Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC)
Auteur: Vanhee C.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 790 5
Aantal bladzijden:172
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel

Beschrijving

Een accurate en transparante boekhouding is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot kwalitatieve financiële beleids- en managementrapporten. Deze rapporten zijn op hun beurt een van de hoekstenen om te komen tot een modern resultaatgericht financieel management.

Bij de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse lokale en provinciale besturen werd dan ook de nodige aandacht besteed aan de manier waarop besturen hun boekhouding moeten voeren. Hierbij werd geopteerd voor de opzet van één integraal registratiesysteem dat ten dienste staat van twee types boekhoudingen: een budgettaire boekhouding gebaseerd op ontvangsten en uitgaven en een algemene boekhouding volgens de methode van het dubbel boekhouden.

Aan de hand van diverse voorbeelden en modellen willen we met dit handboek eenieder die op één of andere manier geïnteresseerd is in de lokale overheidsfinanciën wegwijs maken in een aantal concepten die aan de grondslag liggen van een deugdelijke boekhouding, in de praktische werking van de boekhouding en in de wettelijke (beleids)rapporten die de boekhouding moeten kunnen genereren.

Dit moet de lezer in staat stellen om voortaan mee vorm te geven aan de financiële huishouding van de Vlaamse lokale en provinciale besturen of deze met kennis van zaken te interpreteren.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

INLEIDING

1 WAT IS BOEKHOUDEN
1.1 Definitie
1.2 Algemene versus budgettaire boekhouding

2 WELKE PRINCIPES LIGGEN AAN DE BASIS VAN BOEKHOUDEN
2.1 Overzicht
2.2 Grondslagen waarop de boekhouding steunt
2.3 Vaststellen van gebeurtenissen
2.4 Vaststellen van de waarde van de geregistreerde gebeurtenissen en transacties
2.5 Regels in verband met de rapportering

3 PRAKTISCHE WERKING VAN DE BOEKHOUDING
3.1 De algemene boekhouding
3.2 De budgettaire boekhouding
3.3 Samenhang tussen de budgettaire en algemene boekhouding
3.4 Boekhoudfiches
3.5 Bewaartermijnen

4 STRUCTUUR EN INHOUD VAN DE BELEIDRAPPORTEN
4.1 Inleiding
4.2 Jaarrekening

5 ANDERE FINANCIËLE RAPPORTERINGEN
5.1 De documentatie bij de beleidsrapporten
5.2 De opvolgingsrapportering
5.3 Jaarlijkse rapportering financieel directeur

6 WAARDERINGSREGELS EN –GRONDSLAGEN
6.1 Waarderingsregels
6.2 Waarderingsgrondslagen

7 VASTSTELLING, TOEZICHT EN OPENBAARMAKING VAN DE BELEIDSRAPPORTEN
7.1 Vaststelling
7.2 Toezicht
7.3 (Digitale) rapportering

BIJLAGEN

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Boekhouding & beheer 

Online kennispunt boekhouding & beheer

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij BBC 2020 Eerste hulp bij BBC 2020 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Lombaert Stijn, Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 689 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Resultaatgericht management in lokale besturen Resultaatgericht management in lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Lombaert Stijn
ISBN: 978 90 4961 517 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
aankoopbeleid op punt Aankoopbeleid op punt 
Praktische gids om (nog) betere resultaten te halen met overheidsopdrachten

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Viaene K.
ISBN: 978 90 4961 619 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Bobbaers K., Horemans W., Keirsmaekers A., Minsart A., Paulissen R., Smet J., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2017 Eerste hulp bij overheidsopdrachten  
Editie 2020

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 496 1832 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten 
Editie 2019

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte, De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 743 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig