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022

Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022
Auteur: Van den Storme Jonas , Van Dooren Bart , Vertriest Roger , Vermeiren Luc , Zutterman Timothy
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1947 3
Aantal bladzijden:257
Verschijningsjaar: 2022
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
49 EUR
bestel

Beschrijving

De centrale kerkbesturen zijn een recent begrip. Pas in 2004 werden ze in het leven geroepen in het eredienstendecreet, met het oog op het vereenvoudigen van de interactie tussen gemeenteoverheid en de vaak bijzonder talrijke kerkfabrieken ter plaatse. Verder was het een streven om van de centrale kerkbesturen ook een expertiseplatform te maken dat ruim tegemoet komt aan de noden van de mandatarissen in die kerkfabrieken.

De decreetswijziging in 2012 verplicht de oprichting van een centraal kerkbestuur zodra er twee kerkfabrieken op het grondgebied zijn (tegenover vier voorheen) en stelt de rol van dit orgaan nog wat scherper: het centraal kerkbestuur kan voortaan bindende overkoepelende afspraken maken voor zijn kerkfabrieken, die op hun beurt bepaalde bevoegdheden kunnen delegeren naar het centraal kerkbestuur. Verder kan het centraal kerkbestuur ook een nadrukkelijke rol spelen bij het coördineren van het investeringsbeleid. De verantwoordelijkheden voor de mandatarissen in het centraal kerkbestuur worden bijgevolg enkel uitdagender

Deze praktische gids bundelt de jarenlange ervaringen van mensen uit het veld, zowel vanuit het centraal kerkbestuur als vanuit het toezicht. Met een doorgedreven overzicht van de wettelijke verplichtingen, aangevuld met alle concrete begeleidende info om een haalbare aanpak te ontplooien, vormt dit zakboekje een stevige leidraad voor al wie zich engageert in een centraal kerkbestuur. Zo worden onder meer de samenstelling en de wettelijke bevoegdheden van het centraal kerkbestuur onder de loep genomen, evenals de best practices voor vergaderen en notuleren. Ruime aandacht wordt verder ook besteed aan het uitrollen van een goede overlegdynamiek – de basis voor een vruchtbare samenwerking – en het uitwerken van een afsprakennota waarin alle partijen zich kunnen vinden. Hierbij worden ook een reeks modeldocumenten evenals de basiswetgeving mee opgenomen.

 

Over deze editie 2022

De editie 2022 van het "Zakboekje centraal kerkbestuur" werd geactualiseerd aan de hand van de sinds 2014 gewijzigde wetgeving omtrent de eredienstbesturen, evenals andere relevante wetgeving zoals het bestuursdecreet. Het bevat bovendien een vooruitblik op toekomstige wetgeving.

Een volledig nieuw hoofdstuk reikt een brede waaier van kenmerken en principes aan die gemeenschappelijk zijn voor eredienstbesturen en dus ook het centraal kerkbestuur, verklaard vanuit hun historische wortels en met duiding van hun belang in het dagdagelijkse beheer, incl. bronvermeldingen naar recent verschenen rechtspraak, administratieve beslissingen, FAQ’s, etc.

 

Inhoudstafel

1. Kenmerken van een Vlaams (centraal) kerkbestuur en in de praktijk voelbare gevolgen van die eigenheid
2. Het centraal kerkbestuur, een concept uit 2004
3. De samenstelling van het centraal kerkbestuur
4. Wettelijke bevoegdheden
5. Het centraal kerkbestuur vergadert
6. Algemene verplichtingen voor centrale kerkbesturen
7. Het overleg tussen gemeente en centraal kerkbestuur - De hoeksteen voor een vruchtbare dynamiek
8. Boekhouding van het centraal kerkbestuur
9. En verder?
Bijlagen
   

Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Kerkfabrieken in Vlaanderen Kerkfabrieken in Vlaanderen 
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst

Auteur: (ed.) Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4961 240 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje kerkraadsleden Zakboekje kerkraadsleden 
Beknopte leidraad voor elk lid van de kerkraad

Auteur: Vandevyver P., Verschaeve J.
ISBN: 978 90 496 1388 4
Kenmerken: Vastbladig
Nieuw in 2022 Nieuw in 2022 
Zakboekje penningmeester, Religiopocket 7: Onroerend erfgoed, Zakboekje centraal kerkbestuur