Religiosoft

Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst
Publicatievorm:    Online
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw) *
445 EUR
bestel
* Abonnement op jaarbasis. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor opéénvolgende periodes van telkens één jaar. U kunt uw abonnement makkelijk schriftelijk opzeggen, doch ten vroegste op de eerste verjaardag van het contract. De opzegging heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de daaropvolgende periode (in dit geval blijft u ook gehouden tot betaling van de factuur die betrekking heeft op de laatst lopende periode).

Beschrijving

Op 1 maart 2005 trad het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in werking. Voor de invoering van de nieuwe regeling inzake het financieel beheer kregen de besturen van de eredienst nog wat uitstel. Sinds 1 januari 2007 is ook dit luik van het decreet van kracht. Dankzij religiosoft kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding bij het toepassen van de nieuwe reglementering.

Religiosoft staat voor een totaalservice. Enerzijds beschikt u over een compleet boekhoudpakket op maat van uw bestuur, anderzijds krijgt u begeleiding bij de doorvoering van de nieuwe regeling. We begeleiden u via vormingen, nieuwsbrieven, klantenservice, ... 

De uitdagingen waarvoor u staat zijn niet te onderschatten. U kunt deze enkel aangaan met het juiste werkinstrument. Wij hebben voor u alle facetten van het decreet ontrafeld, bestudeerd en op een logische wijze in elkaar gepuzzeld tot religiosoft. De boekhoudsoftware bij uitstek voor de besturen van de eredienst.

Religiosoft konden we enkel opstellen in samenwerking met de gebruikers zelf. Daarom werken we samen met Bart Vercauteren (Secretaris Bisdom Brugge) en Thierry Malbrancke (Penningmeester kerkfabriek & Secretaris centraal kerkbestuur) voor de uitwerking en het onderhoud van dit programma.

Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur Zakboekje centraal kerkbestuur 

Auteur: Vertriest R., Van Dooren B., Van den Storme J., Zutterman T.
ISBN: 978 90 4961 121 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester Zakboekje penningmeester 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 4960 735 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Publicatievorm: Online
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren B., Van Damme M., Verloove C.
ISBN: 978 90 4961 589 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig