Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren – Een juridische leidraad

Editie 2022

Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren – Een juridische leidraad
Auteur: Vermander Jan
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1940 4
Aantal bladzijden:192
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
145 EUR
bestel

Beschrijving

De – regelmatig wijzigende – wetgeving overheidsopdrachten is  zonder twijfel een juridisch labyrint en  een nagenoeg onuitputtelijke bron van divergerende interpretaties. Het adagium ‘iedereen wordt geacht de wet te kennen’ is in deze context wel een bijzonder optimistische veronderstelling ...

Met dit boek biedt auteur Jan Vermander de professional een bevattelijke handleiding aan die gebaseerd is op de meest recente wetgeving en  de rechtspraak van de Raad van State. Hierbij maakt de auteur gebruik van zijn jarenlange ervaring, waarin hij nagenoeg op wekelijkse basis de rechtmatigheid van plaatsingsprocedures in overheidsopdrachten moet verifiëren.

De publicatie is geschreven vanuit de praktijk en houdt rekening met de bijzondere complexiteit van de wetgeving overheidsopdrachten én de bijkomende werklast voor de ambtenaren die binnen dit zwaar administratief kader opdrachten in de markt moeten plaatsen. Voor ambtenaren die op zoek zijn naar een betrouwbare en bruikbare handleiding voor de correcte toepassing en nalevering van de wetgeving overheidsopdrachten is dit boek een must-read.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

DEEL I. DE WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN HET KB VAN 18 APRIL 2017 INZAKE PLAATSING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN

 1. Regelgevend kader
 2. Lexicon overheidsopdrachtenwetgeving
 3. Aanbestedende overheden
 4. Een opdracht van werken, van leveringen of van diensten
 5. Overheidsopdrachten versus subsidies
 6. Algemene beginselen van de wetgeving
 7. De plaatsingsprocedures
 8. Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten
 9. De voorbereiding van de opdracht
 10. De bekendmaking van een opdracht
 11. De ramingsregels ter bepaling van de publicatiedrempels
 12. Indieningsmodaliteiten van de aanvraag tot deelneming of van de offerte
 13. Onderzoek van de uitsluitingsgronden en toetsing aan de selectiecriteria
 14. De gunning van de opdracht
 15. Sociale en andere specifieke diensten
 16. Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten
 17. De prijsvaststelling en de prijsbestanddelen
 18. Verbetering door de aanbestedende overheid van rekenfouten en materiële fouten en het prijsonderzoek
 19. Regels van toepassing op handtekeningen en op de communicatiemiddelen
 20. Het regelmatigheidsonderzoek van de offerte
 21. Melding van fouten door de inschrijver – vaststelling van leemten

DEEL II. KB VAN 14 JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN

 1. Toepassingsgebied en afwijkingen (artikel 5 e.v. KB uitvoering)
 2. De leidend ambtenaar (artikel 11 KB uitvoering)
 3. Onderaannemers
 4. De borgtocht
 5. Wijzigingen van de opdracht (artikel 37 ev. KB uitvoering)
 6. Controle en toezicht op de opdracht
 7. Actiemiddelen van de aanbesteder
 8. Specifieke bepalingen voor opdrachten van werken
 9. Specifieke bepalingen voor opdrachten van leveringen
 10. Specifieke bepalingen voor opdrachten van diensten

DEEL III. DE WET VAN 17 JUNI 2013 BETREFFENDE DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (‘Rechtsbeschermingswet’)

 1. Opdrachten die de Europese drempels bereiken
 2. Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken

DEEL IV. DE REGELGEVING INZAKE DE ERKENNING VAN AANNEMERS VAN WERKEN

 1. De Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers
 2. Het KB van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende de regeling van de erkenning van aannemers van werken en het MB van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Bobbaers K., Horemans Wilfried, Keirsmaekers A., Minsart Anne, Paulissen R., Smet J., Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2024 Eerste hulp bij overheidsopdrachten 
11e druk van dit standaardwerk

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978-90-496-0815-6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten 
De slimme manier om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.

Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten 
Editie 2022

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte, De Caster Marc
ISBN: 978 90 496 1934 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig