De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning

Wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek
Auteur: Deceuninck Luc
Publicatievorm:    Exclusief online in Connect
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in één of meerdere modules van BlueConnect.
Meer info: www.blueconnect.be | info@blueconnect.be

Over het moraliteitsonderzoek is er in het kader van de wapenreglementering weinig geregeld. Nochtans is de wapenreglementering, i.c. de wapenwet, Koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, omzendbrieven en gerelateerde wetgevingen, zoals het veldwetboek, het jachtdecreet, het sportschuttersdecreet, en de uitvoeringsbesluiten ervan, van groot belang. Dit digitale boek vat de geldende regels klaar en duidelijk samen. 

Een niet gering aantal particulieren bezit een vergunningsplichtig vuurwapen of heeft de intentie om een vergunningsplichtig vuurwapen te verwerven, omdat ze dit bijvoorbeeld wensen te gebruiken in het kader van het sportschieten, het recreatief schieten, in de uitoefening van een beroep dat een bijzonder risico inhoudt of omdat ze de intentie hebben om een verzameling aan te leggen.

Daartegenover staan verschillende overheidsdiensten die een rol spelen in het wapenrecht. Het betreft in de eerste plaats de politiediensten, zoals de federale politie en de lokale politie, maar ook de minister van Justitie, het parket van de procureur des Konings, de korpschef van een lokale politiezone, de gouverneur, de burgemeester, de douane en de directeur van de proefbank voor vuurwapens te Luik zijn betrokken bij de Belgische wapenreglementering.

Het is voor particulieren verboden om een vergunningsplichtig vuurwapen of de bijhorende munitie voorhanden te hebben zonder over een voorafgaande vergunning van de gouverneur van de verblijfplaats te beschikken.

De vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen gaat het wapenbezit vooraf. De materiële overdracht van een vergunningsplichtig vuurwapen kan enkel plaatsvinden op het ogenblik dat de particulier, die het vergunningsplichtig vuurwapen wenst te verwerven, vooraf in het bezit van een vergunning is gesteld.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek exclusief in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u exclusief terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

Het gebruik van camera’s door politiediensten Het gebruik van camera’s door politiediensten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Inzicht in de wapenreglementering Inzicht in de wapenreglementering – Een praktische benadering 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Deceuninck Luc
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
prioritair rijden Prioritair rijden – Een leidraad voor hulpdiensten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Parys Arvid
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
seksuele agressie set Seksuele Agressie Set 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
traumatiserende incidenten Traumatiserende incidenten – Draaiboek voor de opvang van collega’s 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Verstraete Gert
Publicatievorm: Exclusief online in Connect