Loketboek Rijbewijs

Loketboek Rijbewijs
Auteur: Wouters Kevin
Publicatievorm:    Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:
Aantal bladzijden:308
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

 

De wetgeving betreffende de rijdocumenten is voortdurend in beweging. Wie mee wil zijn én blijven, kan rekenen op het “Loketboek Rijbewijs”. Deze praktische en gebruiksvriendelijke uitgave gidst u door alle pertinente aspecten van het rijbewijs heen.

Auteur Kevin Wouters baseert zich hiervoor op de omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer betreffende de rijdocumenten. Hij belicht de reglementering inzake het rijexamen, de rijopleiding, de verschillende soorten rijbewijzen, de Europese en niet-Europese rijbewijzen, ... en doet dit steeds op een duidelijke en gestructureerde manier.

Om uw gebruiksgemak te bevorderen, bevat dit loketboek:

  • stappenplannen die uiteenzetten hoe de aanvraag en/of afgifte van een specifiek document dient te gebeuren.
  • belangrijke aandachtspunten die van essentieel belang zijn voor de correcte afhandeling van een dossier rijbewijzen.
  • beknopte uitleg over de manier waarop elke aanvraag in Mercurius verwerkt wordt.

Vanuit dit actuele loketboek wordt steeds de link gelegd met het “Formulierenboek - Rijbewijs”, dat raadpleegbaar is via het online kennispunt OranjeConnect. Ook daar vindt u de nodige toelichting over het gebruik van de verschillende documenten omtrent de aanvraag en afgifte van het rijbewijs.

Daarnaast hebben we ook voor u alle relevante wetgeving gebundeld in een handige online codex rijbewijzen.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Algemeen
1. Soorten documenten
2. Wie kan een Belgisch rijbewijs bekomen?
3. Met welk rijbewijs mag men in België sturen?
4. Wie is vrijgesteld houder en drager te zijn van een rijbewijs?
5. Welk rijbewijs voor welk voertuig?
6. Wie mag een rijbewijs afleveren?
7. Geneeskundig onderzoek
II. De categorieën
III. Scholing en examens
1. Algemeen
2. Het theorie-examen
3. Het praktijkexamen
4. Scholing met de rijschool
IV. Het voorlopige rijbewijs
1. Verplichte voorwaarden voor een VRB M18 en M36
2. Aanvraag voorlopig rijbewijs - Mercurius
3. Het voorlopige rijbewijs 36 maanden (VRB M36)
4. Het voorlopige rijbewijs 18 maanden (VRB M18)
5. Inwisseling van een voorlopig rijbewijs M18 of M36
6. Het voorlopig rijbewijs 12 maanden (VRB M12)
7. Het voorlopige rijbewijs Model 3
V. Het rijbewijs
1. Algemeen
2. Aanvraag rijbewijs na slagen voor het praktijkexamen
3. Aanvraag rijbewijs zonder slagen in het praktijkexamen
4. Bijzonderheden
5. Afhandeling van rijbewijsaanvragen
VI. Internationaal rijbewijs
1. Gebruik
2. Afgifte internationaal rijbewijs aan personen die in België wonen
3. Afgifte internationaal rijbewijs aan personen die niet meer in België wonen
4. Afgifte aan leden van de NAVO of van SHAPE
5. Aanvraag van een internationaal rijbewijs
6. Aan wie?
7. Teruggave internationaal rijbewijs
VII. Verval van het recht tot sturen
1. Algemeen
2. Inlevering van het rijbewijs bij de griffie
3. Herstelexamens en herstelonderzoeken
4. Beperking van het verval tot bepaalde categorieën
5. Verval van het recht tot sturen beperkt tot weekends en feestdagen
6. Beperking tot het besturen van voertuigen uitgerust met een alcoholslot
7. Rijbewijs op proef in geval van voorlopig herstel
8. Combinatie verval met code 200 (= weekendverval) en herstelexamens
9. Combinatie verval van het recht tot sturen met code 69 en herstelexamens
10. Herstelexamens
11. Voorlopig rijbewijs en verval
12. Personen die geen rijbewijs hebben
13. Gevolgen van een verval
VIII. Europese nationale rijbewijzen
1. Wat is een Europees nationaal rijbewijs?
2. Rijden met een Europees nationaal rijbewijs
3. Registratie van een Europees nationaal rijbewijs
4. Echtheidsverklaring
5. Omwisselingsvoorwaarden
6. Certificaat van echtheid
7. Vervallen Europees nationaal rijbewijs
8. Verlies van een Europees nationaal rijbewijs
9. Europees nationaal rijbewijs en verval
10. Opeenvolgend omwisselen na het verkrijgen van nieuwe categorieën in verschillende landen
IX. Buitenlandse niet-Europese rijbewijzen
1. Wat is een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs?
2. Rijden met een niet-Europees buitenlands rijbewijs
3. Vrijstelling van scholing
4. Omwisselingsvoorwaarden
5. Begindatum van de erkende categorieën op het Belgisch rijbewijs
6. Vervaldatum van de buitenlandse categorieën
7. Procedure in geval van opeenvolgende omwisselingen
8. Echtheidsonderzoek van een buitenlands nationaal rijbewijs
9. Verschil tussen omwisseling Europese rijbewijs met niet-Europese buitenlandse rijbewijzen
10. Procedure afgifte Belgisch rijbewijs
11. Opmaak van een Belgisch rijbewijs
12. Intrekking buitenlands rijbewijs
13. Teruggave van het buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs
14. Vervaldatum van de via omwisseling bekomen Belgische categorieën
15. Bijzondere gevallen
X. Bijlagen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

loketboek bevolking Loketboek Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Online in Connect