Burgerlijke Stand 7: Internationale Burgerlijke Stand - Conventies

Burgerlijke Stand 7: Internationale Burgerlijke Stand - Conventies
Auteur: Veldeman M.
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 930 6
Aantal bladzijden:524
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
199 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
159 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De feitelijke en rechtsrelaties zijn niet altijd nationaal of onderworpen aan één rechtsstelsel. Er dient dus soms een antwoord te worden gezocht in het internationaal recht. Dit werk beoogt een overzicht te geven van de verdragen die België heeft ondertekend op het vlak van de burgerlijke staat van personen.
 
Een eerste deel bevat de multilaterale verdragen. In dit deel zijn de verdragen chronologisch opgenomen. In een tweede deel zijn de bilaterale verdragen opgenomen, waarbij werd gekozen voor een alfabetische rangschikking per land.
  

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

   

Inhoudstafel

Deel I.
Multilaterale overeenkomsten
A.
Overeenkomsten van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand
B.
Andere multilaterale overeenkomsten
 
 
Deel II.
Bilaterale overeenkomsten
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 10: De ambtenaar burgerlijke stand in het Internationaal Privaatrecht Burgerlijke Stand 10: Het Wetboek Internationaal Privaatrecht 
De ambtenaar van de burgerlijke stand in het internationaal privaatrecht

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Van de Velde Jan, Veldeman M.
ISBN: 978 90 4961 429 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig