Sociale Landkaart - Editie 2023

Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Sociale Landkaart 2023
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1973 2
Aantal bladzijden:1400
Verschijningsjaar: 2023
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
63 EUR
bestel
Basisprijs CM-leden (incl. btw | gratis verzending)
51 EUR
bestel
Abonnementsprijs - papier én digitaal (incl. btw | gratis verzending) *
52 EUR
bestel
Abonnementsprijs CM-leden - papier én digitaal (incl. btw | gratis verzending) *
40 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de Sociale Landkaart - Editie 2023 en alle daaropvolgende jaarlijkse edities voor de voordelige abonnementsprijs van € 52/ ex. (€ 40/ ex. voor CM-leden). U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen, na ontvangst van minstens één betalende editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van deze uitgave. Bovendien krijgt u toegang tot de online versie van de Sociale Landkaart. Deze online versie wordt meerdere keren per jaar bijgewerkt door de redactie.

Beschrijving


SOCIALE LANDKAART: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb? Waar moet ik een rolstoel aanvragen? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als mantelzorger een vergoeding te krijgen?  Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen voor de zorg van een ziek kind?  Waar kan mijn cliënt terecht voor tijdelijk onderwijs aan huis?  Vanaf wanneer kan mijn cliënt aanspraak maken op een huurpremie?

Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Waarom? Omdat de Belgische sociale zekerheid zoveel rechten, tegemoetkomingen en voorzieningen herbergt, dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart schept al jarenlang klaarheid en biedt alle informatie die u nodig hebt om vooruit te kunnen.

Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Of staat u hulpbehoevenden dagelijks bij? Dan mag deze vlot raadpleegbare gids niet ontbreken in uw boekenkast. De slimme structuur van de Sociale Landkaart zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk de informatie vindt die u nodig hebt. Hoe? Dat ontdekt u hier.
  

SOCIALE LANDKAART: Editie 2023

De Sociale Landkaart houdt rekening met de steeds veranderende informatiebehoefte van zijn gebruikers en speelt jaarlijks in op de nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele regelgeving. Deze nieuwe editie is dan ook doorspekt met aanvullingen, bijwerkingen en nieuwe onderwerpen die o.a. betrekking hebben op:

 • Actualisering van alle bedragen

 • DEEL 1: Inkomen

  • Primaire arbeidsongeschiktheid
   • Arbeidsintegratie: terug-naar-werk-traject (implementering)
   • Geboorteverlof uitgebreid voor mee-ouders
   • Minimumbedrag primaire arbeidsongeschiktheid (vroeger toegekend)
   • Vrijwilligerswerk: (tijdelijk) verhoogde grens en verbod in commerciële ouderenzorg
   • Overlevingspensioen voor jonge gerechtigden: verlengde duurtijd voor de overgangsuitkering
   • Inkomensgarantie voor ouderen: vernieuwde controle op verblijfsvoorwaarde
   • Meer tijd om verlenging arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds te melden
     
  • Tegemoetkoming aan personen met een handicap
   • Prijs van de arbeid bij integratietegemoetkoming: verhoogde inkomensgrenzen
     
  • Groeipakket
   • Clusterprocedure bij het medisch-sociaal onderzoek voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
   • Zorgbudget voor mensen met een handicap (Basisondersteuningsbudget) van het VAPH wordt ingekanteld in het Groeipakket als ‘Ondersteuningstoeslag’
     
 • DEEL 2: VSB (Vlaamse sociale bescherming)
   
  • Budget zwaar zorgbehoevenden & budget ouderen met een zorgnood
   • Formele voorwaarden: verblijfsvoorwaarden gewijzigd
   • Budget zwaar zorgbehoevenden: voorwaarden zorgafhankelijkheid, recht bij palliatief forfait gewijzigd
 • DEEL 3: Gezondheidszorgen
  • Vergoeding aan orgaandonor gewijzigd
   ​​​​​​​
 • DEEL 4: Fiscale en sociale voordelen

  • Tijdelijk recht op sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit voor VT-gerechtigden
  • Mijn VerbouwPremie: samenvoeging en vernieuwd recht van Vlaamse premies en energiepremies van Fluvius
    
 • DEEL 5: Woonzorg
  ​​​​​​​
  • Update eerstelijnszorg: toevoegen van het begrip PZON (persoon met een zorg- en ondersteuningsnood)
  • Diensten in de thuiszorg: mantelzorgcoaches (ervaringsdeskundigen) bij Samana
  • Zorgbehoeftenschalen in thuiszorg en opvang: uitbreiding van de info van de BelRAI-Screener 
  • Psychiatrische zorg in de thuiszorg: mobiele teams (acute en langdurige zorg) en ondersteunende functies in Geestelijke Gezondheidszorg (actualiseren Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Vlaams Herstelplatform, Buddywerking Vlaanderen)
  • Nieuw: zorgverlof (maximum 5 snipperdagen per jaar)
    
 • DEEL 6: VAPH
  ​​​​​​​
  • IMB-hulpmiddelen bij co-ouderschap
  • Actualisering refertelijst
  • Bijstandsorganisaties: intensieve bemiddeling en collectieve opdracht
  • Noodsituatie en Maatschappelijke noodzaak worden Noodprocedure en PVB na noodprocedure
  • Stopzetting vrijwillige overstap naar Zorgbudget personen met een handicap vanaf 01-01-2023
  • PAB: uitbreiding bestedingsmogelijkheden bij VAPH-zorgaanbieders
    
 • DEEL 7: Tewerkstellingsmaatregelen
  ​​​​​​​
  • Werk- en zorgdecreet: eerste duiding (toepassing vanaf 01-07-2023): onthaaltrajecten, activeringstrajecten, in 2024 arbeidsmatige trajecten
  • Individueel maatwerk (toepassing vanaf 01-07-2023): de hervorming van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie, de Lokale diensteneconomie en de maatwerkafdelingen

 

SOCIALE LANDKAART: papier en digitaal gaan hand in hand

Neemt u een abonnement op de Sociale Landkaart, dan krijgt u ook gratis toegang tot de digitale versie van deze gids ... en zo hebt u dus ook steeds toegang tot de meest actuele informatie. Want dat is één van de grote troeven van deze digitale editie: ze wordt meerdere keren per jaar bijgewerkt door de Sociale Landkaart-redactie.

Maar natuurlijk vormen die bijwerkingen niet het enige voordeel van de digitale editie van de Sociale Landkaart:

 • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
 • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
 • Praktische infofiches per recht, geven u in één oogopslag de essentie van alle voor u relevante informatie. Deze infofiches kunt u vlot online raadplegen, downloaden en/of afdrukken.

   

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

 

Inhoudstafel

1. Inkomsten
2. Vlaamse Sociale Bescherming
3. Gezondheidszorgen
4. Fiscale en sociale maatregelen
5. Woonzorg
6. Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH)
7. Tewerkstellingsmaatregelen voor personen met een arbeidshandicap
8. Juridische maatregelen
9. Onderwijs en handicap
10. Aangepaste vrijetijdsbesteding
11. Overzichtsschema's voordelen en verminderingen (per doelgroep)
12. Adressen

 

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

Deel van reeks: Toolbox bij uitdagende begeleidingen
De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Aanverwante producten:

Kleine Gids voor Dementie - editie 2019 Kleine gids voor dementie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Lamers H., Lemey Lieve, Mevesen B., Okerman G., van den Ameele J., Berdai Chaouni S.
ISBN: 978 90 4961 787 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op stap met de roze bril Op stap met de roze bril 
Oplossingsgericht spel voor ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Hurlebusch Amra
ISBN: 978 90 496 1756 1
Publicatievorm: Boek
Toolbox Dementie Toolbox Dementie 
Dementievriendelijk omgeven

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Delaere Meredith, Vermaete Isabel
ISBN: 978 90 4961 779 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg VIEWZ 
Visie en Expertise in Welzijn en Zorg

ISSN: 2506-8717
Publicatievorm: Tijdschrift
Deskundig begeleiden van ouderen Deskundig begeleiden van ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Assche Lies, Van de Ven Luc
ISBN: 978 90 496 1926 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eenzaamheid bij ouderen Eenzaamheid bij ouderen 
Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Deel van reeks: VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: De Witte N., Verté D.
ISBN: 978 90 496 1953 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Individu zkt. gemeenschap Individu zkt. gemeenschap (of was het omgekeerd?)  
Over politiek denken en handelen in de open samenleving

Auteur: De Corte J.
ISBN: 978 90 496 1994 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig