Blauw

Een handboek over de politie, haar functie, werking en organisatie

Blauw
Editor: De Kimpe Sofie , Van den Broeck Tom
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1992 3
Aantal bladzijden:1088
Verschijningsjaar: 2023
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
145 EUR
bestel
Voordeelprijs voor abonnees van BlueConnect - Module Basis (incl. btw | gratis verzending)
116 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw | gratis verzending) *
70 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

Politie. U hebt er zeker ook wel een idee of een mening over. Maar om echt met kennis van zaken te kunnen spreken, is een goed inzicht in de werking en de organisatie van de politie een must. En dat is in het bijzonder waar en welkom voor wie een politieopleiding volgt, bij de politie werkt of op welke manier dan ook professioneel met de politie in aanraking komt: criminologen en juristen (in spe), beleidsmakers, …

Voor hen en voor iedereen met een (professionele) interesse in de politie, is “Blauw” een onmisbaar werkinstrument. Want in dit handboek geven 36 politieonderzoekers en -professionals inzicht in de complexe structuur, organisatie en werking van de politie.

Editors Sofie De Kimpe en Tom Van den Broeck verzamelden bijdragen over vier kernonderwerpen:

  • De geschiedenis van het Belgische politiebestel;
  • De functie van de politie als machtsinstrument van de staat;
  • De organisatie en werking van de politie;
  • De manier waarop de politie zich verhoudt tot de bevolking en andere maatschappelijke sleutelpartners.

Die onderwerpen worden bekeken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals het politierecht en de politiesociologie, maar ook vanuit de politiepraktijk. En over praktijk gesproken: het praktische karakter van deze uitgave wordt benadrukt door de aanwezigheid van een handige leeswijzer, uitgewerkte toetsvragen, lijsten met aanbevolen literatuur en een trefwoordenlijst.

Kortom: Blauw is essentiële literatuur voor alle studenten en veiligheidsprofessionals die op zoek zijn naar meteen toepasbare kennis over de politie, haar functie, werking en organisatie.

 

“Een topwerk over het rijke verleden, het complexe heden en de uitdagingen voor de politie van de toekomst en haar veiligheidspartners. Een must-have voor iedere geïnteresseerde student en een must-read voor iedere veiligheidsprofessional.”

Jean-Louis Dalle
nationaal voorzitter van CPL en korpschef van PZ Gavers

  

Over de editors

Prof. dr. Sofie De Kimpe is hoogleraar criminologie aan de vak groep criminologie van de Faculteit Recht en Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is ook lid van de onderzoeksgroep Crime and Society (CRiS) en specialiseert zich daarbij vooral in het domein van politie.

Prof. dr. Tom Van den Broeck is gastprofessor aan de vakgroep criminologie van de Faculteit Recht en Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ook hij is lid van de onderzoeksgroep Crime and Society (CRiS) van de VUB.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

Deel 1. Geschiedenis
1. Van 'politie van de miserie' tot 'miserie van de politie': een beknopte geschiedenis van het Belgische politiebestel tot de aanloop naar de politiehervorming
  Tom Van den Broeck & Margo De Koster
2. De weg naar een nieuw politiebestel (1988 - 1998): de totstandkoming van één geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus
  Sofie De Kimpe & Antoinette Verhage
   
Deel 2. Politie en staat / overheid
3. De maatschappelijke opdracht van de politie als terugkerend vraagstuk
  Jan Terpstra
4. Politiemodellen of politiemodes? De betekenis van modellen in de politiewetenschap
  Tom Van den Broeck
5. De politie als schakel in het integraal veiligheidsbeleid
  Evelien De Pauw
6. De Wet op het Politieambt: geen rustig bezit ... of (in essentie) toch wel?
  Franky Goossens & Frank Hutsebaut
7. Politie en openbaar ministerie
  Fien Van Damme & Tom Vander Beken
8. Wie houdt er toezicht op de Belgische politie?
  Marleen Easton, Jasper De Paepe, Yinthe Feys & Antoinette Verhage
9. De internationale politiesamenwerking
  Peter De Buysscher
   
Deel 3. De politieorganisatie
10. De lokale politie. Gezag, structuur en werking
  Angelo Pavoncelli
11. De federale politie: een structuur en een organisatie in beweging
  Fernand Koekelberg & Peter Huybrechts
12. Politiecultuur
13. De recherchewerking binnen de geïntegreerde politie
  Lore Mergaerts & Rudi Schellingen
14. Bestuurlijke politie
  Jelle Janssens & Delphine Schelpe
15. Cijfergegevens door en over de politie: geregistreerde criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheidsbeleving in België
  Wim Hardyns & Lieven Pauwels
16. De politionele informatiehuishouding
  Frank Schuermans
17. Politie en technologie
  Lander Govaerts & Rosamunde Van Brakel
18. Van burger naar politieambtenaar: de rol van rekrutering en selectie in de politieorganisatie
  Anse Stevens & Antoinette Verhage
19. De politieopleiding. Van bleu naar blauw
  Sofie De Kimpe
20. Private politie in België: een inleiding tot haar aard, taken en bevoegdheden
  Pieter Leloup, Femke Lenjou, Filip Smeets & Marc Cools
   
Deel 4. Politie en bevolking
21. De relatie bevolking - politie
  Isabel Verwee, Chaim Demarée & Els Enhus
22. Politielegitimiteit
  Jeroen Maesschalck
23. Politiewerk en discretionaire ruimte: afbakening en invulling
  Ludovic De Vocht & Antoinette Verhage
   
   

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

De Wet op het Politieambt - Commentaar - Editie 2024 De Wet op het Politieambt - Commentaar 
Editie 2024

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan, Van den Bosch Mario
ISBN: 978 90 496 1964 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Staten-Generaal van de politie Staten-Generaal van de politie 
Een blauwdruk voor de politie van de toekomst

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: (ed.) Dalle Jean-Louis, (ed.) De Kimpe Sofie, (ed.) De Landsheer Jurgen, (ed.) Roegiers Nathalie, (ed.) Libois Olivier, (ed.) Delcourt Valérie, (ed.) Tange Carrol, (ed.) de Lavareille Delphine, (ed.) Keuterickx Valérie, (ed.) de Leu de Cecil Emmanuelle
Publicatievorm: Exclusief online in Connect