Religiosoft

Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw) *
485 EUR
bestel
* Prijs geïndexeerd volgens de jaarlijkse afgevlakte gezondheidsindex (voor boekjaar 2023 werd dit afgesloten op 9% - van € 445 naar € 485). Abonnement op jaarbasis. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor opeennvolgende periodes van telkens één jaar. U kunt uw abonnement makkelijk schriftelijk opzeggen, doch ten vroegste op de eerste verjaardag van het contract. De opzegging heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de daaropvolgende periode (in dit geval blijft u ook gehouden tot betaling van de factuur die betrekking heeft op de laatst lopende periode).

Beschrijving

Op 1 maart 2005 trad het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in werking. Voor de invoering van de nieuwe regeling inzake het financieel beheer kregen de besturen van de eredienst nog wat uitstel. Sinds 1 januari 2007 is ook dit luik van het decreet van kracht. Dankzij religiosoft kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding bij het toepassen van de nieuwe reglementering.

Religiosoft staat voor een totaalservice. Enerzijds beschikt u over een compleet boekhoudpakket op maat van uw bestuur, anderzijds krijgt u begeleiding bij de doorvoering van de nieuwe regeling. We begeleiden u via vormingen, nieuwsbrieven, klantenservice, ... 

De uitdagingen waarvoor u staat zijn niet te onderschatten. U kunt deze enkel aangaan met het juiste werkinstrument. Wij hebben voor u alle facetten van het decreet ontrafeld, bestudeerd en op een logische wijze in elkaar gepuzzeld tot religiosoft. De boekhoudsoftware bij uitstek voor de besturen van de eredienst.

Religiosoft konden we enkel opstellen in samenwerking met de gebruikers zelf. Daarom werken we samen met Bart Vercauteren (Secretaris Bisdom Brugge) en Thierry Malbrancke (Penningmeester kerkfabriek & Secretaris centraal kerkbestuur) voor de uitwerking en het onderhoud van dit programma.

Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig