Psychosociaal welzijn op de werkvloer

Wat betekent de vernieuwde "pestwet" voor de publieke sector?

Psychosociaal welzijn op de werkvloer
Auteur: Van Lancker S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 345 7
Aantal bladzijden:270
Verschijningsjaar: 2015, met addendum 2019
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
69 EUR
bestel

Beschrijving

In Vlaanderen worden 322.000 mensen geconfronteerd met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat is één op de zeven Vlaamse werknemers. En de overheidssector? Die vormt de meest risicovolle sector wat grensoverschrijdend gedrag betreft …

Overbodig te zeggen dat de psychosociale belasting op het werk een hoog kostenplaatje met zich meebrengt. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, slecht presterende medewerkers, absenteïsme en een groot personeelsverloop zijn hier maar enkele voorbeelden van.

En zoals steeds: voorkomen is beter dan genezen. De wetgever kwam in september 2014 dan ook op de proppen met een aangepaste regelgeving inzake psychosociaal welzijn, dat meer dan ooit inzet op preventie.

Wilt u weten hoe die vernieuwde pestwet het er in de praktijk van afbrengt? Hoe de wet in de publieke sector wordt toegepast? En hoe u psychosociale risico’s in uw bestuur nog beter kunt voorkomen? Dan vormt deze uitgave een onmisbare informatie- en inspiratiebron.

Deze gids biedt heldere antwoorden op de meest prangende vragen, zoals:

 • Wat omvat het begrip “psychosociaal welzijn op de werkvloer”?
 • Wat verstaat men onder “pesten”, “geweld” en “ongewenst seksueel gedrag”?
 • Hoe gebeurt een risicoanalyse van een arbeidssituatie?
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de werkgever?
 • Welke preventieve beschermingsmechanismen bestaan er?
 • Over welke actiemiddelen beschikt de werknemer?
 • Hoe verlopen de formele en informele interventieprocedures?
 • Wat vermeldt het arbeidsreglement?
 • Wat als de pestwet misbruikt wordt om een tuchtprocedure te ondermijnen?
 • Tot welke schadevergoeding kan een bestuur veroordeeld worden? Wat zijn de sancties?

Kortom: auteur Stijn Van Lancker analyseert de (impact van de) nieuwe regelgeving, doorloopt de procedures, bespreekt actiemiddelen en beschermingsmechanismen en brengt de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk in kaart.

Concrete cases, heldere schema’s en een waaier van interessante rechtspraak uit de publieke sector maken van deze publicatie een must voor iedere leidinggevende en werkgever. 
  
Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Inleiding
I. Psychosociale belasting
1. Begrip
1.1. Algemeen
1.2. Internationale bronnen
1.3. Nationale bronnen
II. De (vernieuwde) pestwet
1. Het personeel toepassingsgebied
1.1. Werkgevers en werknemers
1.2. Derden of andere personen
2. Het ruimtelijk toepassingsgebied
3. Het temporeel toepassingsgebied
4. Het materieel toepassingsgebied
4.1. Pesterijen op het werk
4.2. Geweld
4.3. Ongewenst seksueel gedrag
5. De preventie
5.1. Het algemeen welzijnsbeleid
5.2. Niveaus
5.3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen
6. De actiemiddelen voor de werknemer
6.1. De normale aanspreekpunten
6.2. De interne procedure
6.3. Beroep op het Toezicht op het Welzijn op het Werk
6.4. Arbeidsauditoraat
6.5. Bemiddeling
6.6. Schematisch totaal overzicht tot interventie
6.7. De externe procedure
7. De bevoegde actoren
7.1. Algemeen
7.2. De werkgever
7.3. Hiërarchische lijn
7.4. De preventieadviseur
7.5. De vertrouwenspersoon
8. De ontslagbescherming
8.1. De algemene ontslagbescherming
8.2. De bijzondere ontslagbescherming
III. Toepassing op openbare besturen
1. Andere bronnen in de publieke sector
1.1. Het arbeidsreglement
1.2. De arbeidsovereenkomst
1.3. De strafwet
1.4. De deontologische code
2. De procedure
2.1. De bevoegde rechtbank
2.2. De ontslagbescherming
2.3. De schadevergoeding
2.4. Pesterijen op het werk
2.5. Geweld
2.6. Ongewenst seksueel gedrag op het werk
2.7. Spanningsveld Tuchtrecht en Pestwet
2.8. Spanningsveld klokkenluidersregeling en de Pestwet
2.9. Spanningsveld bemiddeling en de Pestwet
Bijlagen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Aanverwante producten:

De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 496 1129 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen, Blomme Franky, Gijsel Kenneth
ISBN: 978 90 4961 789 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 
De rechtspositieregeling en andere sociale regelgeving toegelicht

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Kints Aanje
ISBN: 978 90 4961 791 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het arbeidsreglement in lokale overheden Het arbeidsreglement in lokale overheden 

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Blomme Franky, Kints Aanje
ISBN: 978 90 496 1621 2
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Help ik word geleefd! Help ik word geleefd! 
Concrete selfcoaching tools om je leven in eigen handen te nemen

Deel van reeks: Lokaal management & beleid
Auteur: Willems I.
ISBN: 978 90 4961 500 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Te mooi om (niet) waar te zijn Te mooi om (niet) waar te zijn 
Klantgericht organisatieontwerp in social profit

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Vandooren Tom
ISBN: 978 90 4961 642 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Bevlogen Organisatie De bevlogen organisatie 
Praktische gids voor zelfsturing in de overheid

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Van Looveren Freek
ISBN: 978 90 496 1781 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Individu zkt. gemeenschap Individu zkt. gemeenschap (of was het omgekeerd?)  
Over politiek denken en handelen in de open samenleving

Auteur: De Corte J.
ISBN: 978 90 496 1994 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig