Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015

Erediensten: investeringen van A tot Z
Auteur: Mertens Geert
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 209 2
Aantal bladzijden:125
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Religiopockets
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
28 EUR (2 - 6 stuks)
25 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen pockets voor de extra voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap).

Beschrijving

Investeringsprojecten maken integraal deel uit van het beleid van een kerkfabriek. Deze pocket biedt een boeiende en vooral praktijkgerichte uiteenzetting over de samenstelling en de opvolging van deze dossiers. Auteur Geert Mertens staat stil bij alle aspecten van investeringsprojecten: de voorbereidende overlegfase, de plannings- en financieringsmogelijkheden, de boekhoudkundige opvolging en uitvoering, etc. …

Alle regelgeving wordt hierbij verstaanbaar hertaald in functie van de praktische noden waarmee een ondernemende kerkraad geconfronteerd wordt. Een apart luik biedt de lezer een grondig overzicht van de bestaande pistes voor subsidies en premies voor investeringsdossiers van gebouwen, aangevuld met een reeks modeldocumenten.

Deze nieuwe editie werd grondig bijgewerkt op basis van de meest actuele regelgeving inzake investeringen, subsidies en premies voor de beschermde en niet-beschermde gebouwen van de eredienst. Zo beschikt u dankzij deze gids over de meest recente informatie over de voorwaarden en de regels voor de aanvraag, de toekenning en de uitbetaling van Vlaamse subsidies voor investeringen aan kerken en pastorieën. Ook voor andere gewijzigde aspecten (zoals de verplichte gemeentelijke tussenkomst voor de investeringen aan gebouwen van de eredienst, de rol van het CKB op het vlak van de planning van de investeringen, de voorwaarden van het financieel evenwicht in de investeringen, de regeling voor de investeringsfiches of nog de nieuwe subsidiemogelijkheden voor studies voor herbestemming en nevenbestemming) kunt u op deze handige leidraad terugvallen.

 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Definitie, planning, financiering en uitvoering van investeringen van kerkfabrieken
2.1. Het begrip investering
2.2. Hoe verloopt de planning van de investeringen?
2.3. De uitvoering van de investeringen
3. Investeringsdossiers voor werken aan gebouwen, subsidies en premies
3.1. De restauratiepremie voor werken aan een beschermde kerk of pastorie
3.2. De onderhoudspremie voor werken aan een beschermde kerk of pastorie
3.3. Subsidiëring voor werken aan een niet-beschermde kerk of pastorie
Bijlage
   

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

Religiopockets Religiopockets - Abonneer u hier!  
... En geniet talrijke voordelen.

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Kerkfabrieken in Vlaanderen Kerkfabrieken in Vlaanderen 
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst

Auteur: (ed.) Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4961 240 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Matheï Steven, Giagnacovo Raf
ISBN: 978 90 4961 736 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig