Kleine gids voor dementie

Kleine Gids voor Dementie - editie 2019
Auteur: Lamers H. , Lemey Lieve , Mevesen B. , Okerman G. , van den Ameele J. , Berdai Chaouni S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 787 5
Aantal bladzijden:245
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
35 EUR (1 - 4 stuks)
32 EUR (5 - 100 stuks)
bestel
Actieprijs Alzheimer Liga Vlaanderen (incl. btw | gratis verzending) *
32 EUR (1 - 4 stuks)
29 EUR (5 - 100 stuks)
bestel
* Geef in de tweede stap van uw online bestelling, in het veld "opmerkingen", de geldige actiecode in.

Beschrijving

Dementie, vroeg of laat krijgen we er allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken. De kans is nl. 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Volgens WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, is dementie prioriteit nummer 1. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging, niet alleen voor de zorgsector maar vooral voor de samenleving op zich. In onze westerse samenleving krijgt dementie al snel een negatieve en met taboe beladen dimensie. De persoon die aan dementie lijdt, voelt zich vaak gestigmatiseerd en is, begrijpelijk, bang om van anderen afhankelijk te worden. 'Niet meer volwaardig meetellen' is een confronterende ervaring.

De laatste jaren worden wereldwijd maar zeker ook in Vlaanderen heel wat initiatieven genomen om dit negatieve beeld van de ziekte te nuanceren. Campagnes als 'Vergeet dementie, onthou mens' en 'Dementievriendelijke gemeente' zijn belangrijke stimulansen om een aantal logge, stereotiepe denkpatronen onderuit te halen. Er komt stilaan meer ruimte voor een meer menselijke en positieve kijk op de problematiek waarbij ernaar gestreefd wordt om de mens in zijn totaliteit, met zijn mogelijkheden en beperkingen en zijn emoties en verlangens, gedurende het hele ziekteverloop opnieuw een centrale plaats toe te kennen.
Deze kijk op dementie vormt de rode draad doorheen deze publicatie.

Word je (in je nabije omgeving) geconfronteerd met de ziekte, dan ga je op zoek naar antwoorden op de vele vragen die door je hoofd schieten. Ook als zorgverstrekker kom je in contact met mensen die meer informatie vragen. De Kleine Gids voor Dementie biedt graag een antwoord op die vragen.

In deze publicatie bekijkt elke auteur dementie vanuit een specifieke invalshoek: uiteraard de medische, maar ook de ethische, juridische en sociale kant worden belicht. Ook dementie bij ouderen met een migratieachtergrond krijgt de nodige aandacht. Heel overzichtelijk en in eenvoudig taalgebruik beantwoorden de auteurs een hele reeks uiteenlopende vragen, gaande van:

 • Wat is dementie?
 • Hoe vaak komt dementie voor?
 • Hoe ga ik om met een persoon met beginnende, matige, ernstige dementie?
 • Hoe ga ik om met moeilijk hanteerbaar gedrag?
 • Wat zijn de taken van een bewindvoerder? Vertrouwenspersoon? ...
 • Wat is de buitengerechtelijke bescherming of zorgvolmacht?
 • Wat met de vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts?
 • Bemoeizorg: hoe ver kan/mag ik als zorgverstrekker gaan?
 • Hoe kunnen migratie, culturele en religieuze factoren de beleving van dementie beïnvloeden?

Daarnaast zijn er ook heel wat instanties die je kunnen begeleiden en ondersteunen. Het afsluitende hoofdstuk helpt mensen hun weg te vinden in het uitgebreide zorglandschap, aan de hand van een mooi overzicht van organisaties waarbij je terechtkan.

NIEUW in deze herwerkte editie:

 • De nieuwe regels inzake het bewind:
  Het bewind kan voortaan niet alleen georganiseerd worden voor het beheer van de goederen (geld, onroerend goed, aandelen …), maar ook voor persoonsgebonden rechten (eigen verblijfplaats kiezen, echtscheidingsprocedure voeren, medische beslissingen nemen, opgenomen worden in een rusthuis …). Alles wordt juridisch zodanig georganiseerd, dat de vrederechter niet meer moet tussenkomen. Dit is de buitengerechtelijke bescherming of zorgvolmacht. De nieuwe regels inzake het bewind worden uitgebreid toegelicht in het deel over de juridische bescherming.
 • Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond (nieuw deel):
  Uit onderzoek blijkt dat de groeiende groep ouderen met een migratieachtergrond gevoeliger is voor het ontwikkelen van dementie. Hoewel de ervaring van dementie onderhevig is aan universele aspecten, is het ook belangrijk om te begrijpen hoe migratie, culturele en religieuze factoren deze beleving beïnvloeden. De auteurs formuleren aanbevelingen voor een betere dementiezorg voor ouderen met een migratieachtergrond, en pleiten voor een (cultuur)sensitieve zorg.

De Kleine Gids voor Dementie is een onmisbare gids voor iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt: de persoon met dementie zelf, de mantelzorger, naaste omgeving én de zorgprofessional die die mensen daarin ondersteunt en begeleidt.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

 

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

 

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. Medische aspecten van dementie
1. Inleiding
2. Wat is dementie?
3. Definities vanuit de wetenschappelijke literatuur: DSM IV versus DSM 5
4. Hoe vaak komt dementie voor?
5. Dementie of normale ouderdomsvergeetachtigheid?
6. Gedrags- en psychologische symptomen van dementie
7. De verschillende stadia van dementie
8. Levensverwachting van een persoon met dementie
9. Specifieke vormen van dementie
10. Dementie op jongere leeftijd
11. Beperkte cognitieve stoornis
12. Sommige ziektebeelden lijken op dementie … maar zijn het niet
13. Diagnostiek van een dementiesyndroom
14. Meedelen van de diagnose
15. Ziekte-inzicht bij personen met dementie
16. Erfelijkheid en het risico voor het ontwikkelen van dementie
17. De behandeling van dementie
18. Preventie van dementie

II. Omgaan met een persoon met dementie
1. Inleiding
2. Omgaan met een persoon met beginnende dementie
3. Omgaan met een persoon met matige dementie
4. Omgaan met een persoon met ernstige of vergevorderde dementie
5. Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag

III. Juridische bescherming voor een persoon met dementie
1. Inleiding
2. Het bewind
3. De buitengerechtelijke bescherming
4. Tot slot

IV. Dementie en ethiek
1. Inleiding: wat is ethiek?
2. Ethische vraagstukken in de zorg voor personen met dementie

V. Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond
1. Inleiding
2. Bevindingen
3. (Cultuur)sensitieve ouderenzorg

Nuttige adressen voor bijkomende informatie en doorverwijzing
1. Informatie, advies en begeleiding
2. Screening, diagnostiek en behandeling
3. Educatie en vormingsmogelijkheden
4. Ondersteuning in de thuiszorgsituatie
5. Hulp buitenhuis: opvangmogelijkheden
6. Ondersteuning van de mantelzorg
7. Bijkomend advies over …
8. Palliatieve zorg

 

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

Deel van reeks: Toolbox bij uitdagende begeleidingen
De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Aanverwante producten:

Intervisie met impact Intervisie met impact 
Effectiever van elkaar leren

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: A-Tjak J., Seys A.
ISBN: 978 90 4961 630 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: van den Ameele Hans, De Bie Jef, Bervoets Chris, De Witte Andy, Lemey Lieve
ISBN: 978 90 496 1890 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Sociaal vernieuwen met burenhulp Sociaal vernieuwen met burenhulp 
Inspiratie- en actiemap

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Decorte A.
ISBN: 978 90 496 1580 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Ooteghem Liselotte, Vanlaere Linus
ISBN: 978 90 496 1419 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg VIEWZ 
Visie en Expertise in Welzijn en Zorg

ISSN: 2506-8717
Publicatievorm: Tijdschrift
Op stap met de roze bril Op stap met de roze bril 
Oplossingsgericht spel voor ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Hurlebusch Amra
ISBN: 978 90 496 1756 1
Publicatievorm: Boek
Toolbox Dementie Toolbox Dementie 
Dementievriendelijk omgeven

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Delaere Meredith, Vermaete Isabel
ISBN: 978 90 4961 779 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Cover Sociale Landkaart Sociale Landkaart 
Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Publicatievorm: Online in Connect
Deskundig begeleiden van ouderen Deskundig begeleiden van ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Assche Lies, Van de Ven Luc
ISBN: 978 90 496 1926 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eenzaamheid bij ouderen Eenzaamheid bij ouderen 
Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Deel van reeks: VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: De Witte N., Verté D.
ISBN: 978 90 496 1953 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Toolbox bij uitdagende begeleidingen Toolbox bij uitdagende begeleidingen 

Deze toolbox biedt breed toepasbare tips en een houvast voor uitdagende begeleidingen in de sociale sector.

Auteur: Oranje vzw
Publicatievorm: Online in Connect
Individu zkt. gemeenschap Individu zkt. gemeenschap (of was het omgekeerd?)  
Over politiek denken en handelen in de open samenleving

Auteur: De Corte J.
ISBN: 978 90 496 1994 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig