Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten

Editie 2022

Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten
Auteur: Eeckhout Ann , Ottevaere Lotte , De Caster Marc
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1934 3
Aantal bladzijden:152
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Deze handige gids doet de algemene uitvoeringsregels (AUR) voor overheidsopdrachten uitvoerig uit de doeken. De focus ligt hierbij op de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding van het regime op 30 juni 2017 van toepassing zijn: het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 dat uitvoering geeft aan de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, en het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 dat nog meer puntjes op de i zet.

De auteurs bieden een volledig overzicht van de actuele bepalingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten en staan daarbij uitgebreid stil bij de passages die wijzigden en/of voor interpretatie vatbaar zijn.

Dat doen ze door de indeling van het gewijzigde Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 te volgen. Per artikel leggen ze de toepassing van de uitvoeringsregels uit, met extra aandacht voor de ruimere context van de bepalingen enerzijds en voor specifieke aandachtspunten en valkuilen anderzijds.

Commentaren en voetnoten zorgen voor de nodige duiding waar de lezing van het gewijzigde koninklijk besluit op zich niet volstaat. Ook de verbanden tussen de bepalingen werden met zorg in kaart gebracht.

De bijlagen bieden bij dit alles verdere houvast: een handige overzichtstabel met de belangrijkste gewijzigde bepalingen laten u toe om snel de draad op te pikken op basis van de oude regels zonder daarbij de nieuwigheden te mislopen. Tot slot maakt een lijst met definities van de meest gangbare termen het geheel compleet.

Kortom, een onmisbare leidraad boordevol actuele en behapbare informatie die u helpt uw weg te vinden in de uitvoering van overheidsopdrachten.

 

Deze uitgave vindt u bij z'n verschijning ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave bij z'n verschijning meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1.1. Omzetting richtlijn (artikel 1 AUR)
1.2. Definities (artikel 2 AUR)
1.3. Belasting over de toegevoegde waarde (artikel 3 AUR)
1.4. Vaststelling van de termijnen (artikel 4 AUR)
1.5. Toepassingsgebied AUR (artikel 5-8 AUR)
1.6. Afwijkingen en onbillijke bedingen (artikel 9 AUR)

Hoofdstuk 2. Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten

2.1. Algemeen kader
2.2. Intellectuele rechten
2.3. Financiële garanties
2.4. Opdrachtdocumenten
2.5. Wijzigingen opdracht
2.6. Toezicht en controle opdracht
2.7. Actiemiddelen aanbesteder
2.8. Indieningsvoorwaarden klachten en verzoeken: opgeheven
2.9. Incidenten bij de uitvoering: opgeheven
2.10. Einde van de opdracht
2.11. Algemene betalingsvoorwaarden
2.12. Rechtsvorderingen (artikel 73 AUR)

Hoofdstuk 3: Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken

3.1. Toelatingen (artikel 74 AUR)
3.2. Leiding en controle (artikel 75 AUR)
3.3. Uitvoeringstermijnen (artikel 76 AUR)
3.4. Ter beschikking stelling van gronden en lokalen (artikel 77 AUR)
3.5. Voorwaarden betreffende het personeel (artikel 78 AUR)
3.6. Eisen inzake erkenning van de onderaannemers (artikel 78/1 AUR)
3.7. Organisatie van de bouwplaats. Vrijwaring voor schade in de buurt van de werken (artikel 79 AUR)
3.8. Wijzigingen aan de opdracht (artikel 80 AUR)
3.9. Spel vermoedelijke hoeveelheden (artikel 81 AUR)
3.10. Controlemiddelen (artikel 82 AUR)
3.11. Dagboek van de werken (artikel 83 AUR)
3.12. Aansprakelijkheid van de aannemer (artikel 84 AUR)
3.13. Middelen van optreden
3.14. Incidenten bij uitvoering (artikel 89 AUR): opgeheven
3.15. Vondsten tijdens de werken (artikel 90 AUR)
3.16. Opleveringen en waarborg (artikel 91-92 AUR)
3.17. Vrijgave van borgtocht bij werken (artikel 93 AUR)
3.18. Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering (artikel 94 AUR)
3.19. Betalingen (artikel 95 AUR) 
3.20. Bepalingen promotieopdrachten: opgeheven

Hoofdstuk 4: Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken: opgeheven

Hoofdstuk 5: Specifieke bepalingen voor opdrachten voor leveringen

5.1. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle opdrachten voor leveringen
5.2. Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop
5.3. Aanvullende bepalingen voor opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of leasing

Hoofdstuk 6: Specifieke bepalingen voor opdrachten voor diensten

6.1. Belangenvermenging (artikel 145 AUR)
6.2. Uitvoeringsmodaliteiten (artikel 146 AUR)
6.3. Uitvoeringstermijnen (artikel 147 AUR)
6.4. Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te verlenen diensten (artikel 148 AUR)
6.5. Modaliteiten inzake prestaties (artikel 149 AUR)
6.6. Nazicht van de diensten (artikel 150 AUR)
6.7. Wijzigingen van de opdracht voor diensten (artikel 151 AUR)
6.8. Aansprakelijkheid van de dienstverlener (artikel 152 en 153 AUR)
6.9. Vertragingsboetes (artikel 154 AUR)
6.10. Ambtshalve maatregelen (artikel 155 AUR)
6.11. Oplevering van de opdracht (artikel 156 en 157 AUR)
6.12. Vrijgave van de borgtocht (artikel 158 AUR)
6.13. Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering (artikel 159 AUR)
6.14. Betalingen (artikel 160 AUR)

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

Bijlagen
Bijlage 1. Samengevat: wat is nieuw?
Bijlage 2. Definities

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2024 Eerste hulp bij overheidsopdrachten 
11e druk van dit standaardwerk

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978-90-496-0815-6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Van harte gegund! Van harte gegund! 
Kleine gids voor overheidsopdrachten

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Caster Marc, Dubois C., Thiel P.
ISBN: 978 90 4961 676 2
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
inleiding tot overheidsopdrachten Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Caster Marc
Publicatievorm: Online in Connect
E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten 
De slimme manier om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.

Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren – Een juridische leidraad Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren – Een juridische leidraad 
Editie 2022

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vermander Jan
ISBN: 978 90 496 1940 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig