Zakboekje penningmeester - Editie 2022

Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

Zakboekje penningmeester - Editie 2022
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1xxx x
Aantal bladzijden:299
Verschijningsjaar: 2022
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
VOORUITBESTELLING | Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
bestel

Beschrijving

< Verschijnt binnenkort. Bestel nu al uw exemplaar! > 

Religiosoft is meer dan een online boekhoudprogramma voor de eredienstbesturen. De doorgedreven inhoudelijke ondersteuning die erbij hoort, is immers uitgegroeid tot een gevestigde en betrouwbare bron van informatie voor de penningmeesters en al wie rechtstreeks of onrechtstreeks met de boekhouding van de erkende erediensten in aanraking komt.

Een enthousiast team staat elke dag paraat om vragen via telefoon of e-mail te beantwoorden. De vergaarde expertise werd voor u samengebracht in een handig consulteerbaar naslagwerk: het “Zakboekje penningmeester”.

Budget, meerjarenplan, jaarrekeningen, boekingen, … : deze handige gids verzamelt en behandelt alle relevante topics die aan de boekhouding van een eredienstbestuur verbonden zijn. De auteurs – allen medewerkers van de religiosoft-helpdesk – kiezen daarbij resoluut voor een praktische insteek.

Welke mogelijkheden tot prefinanciering zijn er? Hoe verwerk ik een thesaurievoorschot? Wat met de onkostenvergoedingen voor mandatarissen? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die worden beantwoord. Respect voor het wettelijk kader, maar ook oog voor alternatieve scenario’s vormen hierbij steeds het uitgangspunt.

Deze uitgave wordt verder aangevuld met een lijst die het gebruik van alle grootboekrekeningen uiteenzet – mét concrete voorbeelden. Het uitgebreide register helpt u bovendien vlot alle relevante info terug te vinden.
 

Over deze editie 2022

Sinds de oorspronkelijke verschijning van het "Zakboekje penningmeester" in 2012 is er heel wat veranderd, zowel op wettelijk vlak (denken we bv. aan het nieuwe erkenningsdecreet), als op maatschappelijk vlak (inmiddels werden her en der reeds eredienstbesturen samengevoegd) en op praktisch vlak (het digitaal indienen via Religiopoint, om maar een voorbeeld te noemen). Met al deze veranderingen houdt het grondig bijgewerkte "Zakboekje penningmeester - Editie 2022" rekening.

  

Inhoudstafel


Inleiding

Deel 1. Algemeen
Hoofdstuk 1. De kerkfabriek
Hoofdstuk 2. Het centraal kerkbestuur
Hoofdstuk 3. De ideale kalender bestaat niet

Deel 2. De boekhouding
Hoofdstuk 1. Het algemene kader
Hoofdstuk 2. Planning

Deel 3. Uitvoering
Hoofdstuk 1. Jaarrekening
Hoofdstuk 2. Bijzondere boekingen
Hoofdstuk 3. Diversen

Deel 4. Het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR)
Hoofdstuk 1. Structuur van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR)
Hoofdstuk 2. Het grootboek verder opsplitsen
Hoofdstuk 3. Op welke grootboekrekening moet ik boeken?
Hoofdstuk 4. Overzicht van de grootboekrekeningen
 

Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets 

/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Kerkfabrieken in Vlaanderen Kerkfabrieken in Vlaanderen 
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst

Auteur: (ed.) Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4961 240 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje kerkraadsleden Zakboekje kerkraadsleden 

Auteur: Vandevyver P., Verschaeve J.
ISBN: 978 90 496 1388 4
Kenmerken: Vastbladig
Nieuw in 2022 Nieuw in 2022 
Zakboekje penningmeester, Religiopocket 7: Onroerend erfgoed, Zakboekje centraal kerkbestuur