Aan de slag met sociale economie

Handleiding voor begeesterde lokale besturen - Editie 2022

Aan de slag met sociale economie - Editie 2022
Auteur: Frans Mieke
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1921 3
Aantal bladzijden:206
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
33 EUR (2 - 100 stuks)
bestel

Beschrijving

Een job is voor de meesten van ons een evidentie. Maar niet iedereen vindt zomaar zijn weg naar werk, of naar de arbeidsmarkt. Voor deze maatschappelijk kwetsbaren, langdurig werklozen of zieken, biedt de sociale economie een manier om toch in hun levensonderhoud te voorzien. Bovendien vormt een job een eerste stap richting bredere maatschappelijke (her)integratie.

Als lokaal bestuur kunt u een cruciale rol spelen in de ondersteuning van (organisaties uit) de sociale economie. Maar hoe begint u er precies aan? En welke maatregel is het meest geschikt in een gegeven context? Mieke Frans, bestuurssecretaris sociale economie bij de provincie Vlaams-Brabant, wijst u de weg.

In het eerste deel biedt ze een grondige introductie van de sociale economie. Ze bespreekt de definitie van de sector, de beoogde doelgroepen en de verschillende soorten sociale-economieorganisaties.

Het tweede deel gaat dieper in op de mogelijke rol van lokale besturen. De auteur onderscheidt er maar liefst vier: de rol van actor, van klant, van financier en van regisseur. Per rol geeft ze aan over welke mogelijke maatregelen het bestuur beschikt en biedt ze, door middel van beslissingsbomen en gerichte vragen, handvatten om in elke situatie een onderbouwde beslissing te maken.

Sociale economie gaat bovenal over mensen. Daarom wordt de beleidsmatige informatie afgewisseld met voorbeelden, praktijkcases en getuigenissen van mensen uit het veld. Zij hebben aan den lijve ondervonden hoe sociale economie de ontbrekende schakel kan zijn in de zoektocht naar werk, sociale contacten en onafhankelijkheid.

Deze heruitgave van 2022 kwam tot stand in nauwe samenwerking met de VVP (Vereniging voor Vlaamse Provincies).

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
 

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Voorwoord – Ann Schevenels
Gebruikswijzer

Deel 1: Introductie tot de sociale economie
Inleiding
Getuigenis: Raf Coppens
1. Het social business initiative
1.1 De drie dimensies van sociale ondernemingen
1.2 Bij uitbreiding: inclusief ondernemen
1.3 ... of maatschappelijk verantwoord ondernemen
1.4 ... en nog een stapje verder: betekeniseconomie
1.5 Verhouding sociale ondernemingen – sociale economie
Provincie aan het woord: Jean de Bethune
2. De Sustainable Development Goals (SDG)
Provincie aan het woord: Kathleen Helsen
3. De doelgroep van de sociale inschakelingseconomie 
3.1 Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
3.2 Niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen
3.3 Personen met een handicap
3.4 Leefloongerechtigden
3.5 De inactieven (zonder uitkering)
3.6 Conclusie
Provincie aan het woord: Tom Vandeput
4. De maatregelen en de organisaties
4.1 De maatregelen
4.2 De organisaties
Provincie aan het woord: An Vervliet

Deel 2: Aan de slag
Getuigenis: Peter Leyman
1. De actorrol
1.1 Vooraf
1.2 De actorrol ontleed aan de hand van een beslissingsboom
1.3 Permanente tewerkstelling aanbieden
1.4 Werkervaring aanbieden
1.5 Arbeidszorg aanbieden
1.6 Enkel toeleiden
1.7 Tot slot
Getuigenis: Astrid Verberckt
2. De rol van klant of financier
2.1 Inleiding
2.2 Onderscheid subsidie en overheidsopdracht
2.3 Beslissingsboom voor overheidsopdrachten
2.4 Beslissingsboom voor subsidies
Getuigenis: Christophe Waterplas
3. De regierol
3.1 Inleiding
3.2 Definitie regierol
3.3 Vlaamse steun voor de regierol
3.4 Hoe eraan te beginnen?
3.5 Inspiratie uit het werkveld
Getuigenis: Anja Jacobs

Afsluitend
Dankwoord
Bibliografie
Bijlage 1: Acroniemenlijst
Bijlage 2: Modelclausule voorbehouden opdrachten
Bijlage 3: Overzicht provinciale subsidies sociale economie
Bijlage 4: Diensteninventaris
Bijlage 5: Contactgegevens (provincies, VVP en lokale regisseurs)

 

 

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

De Bevlogen Organisatie De bevlogen organisatie 
Praktische gids voor zelfsturing in de overheid

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Van Looveren Freek
ISBN: 978 90 496 1781 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dynamisch enthousiasmeren Dynamisch enthousiasmeren 
Praktijkgids voor leidinggevenden in lokale besturen

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Geerts Wen
ISBN: 978 90 496 1777 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig