Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken

Religiopocket 8
Auteur: Danckers Jonas , Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 722 6
Aantal bladzijden:170
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Religiopockets
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
28 EUR (2 - 6 stuks)
25 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen pockets, telkens voor de extra voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap).

Beschrijving

Een parochiekerk openstellen vergt de juiste veiligheidszorg. In eerste instantie moet het een veilige plek zijn voor parochianen en bezoekers maar ook het kerkgebouw en zijn collectie verdienen de juiste zorg.

Vooraleer over te gaan tot dure ingrepen, kan een kerkfabriek eenvoudige maatregelen nemen die de veiligheid verbeteren. Een algemene beveiligingsfilosofie gaat eerst in op organisatorische, dan op fysieke en in laatste instantie op elektronische maatregelen. Een eerste stap is nagaan of er in het kerkgebouw risico’s zijn voor mens en erfgoed. Dit vormt de basis van een nood- en calamiteitenplan waarin je als kerkfabriek vastlegt welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden en hoe je moet reageren in noodsituaties. Het zet aan
tot preventie, een belangrijk onderdeel van veiligheidszorg.

Deze Religiopocket gaat in op verschillende aspecten van veiligheidszorg: wet- en regelgeving, risicoanalyse, brand, diefstal en vandalisme, nood- en calamiteitenplan, premie- en subsidiemogelijkheden en verzekeringen.

Jonas Danckers en Dimitri Stevens (CRKC-PARCUM) adviseren en begeleiden kerk- en gemeentebesturen omtrent veiligheidszorg voor parochiekerken. Anne-Cathérine Olbrechts(FARO) is adviseur behoud en beheer en zet haar kennis en ervaring in voor het brede cultureel erfgoedveld.

 

Inhoudstafel

Inleiding
1. Wet- en regelgeving veiligheidszorg parochiekerken

1.1. Inleiding
1.2. Wetgeving brandveiligheid
1.3. Wetgeving diefstal en vandalisme
1.4. Wetgeving alarmsystemen
1.5. Camerabewaking
2. Risicoanalyse parochiekerken
3. Diefstal en vandalisme
3.1. Inleiding
3.2. Gulden regels, wetgeving en basisconcepten betreffende veiligheidszorg in kerken
3.3. Hoe stel ik mijn kerk veilig open?
3.4. Extra aandachtspunten na de ‘openingsuren’
3.5. Noodplan
3.6. Wat als er zich toch een geval van diefstal of vandalisme voordoet?
4. Brandpreventie in kerken
4.1. Inleiding
4.2. Oorzaken van brand in gebouwen voor de eredienst
4.3. Preventie of geintegreerde risicobeheersing
4.3.1. Voorkomen
4.3.2. Blokkeren
4.3.3. Detectie
4.3.4. Reageren
4.3.5. Remedieren

5. Calamiteitenplan
5.1. Risicoanalyse
5.2. Voorbereiding
5.3. Noodreactie- en herstelplan
5.4. Revisie en actualisatie
6. Premies en subsidies beveiligingswerken parochiekerken
7. Verzekeringen
8. Contacten
BIJLAGEN

Bijlage 1: Checklist veiligheidszorg – Een risicoanalyse in uw parochiekerk
Bijlage 2: Evacuatieformulier erfgoed
Bijlage 3: Vuurvergunning: Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden
Bijlage 4: Minicalamiteitenplan
Bijlage 5: Politiecodex Antwerpen – passage brandveiligheid kerken

 

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets - Abonneer u hier!  
... En geniet talrijke voordelen.

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Matheï Steven, Giagnacovo Raf
ISBN: 978 90 4961 736 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig