Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018

Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten
Auteur: De Caster Marc
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 666 3
Aantal bladzijden:152
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Religiopockets
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
28 EUR (2 - 6 stuks)
25 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen pockets voor de extra voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap).

Beschrijving

Overheidsopdrachten: een onvermijdelijke opgave voor elke kerkfabriek (of voor elk centraal kerkbestuur), gehuld in een sluier van een bijzonder complexe wetgeving die aan een onophoudelijke evolutie onderhevig is. Deze nieuwe editie van Religiopocket 4 schept klaarheid en biedt een unieke praktische benadering van de toepassing van de relevante en meest actuele wetgeving binnen de specifieke context van de kerkfabriek.
 
Auteur Marc De Caster (gewestelijk ontvanger) schetst de basisprincipes die aan de grondslag liggen van een verantwoorde aanpak van overheidsopdrachten. Daarbij passeren de meest courante procedures de revue, telkens met een beschouwing van de voor- en nadelen en mogelijke addertjes onder het gras. Verder staat deze gids uitgebreid stil bij een reeks praktische voorbeelden die concreet worden uitgewerkt: een nuttige bron van inspiratie!
 
Tot slot krijgt de lezer een reeks antwoorden op veel gestelde vragen, die het de kerkfabrieken mogelijk moet maken op een pragmatische manier hun verantwoordelijkheid op te nemen, met respect voor de wettelijke verplichtingen maar eveneens met oog voor de zin van elke mogelijke aanpak.
 

Inhoudstafel

1. Theoretische kadering, principes, summiere aanduiding van de regelgeving, definities en begrippen, procedures
1.1. De 3 hoofdprincipes en 2 aanleunende principes
1.2. De toepasselijke wetgeving
1.3. Toepassing van de wetgeving
1.4. Definities en begrippen
1.5. Gunningswijzen en procedures
1.6. De aannemingsvoorwaarden
1.7. Het bestek
1.8. De erkenning
1.9. Sociale en fiscale schulden - Loonschulden
2. Praktische en chronologische doorloop van een dossier
2.1. De voorbereiding
2.2. De opening van de offertes
2.3. Het nazicht van de offertes
2.4. Gemotiveerde beslissingen, informatie aan kandidaten en inschrijvers, wachttermijn, verhaalprocedures, sluiting van de overeenkomst
2.5. De uitvoering van de opdracht
2.6. Opleveringen
2.7. Betalingen
3. Voorbeelden en vragen & antwoorden
3.1. Aanpak van enkele voorbeelddossiers
3.2. Vragen uit de praktijk
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets - Abonneer u hier!  
... En geniet talrijke voordelen.

Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Kerkfabrieken in Vlaanderen Kerkfabrieken in Vlaanderen 
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst

Auteur: (ed.) Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4961 240 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Matheï Steven, Giagnacovo Raf
ISBN: 978 90 4961 736 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig