Wetboek administratief statuut voor de Geïntegreerde Politie

wetboek administratief
Auteur: Colle Judith , Tuypens Sandra
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van BlueConnect - Basismodule.
Meer info: www.blueconnect.be | info@blueconnect.be 

Het politiestatuut betreft een evolutief gegeven dat steeds onderhevig is aan veranderingen ingevolge onder meer maatschappelijke evoluties en rechtspraak. Daarenboven is het politiestatuut sterk verspreid in allerhande wetgevende en regelgevende teksten, waardoor het terugvinden van de juiste informatie een absolute uitdaging is. De nood aan een gebundeld wetboek is dan ook groot om het overzicht te kunnen bewaren en de informatie efficiënter te kunnen raadplegen, terugvinden en te hanteren.

Om deze reden werd dit wetboek samengesteld door Sandra Tuypens en Judith Colle, werkzaam bij de Juridische Dienst van de Federale Politie. Het biedt een overzicht van alle wetgeving en regelgeving inzake het administratief statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie. Per thema krijgt u een overzicht van de toepasselijke wetten en regelgevende teksten. Het wetboek wordt permanent geactualiseerd zodat u steeds beschikt over de juiste informatie.

Dit wetboek is een praktische tool voor politiepersoneelsleden, personeelsdiensten bij de politie alsook rechtspractici.

Ten slotte zal bij elk artikel ook de historische versie ervan geraadpleegd kunnen worden.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT - BASISMODULE

BlueConnect: online kennispunt voor de politieBlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules, zoals BlueConnect - Basismodule, bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, wetgeving, ...

Al geabonneerd op BLUECONNECT - BASISMODULE?

  • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT - BASISMODULE?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

1. Algemeen

2. Persoonlijk dossier

3. Cumulatie
A. Personeelsleden van het operationeel kader
B. Personeelsleden van het administratief en logistiek kader

4. Aanwerving en selectie
A. Personeelsleden van het operationeel kader
B. Personeelsleden van het administratief en logistiek kader

5. Opleiding
A. Basisopleiding
B. Functionele / voortgezette / gecertificeerde opleiding
C. Directiebrevet
D. Externe opleidingen
E. Andere

6. Stage
A. Probatiestage
B. Stage van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader

7. Arbeidstijdorganisatie

8. Mobiliteit
A. Mobiliteit
B. Detachering en terbeschikkingstelling
C. Uitoefening van een hoger ambt
D. Herplaatsing

9. Evaluatie

10. Sociale Promotie
A. Personeelsleden van het operationeel kader
B. Personeelsleden van het administratief en logistiek kader

11. Mandaten

12. Verloven
A. Jaarlijks vakantieverlof
B. Wettelijke en reglementaire feestdagen
C. Omstandigheidsverlof
D. Uitzonderlijk verlof
E. Dienstvrijstellingen
F. Moederschapsbescherming
G. Vaderschapsverlof
H. Ouderschapsverlof
I. Adoptieverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof
J. Verlof om dwingende redenen van familiaal belang
K. Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een secretariaat, de cel algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid
L. Verlof voor opdracht van algemeen belang
M. Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden
N. Loopbaanonderbreking
O. Vierdagenweek (met en zonder premie)
P. Halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar

13. Ambtsneerlegging, ambtsontheffing en heropneming

14. Syndicaal statuut

15. Taalkaders en taaltrappen

16. Covid-19
A. Algemeen
B. Corona loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
C. Opvang kinderen
D. Profylactisch verlof

 
 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

Aide Mémoire Verkeerswetgeving Aide Mémoire Verkeerswetgeving 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Steeman Bart
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
de wapenwet De Wapenwet - Administratieve opdrachten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Deceuninck Luc
ISBN: 978 90 496 1574 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Het gebruik van camera’s door politiediensten Het gebruik van camera’s door politiediensten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Inzicht in de wapenreglementering Inzicht in de wapenreglementering – Een praktische benadering 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Deceuninck Luc
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
prioritair rijden Prioritair rijden – Een leidraad voor hulpdiensten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Parys Arvid
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
seksuele agressie set Seksuele Agressie Set 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
traumatiserende incidenten Traumatiserende incidenten – Draaiboek voor de opvang van collega’s 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Verstraete Gert
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Wetboek sociaal statuut voor de Geïntegreerde Politie Wetboek sociaal statuut voor de Geïntegreerde Politie 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Hayen Stéphanie, Tuypens Sandra
Publicatievorm: Online in Connect