De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden

Praktische toepassing voor het statutaire en contractuele personeel in lokale besturen en openbare zorginstellingen

De arbeidstijdreglementering in lokale besturen
Auteur: Blomme Franky , Taelemans Stephanie , Chloé Van Landeghem
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1961 9
Aantal bladzijden:544
Verschijningsjaar: 2023
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
125 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending)
95 EUR
bestel
Prijs meerdere exemplaren (incl. btw | gratis verzending)
105 EUR (1 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

De arbeidstijdreglementering in de publieke sector verschilt op tal van vlakken grondig van die van de private sector. Zo valt het grootste deel van het personeel van de lokale overheden onder de arbeidstijdenwet van 14 december 2000, terwijl een ander deel dan weer de arbeidswetgeving van de private sector volgt, met de arbeidswet en de feestdagenwet. Naast de federale arbeidstijdwetgeving zijn er ook nog gewestelijke bepalingen, met onder meer de rechtspositiebesluiten, die door gemeenten en OCMW’s ten volle gerespecteerd moeten worden.

Deze publicatie biedt een thematisch overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidstijdreglementering: van arbeidsduurgrenzen, pauzes, rust en recuperatie, tot zondagsarbeid, nachtarbeid, feestdagenarbeid, het opstellen van werkroosters en overloon. De auteurs snijden daarbij ook de arbeidstijdregeling aan van enkele bijzondere categorieën van werknemers, zoals telethuiswerkers, deeltijdse werknemers, minderjarige studenten, ter beschikking gestelde werknemers (artikel 60), PWA’ers, werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstcheques en zwangere werkneemsters.

Deze volledig herwerkte editie 2022 werd geüpdatet met alle in voege zijnde bepalingen, met daarnaast ook andermaal ruime aandacht voor de evoluties in de rechtspraak en inzichten uit de praxis. Op die manier vormt deze publicatie tezelfdertijd een praktische handleiding en een solide juridische basis voor zowel het management, de personeelsdienst, de teamleiders die instaan voor de planning en het roosteren, alsook het personeel van de administratie dat belast is met de loonverwerking.

Nieuw in deze uitgave:

 • Wachttijden als arbeidstijd – of niet?
 • De verplichting om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem van arbeidstijdregistratie in te voeren
 • Onregelmatige prestaties van verzorgend personeel in de gezinszorg
 • Het recht op deconnectie
 • Deeltijdse herneming wegens ziekte of ongeval privéleven of de progressieve tewerkstelling voor statutair personeel
 • Telewerk binnen de publieke sector tijdens en na COVID-19
 • De terbeschikkingstelling van statutair personeel op basis van het decreet lokaal bestuur
Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

INLEIDING 

DEEL 1. DE ARBEIDSTIJDREGLEMENTERING 
Hoofdstuk 1. De toepasselijke wetgeving voor de lokale openbare sector 
Hoofdstuk 2. De arbeidstijdreglementering in de Arbeidswet van 16 maart 1971 
Hoofdstuk 3. De arbeidstijdreglementering in de Arbeidstijdenwet van 14 december 2000 
Hoofdstuk 4. De arbeidstijdgerelateerde bepalingen in het Rechtspositiebesluit voor het provincie- en gemeentepersoneel
Hoofdstuk 5. De arbeidstijdgerelateerde bepalingen in het Rechtspositiebesluit OCMW 
Hoofdstuk 6. Loopbaansparen
Hoofdstuk 7. Recht op deconnectie 

DEEL 2. DE REGLEMENTERING VAN DE ZONDAGSARBEID 
Hoofdstuk 1. De zondagsarbeid in de Arbeidswet van 16 maart
Hoofdstuk 2. De zondagsarbeid in de Arbeidstijdenwet van 14 december 2000 
Hoofdstuk 3. De zondagsarbeid in de rechtspositieregeling voorn het provincie- en gemeentepersoneel 
Hoofdstuk 4. De zondagsarbeid in de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel 

DEEL 3. DE REGLEMENTERING VAN DE NACHTARBEID 
Hoofdstuk 1. De nachtarbeid in de Arbeidswet van 16 maart 1971
Hoofdstuk 2. De nachtarbeid in de Arbeidstijdenwet va14 december 2000 
Hoofdstuk 3. De nachtarbeid in het Rechtspositiebesluit voor het gemeente- en provinciepersoneel 
Hoofdstuk 4. De nachtarbeid in de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel 

DEEL 4. DE REGLEMENTERING VAN DE FEESTDAGEN(ARBEID) 283
Hoofdstuk 1. De feestdagenreglementering voor de ondernemingen/instellingen die onder de Arbeidswet vallen:
de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 
Hoofdstuk 2. De feestdagenreglementering voor het provincie- en gemeentepersoneel in het Rechtspositiebesluit 
Hoofdstuk 3. De feestdagen in het Rechtspositiebesluit OCMWpersoneel

DEEL 5. DE REGLEMENTERING VAN DE DEELTIJDSE ARBEID 
Hoofdstuk 1. Begripsbepaling en toepasselijke wetgeving 
Hoofdstuk 2. De soorten deeltijdse arbeid 
Hoofdstuk 3. De deeltijdse arbeidsovereenkomst 
Hoofdstuk 4. De bekendmaking van de deeltijdse roosters (“publicatieverplichting”)
Hoofdstuk 5. De minimale grenzen van de arbeidsduur voor deeltijdse werknemers 
Hoofdstuk 6. De loonbetaling aan deeltijdse werknemers 
Hoofdstuk 7. De gevolgen van tijdelijke vermindering van de arbeidsduur voor de opzegging 
Hoofdstuk 8. De sanctionering van de niet-naleving van de verplichtingen opgelegd door de Programmawet van 22 december 1989 

DEEL 6. DE ARBEIDSTIJDBEPALINGEN IN HET ARBEIDSREGLEMENT 
Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de Arbeidsreglementenwet
Hoofdstuk 2. De verplichte vermeldingen in verband met de arbeidstijd

DEEL 7. DE MOEDERSCHAPSBESCHERMING 
Hoofdstuk 1. De moederschapsbescherming in de Arbeidswet
Hoofdstuk 2. De bepalingen inzake moederschapsbescherming in de wet van 14 december 2000 
Hoofdstuk 3. De bepalingen inzake moederschapsbescherming in het Rechtspositiebesluit voor provincie- en gemeentepersoneel
Hoofdstuk 4. De bepalingen inzake moederschapsbescherming in het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel 

DEEL 8. BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN WERKNEMERS 
Hoofdstuk 1. De telethuiswerkers 
Hoofdstuk 2. De ter beschikking gestelde werknemers 
Hoofdstuk 3. De werknemers met een PWA-arbeidsovereenkomst 
Hoofdstuk 4. De werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques
Hoofdstuk 5. De minderjarige werknemers 
Hoofdstuk 6. De contractanten in loopbaanonderbreking 1/5 of 1/2 
Hoofdstuk 7. Vrijwilligers 

DEEL 9. DE ROL VAN DE GEMEENTE BIJ DE AANVRAAG VAN DE ERKENNING ALS “TOERISTISCH CENTRUM” ALS AFWIJKING OP HET VERBOD VAN ZONDAGSARBEID 
Hoofdstuk 1. Het begrip “toeristisch centrum” in de arbeidswetgeving
Hoofdstuk 2. De erkenningsprocedure 
Hoofdstuk 3. De tewerkstellingsmogelijkheden op zondag in toeristische centra 

DEEL 10. DE FEDERAAL GEFINANCIERDE GEZONDHEIDSINSTELLINGEN: BUITENGEWONE PRESTATIES EN TOESLAGEN 
Hoofdstuk 1. De weddebijslag van 11 % 
Hoofdstuk 2. De werkroostertoeslagen in het attractiviteitsplan 
Hoofdstuk 3. De arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers

DEEL 11. DE WET VAN 12 DECEMBER 2010 EN DE ARBEIDSDUUR VAN EEN AANTAL MEDISCHE BEROEPEN 
Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de wet van 12 december 2010 
Hoofdstuk 2. De maximale arbeidsduur 
Hoofdstuk 3. Werkroosters en tijdsregistratie 

BIJLAGE 1. WAAR KAN IK TERECHT VOOR BIJKOMENDE
INFORMATIE? 

BIJLAGE 2. OVERZICHT VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VERSCHILLENDE WETTEN 

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Flexibelere werktijdregeling voor resultaatgericht werken in lokale besturen Flexibelere werktijdregeling voor resultaatgericht werken in lokale besturen 
Het traject van de Provincie West-Vlaanderen onder de loep

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Eeckhout Karel
ISBN: 978 90 496 1854 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig