Tobit | Levensvragen voor ouderen

Tobit | Levensvragen voor ouderen
Auteur: Van Ooteghem Liselotte , Vanlaere Linus
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1419 5
Aantal bladzijden:24
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
29 EUR
27,5 EUR (2 - 9 stuks)
22,5 EUR (10 - 50 stuks)
bestel

Beschrijving

 

Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen
Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen

Een goed uitgeruste infrastructuur. Evenwichtige maaltijden. Een correcte medicatie. Een respectvolle persoonlijke hygiëne. Al deze facetten zijn belangrijk om van een goede ouderenzorg te kunnen spreken. Maar ook het mentale welzijn van ouderen hoort in dat rijtje thuis. En misschien wel helemaal bovenaan.

Ouderen willen en moeten het gevoel hebben dat hun verzorgers weten hoe het echt met hen gaat. Dat ze openstaan voor hun verhaal. Dat ze aandacht hebben voor hun levensvragen. Over de dood. Over de (on)zin van het leven. Over liefde, geluk en verdriet.

Alleen … aandacht hebben voor die levensvragen is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 • Zorgverleners krijgen vaak slechts terloops met levensvragen van ouderen te maken. Meestal worden die vragen niet direct gesteld. Ze duiken impliciet op, via lichamelijke klachten of veranderend gedrag. Het is dan aan de zorgverlener om die levensvragen te horen of te zien. Om ze vervolgens op te diepen.
    
 • Zorgverleners weten levensvragen niet altijd te herkennen, of hebben het moeilijk om op die vragen in te gaan, omdat ze er geen raad mee weten of het gevoel hebben geen antwoorden te hebben. De hoge werkdruk en onaangepaste werkmethodes helpen alvast niet.

“Tobit | Levensvragen voor ouderen” wil zorgverleners helpen om deze uitdaging aan te pakken. Een reeks van 24 kaarten brengt de levensvragen, die ouderen wakker houden, ter sprake. Thema’s zoals eenzaamheid, seksualiteit, afhankelijkheid, dromen en toekomst komen aan bod. Op die manier vervullen de 24 kaarten van “Tobit | Levensvragen voor ouderen” een dubbel doel:

 • Ze stimuleren zorgverleners in het herkennen en erkennen van levensvragen.
    
 • Ze bieden zorgverleners concrete handvatten om met ouderen over levensvragen in gesprek te gaan.

Kortom, de kaarten vormen originele gespreksopeners om mensen op verhaal te laten komen en betekenissen op te diepen. Ze zijn een mooi vormgegeven, maar vooral nuttig werkinstrument voor iedereen die zich inzet voor een holistische zorg. Of anders gezegd: een zorg die zich niet alleen richt op de fysieke noden van ouderen, maar die aandacht heeft voor de mens in al zijn dimensies.
 

Voor wie?

De 24 kaarten van "Tobit | Levensvragen voor ouderen" kunnen zowel aan professionele zorgverleners als aan mantelzorgers richting bieden en zicht geven op de levensvragen die ouderen bezig houden.

 • De kaarten kunnen tijdens vormingsmomenten of teamvergaderingen gebruikt worden wanneer aandacht voor levensvragen – en de manier waarop die aandacht in de dagelijkse zorg geïntegreerd kan worden – op de agenda moet staan.
    
 • De kaarten kunnen in individuele of in groepsgesprekken met ouderen gebruikt worden om verder en dieper te gaan dan de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes.


Wie of wat is een Tobit?

Het verhaal van Tobit leest u in het Oude Testament. Tobit is een oude man die blind geworden is en God smeekt om te mogen sterven. In de waan dat hij weldra zal sterven, stuurt Tobit zijn zoon Tobias naar een ander land om geld, dat is uitgeleend aan een andere familie, terug te halen. Maar Tobit leeft nog als zijn zoon van zijn verre reis terugkomt. De thuiskomst van Tobias geneest Tobit zelfs van zijn blindheid. Net als Tobit weten ouderen wat het betekent om afscheid te moeten nemen, om minder te kunnen, om te voelen dat men aftakelt, om te worstelen met het leven dat ze geleid hebben.
 

Over de auteurs
 

Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven.

Liselotte Van Ooteghem is godsdienstwetenschapper. Ze is coördinator van VIVATO Kortrijk en directeur van RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk.

 

Inhoudstafel

Deze mooi vormgegeven set bestaat uit:

 • een handig opbergdoosje.
 • een brochure die de nodige achtergrondinformatie biedt en de "spelregels" uiteenzet
 • 24 kaarten die elk één levensvraag tellen

De 24 levensvragen kunnen in 10 grote thema’s onderverdeeld worden:

 • identiteit
 • eenzaamheid en angst
 • een lach en een traan
 • geloof
 • liefde en intimiteit
 • mijmeringen over het leven
 • doolhof van het leven
 • tijd en afhankelijkheid
 • dromen en de toekomst
 • de rijkdom van het leven
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

Deel van reeks: Toolbox bij uitdagende begeleidingen
De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek

Aanverwante producten:

Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: van den Ameele Hans, De Bie Jef, Bervoets Chris, De Witte Andy, Lemey Lieve
ISBN: 978 90 496 1890 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Kleine Gids voor Dementie - editie 2019 Kleine gids voor dementie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Lamers H., Lemey Lieve, Mevesen B., Okerman G., van den Ameele J., Berdai Chaouni S.
ISBN: 978 90 4961 787 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op stap met de roze bril Op stap met de roze bril 
Oplossingsgericht spel voor ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Hurlebusch Amra
ISBN: 978 90 496 1756 1
Publicatievorm: Boek
Toolbox Dementie Toolbox Dementie 
Dementievriendelijk omgeven

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Delaere Meredith, Vermaete Isabel
ISBN: 978 90 4961 779 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Deskundig begeleiden van ouderen Deskundig begeleiden van ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Assche Lies, Van de Ven Luc
ISBN: 978 90 496 1926 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eenzaamheid bij ouderen Eenzaamheid bij ouderen 
Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Deel van reeks: VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: De Witte N., Verté D.
ISBN: 978 90 496 1953 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Toolbox bij uitdagende begeleidingen Toolbox bij uitdagende begeleidingen 

Deze toolbox biedt breed toepasbare tips en een houvast voor uitdagende begeleidingen in de sociale sector.

Auteur: Oranje vzw
Publicatievorm: Online in Connect
Individu zkt. gemeenschap Individu zkt. gemeenschap (of was het omgekeerd?)  
Over politiek denken en handelen in de open samenleving

Auteur: De Corte J.
ISBN: 978 90 496 1994 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig