Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden

Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden
Editor: Reynaert Herwig ,
Met bijdrages van: Boogers Marcel , Brouns Wouter , De Ceuninck Koenraad , de Jong Edwin , De Maesschalck Johan , De Munter Tom , Denters Bas , Desmet Stefaan , Erauw Sarah , Haest Wim , Hennau Sofie , Herweijer Michiel , Jolie Luc , Kwakkel Klaas , Leroy Jan , Parmentier Kurt , Pols Alban , Reynaert Herwig , Reynaerts Didier , Roobaert Brent , Schaap Linze , Smolders Carine , Steyvers Kristof , Van Schuylenbergh Piet , Van Speybroeck Jean Pierre , Vandelannoote Sofie , Vandenwijngaert Geert , Windey Jeroen
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1858 2
Aantal bladzijden:312
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
45 EUR
bestel

Beschrijving

Het lokale (politieke) landschap is voortdurend in beweging. Lokale besturen zijn dan ook verplicht om wendbaar te zijn, en zichzelf constant te vernieuwen. Dit boek gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen die zich de voorbije jaren voordeden, en maakt zo actuele trends zichtbaar die nog jaren zullen doorwerken.

In deze tegenhanger van Verrekijkers voor lokale besturen verzamelt Herwig Reynaert een brede waaier aan perspectieven van academici en auteurs uit het werkveld, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland, met expertise op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.

Vanuit die diverse perspectieven bekijken de auteurs actuele thema’s. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wordt in detail behandeld, met bijzondere aandacht voor de impact op lokale besturen. Kristof Steyvers bespreekt bijvoorbeeld de Vlaamse beleidsintenties rond de lokale vertegenwoordigende democratie, en omlijnt hun impact op het lokale verkiezingsproces en de lokale instellingen. De bijdrages van Jan Leroy en Carine Smolders belichten de financiële uitdagingen van Vlaamse gemeenten en OCMW’s, met verwijzing naar de meerjarenplannen 2020-2025. Ten slotte komen concepten aan bod die belangrijker zullen worden in de toekomst, zoals regiovorming, bestuurskracht en combi-mobiliteit.

Dit boek nodigt lokale besturen ook uit om deze thema’s te bekijken vanuit het perspectief van andere landen en beleidsniveaus. Zo bespreken Marcel Boogers en Bas Denters de toename van het regionaal bestuur in Europa (sinds 1950). Michiel Herweijer bespreekt vijf veranderingen in de samenwerking tussen gemeenten in Nederland. Stefaan Desmet slaat de brug tussen de financiële uitdagingen van het lokale niveau en van de provincies, terwijl Sarah Erauw en Jeroen Windey het standpunt innemen van de overheidsadministratie Agentschap Binnenlands Bestuur.

"Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden" is gebaseerd op de meest recente data en casestudies. Zo komt een survey aan bod die in 2018 verstuurd werd naar alle Vlaamse gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters en wordt dieper ingegaan op de 7 Vlaamse fusietrajecten, de streekontwikkelingsintercommunale Veneco en de gemeenschappelijke aanpak van de klimaatproblematiek.

Kortom, een onontbeerlijke uitgave voor lokale besturen die vooruitkijken en zich vandaag al willen voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

Inhoudstafel

1. Inleiding: wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden
  Herwig Reynaert
2. Vlaams regeerakkoord door een lokale bril. Meer kracht en meer middelen
  Piet Van Schuylenbergh (red.)
3. Het Vlaams regeerakkoord. Een reflectie van de algemeen directeurs
  Johan De Maesschalck, Tom De Munter, Wim Haest, Luc Jolie, Kurt Parmentier & Jean-Pierre Van Speybroeck
4. De lokale vertegenwoordigende democratie hervormd: multiple choice?
  Kristof Steyvers
5. (Waarom) willen lokale politici de lokale democratie moderniseren? De invloed van eigenbelang, waarden en ideologie onderzocht
  Sofie Hennau
6. Zeven gemeentelijke werven. Een procesevaluatie van de gemeentelijke fusies in 2018
  Koenraad De Ceuninck
7. Intergemeentelijke samenwerking in de regio versterkt de bestuurskracht
  Piet Van Schuylenbergh
8. De regio als scenario: een intercommunaal verhaal?
  Sofie Vandelannoote
9. Vijf veranderingen in de samenwerking van gemeenten in Nederland
  Michiel Herweijer
10. De regio als bestuurlijke oplossing en democratisch probleem
  Marcel Boogers en Bas Denters
11. Hoe gaan Vlaamse gemeenten en OCMW’s om met de financiële uitdagingen? Een analyse van de meerjarenplannen 2020-2025
  Jan Leroy
12. De financiële toestand van de Vlaamse gemeenten in 2020 en tijdens BBC2 (2020-2025)
  Carine Smolders
13. Financiële uitdagingen voor de Vlaamse provincies
  Stefaan Desmet
14. Bye Bye Bureaucratie, leve de netwerkorganisatie! Data- en informatieplatformen als hefboom in uitdagende tijden
  Sarah Erauw en Jeroen Windey
15. Provinciaal Klimaatbeleid: de provincie als voortrekker op de achtergrond
  Wouter Brouns, Brent Roobaert en Alban Pols
16. Verdeling en verdeeldheid: financiële lusten en lasten van windparken
  Edwin de Jong, Klaas Kwakkel en Linze Schaap
17. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: op naar een waardig leven voor iedereen op deze wereld. Hoe wordt dit toegepast in Vlaanderen?
  Didier Reynaerts en Geert Vandenwijngaert
   
   

 

Aanverwante producten:

Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 769 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale kiezers hebben hun voorkeur Lokale kiezers hebben hun voorkeur 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd

Auteur: (ed.) Dandoy Régis, (ed.) Dodeigne Jérémy, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Verthé Tom
ISBN: 978 90 496 1845 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
(Lokaal) besturen in coronatijden (Lokaal) besturen in coronatijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Verhelst Tom
ISBN: 978 90 496 1914 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig