Ethiek aan het werk - werken aan ethiek in lokale besturen

Inspiratiecases en richtlijnen voor innoverende dienstverlening

Ethiek aan het werk
Auteur: Lancksweerdt Eric , Verbraecken Kristien
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1988 6
Aantal bladzijden:160
Verschijningsjaar: 2023
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
59 EUR
bestel

Beschrijving

Lokale besturen bevinden zich op het unieke wrijvingsvlak met de burger: de interactie is er intens en nabij en dat vergt van civil servants ook een aangepaste mindset. Denk maar aan klachten van burgers, problemen met de uitvoering van een contract, protesten tegen een infrastructuurwerk, enz. 

Deze publicatie gaat over het voorkomen en genezen van conflicten. Met een gewijzigde invalshoek en aangepaste procedures kan de dienstverlening geheroriënteerd worden zodat ongewenste uitwassen tot het verleden behoren en de globale tevredenheid niet zelden ook hogere toppen scheert. Dankzij alternatieve conflictoplossing (bemiddeling en onderhandeling) kan er ook deëscalerend ingegrepen worden voor het spreekwoordelijke brandje ontaardt in een inferno. 

Deze publicatie biedt 10 inspirerende bijdragen over hoe lokale besturen vooruitstrevend anders omgaan met hun dienstverlening. Hoe kan de burger maximaal betrokken worden in beleidsvorming voor projecten? Waar moet de lijn getrokken worden tussen regelgevend kader, soepele interpretatie, gedoogbeleid en gerichte handhaving? Op welke manier moet persoonlijk contact tijdens een uitdagende inspectie benaderd worden? Hoe kan de schuldopvolging in een OCMW nog menselijker worden benaderd? En hoe omgaan met maatwerk in publieke dienstverlening? Elke civil servant heeft ongetwijfeld de spanning rond dit soort vragen al ten volle ervaren en zijn of haar hersenen gepijnigd in de denkoefening naar haalbare uitwegen. 

We laten de civil servants zelf aan het woord om hun ervaringen en inzichten te delen, langs trajecten van vallen en opstaan, maar vooral ook van verbeterde dienstverlening en hernieuwde instrumenten. Vervolgens analyseren Eric Lancksweerdt en Kristien Verbraeken de ethische motieven en gedragslijnen uit deze tien cases. Tot slot formuleren ze op basis daarvan een reeks lessen en leerpunten om op die manier mee richting te geven aan ethisch innoverende en hands-on dienstverlening. 

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

DEEL 1. INLEIDING: PREVENTIE EN ETHISCHE OPLOSSINGEN IN  LOKALE BESTUREN

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Voorkomen en alternatief oplossen van conflicten
Hoofdstuk 3. Bijzondere positie van overheden
Hoofdstuk 4. Moraal en ethiek, ethische theorieën
Hoofdstuk 5. Grote ethische benaderingen
Hoofdstuk 6. Plichtethiek en deontologische codes
Hoofdstuk 7. Deugdethiek
Hoofdstuk 8. Enkele belangrijke deugden
Hoofdstuk 9. Morele pluraliteit
Hoofdstuk 10. Begunstigen van ethisch handelen
Hoofdstuk 11. Een stimulerend en preventief integriteitsbeleid
Hoofdstuk 12. Belang van (beroeps)ethiek

DEEL 2. INSPIRATIECASES

Case 1. De kracht van een collectief besluit: we maken Mechelen beter per vierkante meter!
Case 2. Één versus allen? Het dilemma tussen gelijkvormig efficiëntiedenken en individueel maatwerk …
Case 3. Ethisch verantwoord invorderen – een weg van lange adem
Case 4. Gedoogbeleid en het gelijkheidsbeginsel: een moeilijk spanningsveld
Case 5. Conflictvermijding dankzij een evenwichtig integriteitsbeleid (en met een klein duwtje in de goede richting)
Case 6. Inspectiebezoeken van de Vlaamse Sociale Inspectie
Case 7. Nudging in overheidscommunicatie – een praktijkvoorbeeld omtrent GAS-boetes
Case 8. Politie Zonder Grenzen 8930, op zoek naar dialoog tussen politie en jongeren
Case 9. Burenbemiddeling – georganiseerd door een preventiedienst
Case 10. Tevredenheid gemeten bij cliënten van de Sociale Dienst OCMW Gent

DEEL 3. LESSEN EN LEERPUNTEN 

Focus 1. Ethiek behoort (onbewust) tot de dagelijkse praktijk
Focus 2. Kaders kunnen keuzemogelijkheid beperken
Focus 3. Bouwstenen voor ethiek zijn beperkt aanwezig
Focus 4. Methodes om tot moreel verantwoord handelen te komen
Focus 5. Op organisatieniveau
Focus 6. Opleiding
Focus 7. Waarom is ethiek belangrijk