Zakboekje penningmeester - Editie 2023

Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

Zakboekje penningmeester - Editie 2023
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1987 9
Aantal bladzijden:409
Verschijningsjaar: 2023
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
49 EUR
bestel

Beschrijving

Binnen de kerkraad draagt de penningmeester in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor het financiële beheer, maar trekt hij/zij vaak ook aanverwante taken naar zich toe. De penningmeester is om die reden niet zelden een duivel-doet-al met een doorgedreven kennis van het reilen en zeilen van de kerkfabriek.

Het "Zakboekje penningmeester" is een praktisch werkinstrument voor de penningmeester die al wat watertjes heeft doorzwommen en een nuttig vormingsinstrument voor wie zijn eerste stappen als penningmeester zet.

Budget, meerjarenplan, jaarrekeningen, boekingen, … : deze handige gids verzamelt en behandelt in de eerste plaats alle relevante topics die aan de boekhouding van een eredienstbestuur verbonden zijn. De auteurs – zelf gepokt en gemazeld in de unieke wereld van kerkfabrieken – kiezen daarbij resoluut voor een praktische insteek.

Welke mogelijkheden tot prefinanciering zijn er? Hoe verwerk ik een thesaurievoorschot? Wat met de onkostenvergoedingen voor mandatarissen? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die worden beantwoord. Respect voor het wettelijk kader, maar ook oog voor alternatieve scenario’s vormen hierbij steeds het uitgangspunt.

Maar even goed besteedt het "Zakboekje penningmeester" aandacht aan de organisatie van de kerkfabriek en de interactie met de gemeentelijke en andere overheden. De ruimere context waarbinnen de penningmeester opereert, komt zo mee onder de aandacht, evenals de nakende evoluties, zoals het kerkenbeleidsplan.

Deze uitgave wordt verder aangevuld met een lijst die het gebruik van alle grootboekrekeningen uiteenzet – mét concrete voorbeelden. Het uitgebreide register helpt u bovendien vlot alle relevante info terug te vinden.

 

Over deze editie 2023

Aan de succesformule van de eerste editie werd niet geraakt. Wel werden de delen over planning (meerjarenplan, budget en budgetwijziging) en uitvoering (aankoopcyclus, betalingscyclus en jaarrekening) ruimer doorspekt met extra voorbeelden en genuanceerde instructies, voor een vlotte en pragmatische aanpak bij zowel courante als uitzonderlijke situaties.

Het trefwoordenregister werd bovendien verder uitgebreid en de referenties, zowel intern als naar literatuur voor verdere uitdieping, werden verrijkt. In de bibliografie in bijlage werden de belangrijkste bronnen samengebracht voor wie zijn horizon verder wil verruimen.

  

Inhoudstafel


Inleiding

Deel 1. De kerkfabriek
Hoofdstuk 1. De kerkfabriek in vogelvlucht
Hoofdstuk 2. Het centraal kerkbestuur
Hoofdstuk 3. De ideale kalender bestaat niet

Deel 2. Basisbeginselen van de boekhouding
Hoofdstuk 1. De Vlaamse boekhouding
Hoofdstuk 2. Definities voor een goed begrip
Hoofdstuk 3. Het minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR)

Deel 3. Planning
Hoofdstuk 1. Focus op overleg
Hoofdstuk 2. Algemene principes voor duurzame planningscijfers
Hoofdstuk 3. Het meerjarenplan
Hoofdstuk 4. Het budget
Hoofdstuk 5. Investeringen

Deel 4. Uitvoering
Hoofdstuk 1. Het financieel dagboek als boekhoudkundig fundament
Hoofdstuk 2. De jaarrekening
Hoofdstuk 3. Boekhoudkundige bijzonderheden

Deel 5. Het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) uitgediept
Hoofdstuk 1. Stappenplan om ontvangsten en uitgaven toe te wijzen
Hoofdstuk 2. Duiding bij het gebruik van de grootboekrekeningen

Bijlage 1. Tijdslijn wetgeving erkende erediensten
Bijlage 2. Nuttige contactgegevens
Bijlage 3. Bronnen
Trefwoordenregister
 

Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets 

/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Kerkfabrieken in Vlaanderen Kerkfabrieken in Vlaanderen 
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst

Auteur: (ed.) Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4961 240 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje kerkraadsleden Zakboekje kerkraadsleden 
Beknopte leidraad voor elk lid van de kerkraad

Auteur: Vandevyver P., Verschaeve J.
ISBN: 978 90 496 1388 4
Kenmerken: Vastbladig
Nieuw in 2022 Nieuw in 2022 
Zakboekje penningmeester, Religiopocket 7: Onroerend erfgoed, Zakboekje centraal kerkbestuur