Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden

Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden
Auteur: Bruyninckx Margot , Van de Velde Jan
Publicatievorm:    Online
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.
 
Dit naslagwerk bevat alle informatie die nodig is voor een goed begrip van de structuur en de werking van de dienst Burgerlijke Stand.
 
In een eerste deel behandelen de auteurs de organisatie van de dienst, de benoeming en het statuut van de ambtenaren, en de opmaak van de akten en registers. Ook de internationale overeenkomsten komen aan bod.
 
Een tweede deel is gewijd aan de reglementering inzake burgerlijke stand van Belgen in het buitenland. In dit deel overlopen de auteurs de verschillende manieren waarop Belgen in het buitenland hun akten van de burgerlijke stand kunnen laten opmaken. Ze behandelen eveneens de functies van een consulair ambtenaar die optreedt als ambtenaar van de burgerlijke stand. In afzonderlijke hoofdstukken belichten ze de akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en nationaliteit.
 
 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I.
Algemeenheden
1. Inleiding
2.
De bevoegdheid over de burgerlijke stand
3. De ambtenaar van de burgerlijke stand
4. Bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand
5. Verantwoordelijkheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand
6. Controle op de ambtenaar van de burgerlijke stand
7. De databank akten burgerlijke stand (DABS)
8. De akten van de burgerlijke stand (algemene principes)
9. Buitenlandse akten en beslissingen die de staat van de persoon wijzigen
10. Vervangen van akten van de burgerlijke stand
11. Wijzigen van akten van de burgerlijke stand (in ruime zin)
12. Verbeteren en nietig verklaren van akten van de burgerlijke stand
13. Bewijskracht van akten van de burgerlijke stand
14. Uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand
15. Openbaarheid van akten van de burgerlijke stand
16. De overeenkomsten van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand (CIEC)
II. De burgerlijke stand van de Belgen in het buitenland
1. Vooraf
2. De akten van de burgerlijke stand van Belgen in het buitenland
3. Functies van de als ambtenaar van de burgerlijke stand optredende consulaire ambtenaar
4. De geboorte
5. Het huwelijk
6. De echtscheiding
7. Het overlijden
8. Nationaliteit
9. Andere buitenlandse beslissingen aangaande de burgerlijke stand
10. Neerlegging van de uitgiften van de akten en vonnissen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Duquaine J.M., De Rouck Jean-Michel
Publicatievorm: Online
Burgerlijke Stand 9: Burgerlijk Wetboek Burgerlijke Stand 9: Burgerlijk Wetboek 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online