Eerste hulp bij BBC 2020

Eerste hulp bij BBC 2020
Auteur: Lombaert Stijn , Mertens Geert
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 689 2
Aantal bladzijden:188
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten) *
42 EUR (1 - 9 stuks)
36 EUR (10 - 19 stuks)
bestel
* Geïnteresseerd in 20 of meer exemplaren van "Eerste hulp bij BBC 2020"? Laat het ons weten via contact@vandenbroele.be: wij bezorgen u dan graag een voordelige offerte!

Beschrijving

Na een uitgebreid evaluatieproces en in samenspraak met het werkveld, werd in april 2018 de nieuwe regelgeving aangaande de beleids- en beheerscyclus, in de praktijk aangeduid als BBC 2020, definitief goedgekeurd.

Het concept en de fundamenten van de oorspronkelijke beleids-en beheerscyclus werden behouden. Voor een goede werking in de praktijk worden evenwel een aantal aanpassingen doorgevoerd, gaande van toegankelijker beleidsrapporten tot een soepeler kredietbewaking die betere informatie verschaft. Ook is er de integratie van het budget in het meerjarenplan. Kortom, op de werkvloer zijn er belangrijke veranderingen op til.

Omwille van de leesbaarheid werd de oude regelgeving volledig vervangen. Ook werden aanpassingen aangebracht aan de schema’s rekeningstelsels.

Het boek "Eerste hulp bij de beleids- en beheerscyclus" was bij zijn verschijning in 2012 een groot succes omdat het als eerste een volledig overzicht gaf van wat BBC in essentie betekent.

Met het oog op de aanpassingen in de regelgeving verschijnt nu een volledig bijgewerkte versie van deze onmisbare BBC-gids. Met "Eerste hulp bij BBC 2020" hebt u in een oogopslag zicht op de belangrijkste wijzigingen voor de praktijk.

Dit boek is geschreven voor medewerkers en beleidsmakers van besturen en organisaties die BBC 2020 in de praktijk zullen moeten gebruiken.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

INLEIDING

HOOFDSTUK 1. HOE FUNCTIONEERT DE OVERHEID?
1.1. Inleidend
1.2. Analysekader voor de rol van de overheid
1.3. Efficiëntie: doen we de dingen goed?
1.4. Effectiviteit: doen we de goede dingen?
1.5. Wat primeert? Resultaatgerichtheid!

HOOFDSTUK 2. HET “NIEUWE” OVERHEIDSDENKEN
2.1. Inleidend
2.2. De internationale roep naar een (meer) resultaatgerichte overheid
2.3. Van NPM naar het Decreet over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet
2.4. Organisatiebeheersing

HOOFDSTUK 3. BBC GESTRIPT
3.1. Inleidend
3.2. Synthesemodel voor de beleids- en beheerscyclus
3.3. De kern van BBC: shift van sturing op input naar sturing op output

HOOFDSTUK 4. STRATEGIE, STRATEGISCHE PLANNING EN STRATEGISCH MANAGEMENT
4.1. Inleidend
4.2. Wat is strategie?
4.3. Wat zijn missie en visie (voor een lokaal of provinciaal bestuur)?
4.4. Wat is strategische planning?
4.5. Wat is strategisch management?
4.6. Doelstellingen als instrument binnen strategisch management
4.7. Geïntegreerd strategisch model

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE PRINCIPES
5.1. Inleidend
5.2. De beleidscyclus en de bestuursperiode
5.3. Beleids- en beheersrapporten
5.4. Strategische meerjarenplanning
5.5. Beleidsdoelstellingen
5.6. Beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems
5.7. De financiële vertaling
5.8. Rubrieken van de beleidsrapporten

HOOFDSTUK 6. HET MEERJARENPLAN
6.1. Inleidend
6.2. Inhoud van het meerjarenplan
6.3. Financieel evenwicht van het meerjarenplan
6.4. De aanpassingen van het meerjarenplan

HOOFDSTUK 7. DE JAARREKENING
7.1. Inleidend
7.2. Inhoud van de jaarrekening

HOOFDSTUK 8. DE BOEKHOUDING
8.1. Inleidend
8.2. Anatomie van een boekhoudsysteem
8.3. Het kader van de boekhouding binnen BBC
8.4. De budgettaire verrichtingen
8.5. De boekingen in de algemene boekhouding
8.6. Koppeling en elementen van de boekhoudkundige registraties
8.7. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW
8.8. Overige bepalingen

HOOFDSTUK 9. DE OPVOLGINGSRAPPORTERING
9.1. Waarom een tussentijdse opvolgingsrapportering?
9.2. De inhoud en de vorm
9.3. De frequentie
9.4. Samenvattend overzicht

HOOFDSTUK 10. BBC EN VERZELFSTANDIGDE ENTITEITEN
10.1. Inleiding
10.2. Eigen beheersregels voor de verzelfstandigde entiteiten
10.3. Het financieel evenwicht
10.4. Autonome gemeente- en provinciebedrijven en welzijnsverenigingen die een jaarrekening moeten opmaken conform het Wetboek van Economisch Recht
10.5. Behandeling van de beleidsrapporten van de autonome bedrijven en de welzijnsverenigingen in de moederbesturen

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN DE FIGUREN

TREFWOORDENLIJST

 

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Bobbaers K., Horemans Wilfried, Keirsmaekers A., Minsart Anne, Paulissen R., Smet J., Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2024 Eerste hulp bij overheidsopdrachten 
11e druk van dit standaardwerk

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978-90-496-0815-6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Resultaatgericht management in lokale besturen Resultaatgericht management in lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Lombaert Stijn
ISBN: 978 90 4961 517 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vanhee C.
ISBN: 978 90 496 1790 5
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig