Zakboekje kerkraadsleden

Beknopte leidraad voor elk lid van de kerkraad

Zakboekje kerkraadsleden
Auteur: Vandevyver P. , Verschaeve J.
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1388 4
Aantal bladzijden:104
Verschijningsjaar: 2016
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
36 EUR
29 EUR (2 - 6 stuks)
25 EUR (7 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

Ook al is de kerkfabriek gebonden aan een aantal algemene regels, zoals de openbaarheid van bestuur en de wetgeving op overheidsopdrachten, toch is zij als openbaar bestuur volledig autonoom. Met andere woorden: de kerkfabriek beslist zelf over de materies die tot haar bevoegdheid behoren en draagt hier dan ook de verantwoordelijkheid voor. Deze beslissingsbevoegdheid krijgt vorm in de vergadering van de kerkraad.

Op basis van de taakverdeling krijgen drie leden van de kerkraad traditioneel het meeste gewicht toebedeeld. We hebben het dan natuurlijk over de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de meeste beschikbare documentatie zich tot deze mandatarissen richt. Er zijn echter weinig publicaties die hun pijlen op de andere kerkraadsleden richten. Jammer, aangezien ook zij evenzeer deelnemen en bijdragen aan de besluitvorming in de schoot van de kerkraad. Het Zakboekje kerkraadsleden vult die leemte in. Het is dan ook specifiek voor de “andere” kerkraadsleden geschreven.

Op hun maat schetsen auteurs Philippe Vandevyver en Jasper Verschaeve een overzichtelijk beeld van de situering, de werking en de bezetting van de kerkfabriek, het centraal bestuur en de toezichthoudende overheden. Daarbij doen ze al deze aspecten klaar en helder uit de doeken, zonder te verzanden in overbodige details. Kortom, het Zakboekje kerkraadsleden bevat een schat aan informatie en inspiratie. Het mag niet ontbreken in de boekenkast van ieder kerkraadslid.

Inhoudstafel

1. Kerkraad - gedragen door persoonlijk engagement
1.1. Eigenheid kerkraad
1.2. Lokale verankering
1.3. De mandataris van de kerkraad
2. De kerkraad in perspectief
2.1. De kerkfabriek en de parochie - twee handen op één buik
2.2. Het centraal kerkbestuur
2.3. Het toezicht op de kerkfabriek
2.4. De financiering
3. De kerkfabriek: lusten en lasten
3.1. Wettelijk kader
4. De kerkraad vergadert
4.1. De vergadering van de kerkraad
4.2. Praktische aandachtspunten
4.3. Het verslag van de vergadering - de notulen
5. De kerkraad (ver)kiest
5.1. Aanstelling van de leden van de kerkraad
5.2. Verkiezing van de leden van de kerkraad
5.3. De mandaten van de voorzitter, secretaris en penningmeester
5.4. Hoe lang duurt een mandaat?
6. Extra dynamiek in de kerkfabriek
6.1. Ruimere missie en visie op erfgoed
6.2. Toekomstperspectief
Bijlage Lijst met nuttige contactgegevens
Bijlage Bibliografie
   
   

Aanverwante producten:

Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig