Lokale kiezers hebben hun voorkeur

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd

Lokale kiezers hebben hun voorkeur
Editor: Dandoy Régis , Dodeigne Jérémy , Steyvers Kristof , Verthé Tom ,
Met bijdrages van: Azabar Samira , Baudewyns Pierre , Bouteca Nicolas , Close Caroline , Cogels Maximilien , Dandoy Régis , De Ceuninck Koenraad , Devroe Robin , Dodeigne Jérémy , Erzeel Silvia , Hennau Sofie , Janssen Chloé , Lefevere Jonas , Reuchamps Min , Pilet Jean-Benoit , Steyvers Kristof , Teuber Ferdinand , Thijssen Peter , Van Trappen Sigrid , Verhelst Tom , Verthé Tom , Wauters Bram
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1845 2
Aantal bladzijden:246
Verschijningsjaar: 2020
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
40 EUR
bestel

Beschrijving

Op 14 oktober 2018 vonden er in ons land weer lokale verkiezingen plaats. Die hoogmis van de lokale vertegenwoordigende democratie werd door politieke wetenschappers vaak verwaarloosd of gezien als ondergeschikt aan verkiezingen op het regionale of federale niveau. Pas recent nam de belangstelling voor de lokale patronen en dynamieken van het kiesgedrag en de kiesmotieven toe. Dit boek bouwt daar op voort.Kristof Steyvers (UGent) vertelt over het nieuwe boek “Lokale kiezers hebben hun voorkeur” … en vooral:
over de vele boeiende vragen rond de gemeenteraadsverkiezingen die erin beantwoord worden.

Onderzoekers van 7 universiteiten uit de 3 gewesten voerden samen de Belgian Local Elections Study 2018 uit. Ze bevroegen kiezers bij het verlaten van het stembureau in 45 welgekozen gemeenten in België. Dat leverde een nationaal representatieve steekproef op van meer dan 4000 kiezers.

Het boek bespreekt de resultaten van die studie en neemt daarbij heel wat vragen rond de gemeenteraadsverkiezingen onder de loep:

  • hoe bepalend zijn sociodemografische kenmerken en politieke houdingen voor de uiteindelijke stemkeuze? 
  • Welke motieven halen kiezers aan voor hun stem?
  • Doen de nationale partijreputaties ertoe?
  • Hebben kiezers met een religieuze overtuiging een specifiek profiel?
  • Werken schandalen in op politiek vertrouwen?
  • Waarom brengt de kiezer (g)een voorkeurstem uit? 
  • Verschilt het patroon van voorkeurstemmen bij kartellijsten?
  • Kunnen kiezers de verkiesbaarheid van kandidaten beoordelen?
  • Bestaat er zoiets als gendergerelateerd of etnisch stemgedrag?

Samen bieden de antwoorden op deze en vele andere vragen een unieke inkijk in de voorkeur van de lokale kiezer. Het resultaat? Een boeiend boek voor academici, politici, beleidsmakers en geïnteresseerde burgers.

 

Inhoudstafel

1. Het kiesgedrag bij de lokale verkiezingen van 2018 bestudeerd
  Dandoy (UGent), Dodeigne (UNamur), Steyvers (UGent) & Verthé (UGent)
1.1. Relevantie van de studie van het kiesgedrag bij de lokale verkiezingen
1.2. De lokale verkiezingen van 2018
1.3. De Belgian Local Elections Study 2018: opzet, methode en gegevens
1.4. Kiezers en hun kiesgedrag bij de lokale verkiezingen: kernkenmerken
1.5. Overzicht van het boek: centrale vragen en voornaamste bevindingen
   
2. De lokale kiezer heeft zijn redenen: de kaart van stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen
  Dodeigne (UNamur), Reuchamps (UCL), Steyvers (UGent) & Teuber (UCL)
2.1. Inleiding
2.2. Stemmotieven en kiesgedrag
2.3. Stemmotieven bij gemeenteraadsverkiezingen
2.4. Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
2.5. Conclusie
   
3. Lokale variaties in partijreputaties? De nationalisering van issue ownership in de lokale verkiezingen van 2018
  Bouteca (UGent) & Lefevere (VUB)
3.1. Inleiding
3.2. (De oorzaken van) issue ownership
3.3. Lokale variaties in issue ownership
3.4. Methode
3.5. Resultaten
3.6. Conclusie
   
4. De regionale verschillen in het stemgedrag en stemmotieven van moslims nader bekeken
  Azabar (UA) & Thijssen (UA)
4.1. Inleiding
4.2. De linkse voorkeur van Belgische moslims
4.3. De stemmotieven onder de loep
4.4. Methodologie
4.5. Resultaten
4.6. Conclusie
   
5. Politiek vertrouwen verklaard. De invloed van lokale schandalen op het politiek vertrouwen van kiezers
  Close (ULB), Dodeigne (UNamur), Hennau (UHasselt) & Reuchamps (UCL)
5.1. Politiek vertrouwen op het lokale niveau in België
5.2. Vertrouwen en (lokale) schandalen
5.3. Onderzoeksdata en -methoden
5.4. Vertrouwen in de overheid: variatie op het regionale en individuele niveau
5.5. Een analyse van het ‘schandaaleffect’
5.6. Conclusie
   
6. Waarom brengt de kiezer (g)een voorkeurstem uit? Inzichten uit de Belgische lokale verkiezingen van 2018
  De Ceuninck (UGent), Verhelst (UGent), Baudewyns (UCL) & Cogels (UCL)
6.1. Inleiding
6.2. Theoretische achtergrond
6.3. Data en methode
6.4. Onderzoeksresultaten
6.5. Besluit
   
7. Meervoudige voorkeurstemmen onder de loep. De rol van kartellijsten en bi-communautaire lijsten
  Thijssen (UA), Wauters (UGent) & Pilet (ULB)
7.1. Inleiding
7.2. Theorie: motieven om voorkeurstemmen uit te brengen
7.3. Meervoudige voorkeurstem: wat en hoe?
7.4. Analyse van verschillende types van voorkeurstemmen
7.5. Voorkeurstemmen en kartellijsten: verdiepende studie van twee kartellijsten
7.6. Conclusie
   
8. Kunnen kiezers correct inschatten of verkiezingskandidaten verkozen raken?
  Dodeigne (UNamur), Pilet (ULB) & Thijssen (UA)
8.1. Introductie
8.2. Voorkeurstem en inschatting van de verkiesbaarheidskansen van kandidaten: wat we al weten
8.3. Voorstelling van de data
8.4. Is de Belgische kiezer goed in het inschatten van de verkiesbaarheidskansen van kandidaten?
8.5. Welke factoren beïnvloeden het inschattingsvermogen van Belgen van de verkiesbaarheidskansen van lokale verkiezingskandidaten?
8.6. Conclusie
   
9. Gendergerelateerd stemgedrag: het belang van individuele kenmerken en beleidsvoorkeuren van kiezers
  Devroe (UGent), Erzeel (VUB), Van Trappen (UGent), Janssen (VUB) & Lefevere (VUB)
9.1. Inleiding
9.2. De politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen beter begrijpen
9.3. Gendergerelateerd stemgedrag
9.4. Methode en aanpak
9.5. Resultaten
9.6. Besluit
   
10. Etniciteit, gender en intersectionaliteit: de verschillende facetten van etnische stemmen in België
  Janssen (VUB) & Van Trappen (UGent)
10.1. Introductie
10.2. Voorkeurstemgedrag en de politieke (onder)vertegenwoordiging van etnische minderheden in België
10.3. Hypotheses
10.4. Het meten van voorkeurstemmen voor etnische minderheidskandidaten op het lokale niveau
10.5. Resultaten
10.6. Conclusie
   

 

Aanverwante producten:

Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 769 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1858 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig