Gemeentelijke Administratieve Sancties

Een antwoord op overlast?

Gemeentelijke administratieve sancties
Auteur: Schram Frankie
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1972 5
Aantal bladzijden:533
Verschijningsjaar: 2023
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
175 EUR
bestel

Beschrijving

Over de auteur

Frankie Schram is professor aan de KU Leuven – Instituut voor de Overheid en verricht vooral onderzoek op het kruispunt van bestuursrecht en bestuurskunde. Zijn aandacht gaat vooral naar rechtsbescherming, klachtenmanagement, openbaarheid van bestuur, reguleringsmanagement, informatiemanagement, privacybescherming en verwerking van persoonsgegevens, en beroepsgeheim. 

 

Over het boek

De wet betreffende gemeentelijke administratieve sancties is al negen jaar van toepassing. In de heruitgave van deze publicatie brengt auteur Frankie Schram een volledige update van alle inzichten over deze unieke regelgeving, vanuit een heldere invalshoek: gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als antwoord op overlast.  

GAS vormen slechts één van de talrijke instrumenten waarover lokale beleidsmakers beschikken om openbare overlast te bestrijden. De auteur overloopt de voor- en nadelen ervan en spiegelt deze ook ten opzichte van de overige mogelijkheden waarmee lokale besturen aan de slag kunnen. Deze analytische kijk wordt op een hoger niveau getild door een afwegingskader dat een waardevol hulpmiddel biedt om tot een evenwichtige inzet van de verschillende instrumenten te komen. 

Deze publicatie zoomt verder in op het instrument van GAS zelf, diept alle wettelijke bepalingen ten gronde uit en vult deze verder aan met inzichten uit rechtspraak en praxis die in de negen jaar sinds de inwerkingtreding zijn verzameld. Dit juridisch luik wordt gevolgd door een stevig uitgewerkte analyse van de implementatie van GAS, op basis van overzichtelijke schema’s en stappenplannen. De lezer krijgt daarbij ook een waaier aan waardevolle modeldocumenten aangereikt, wat moet toelaten om de uitrol van GAS van naaldje tot draadje waar te maken, met rechtszekerheid én op maat van de noden van het bestuur. 

 

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

Inhoudstafel

Hoofdstuk   Pagina
Hoofdstuk 1 Openbare overlast als maatschappelijk probleem en als beleidsprobleem 29
  1.1. Naar een omschrijving van het begrip 'openbare overlast' 31
  1.2. Overlast in vele vormen 51
  1.3. Oorzaken van overlast 59
  1.4. De decentrale aanpak en decentrale afhandeling van overlastproblemen 62
  1.5. De aanpak van de overlastproblematiek vanuit integrale veiligheid 63
  1.6. De handhaving van maatschappelijke overlast 73
Hoofdstuk 2 Instrumenten voor de aanpak van openbare overlast 85
  2.1. Beleidsinstrumenten in de beleidscyclus 85
  2.2. Beleidsinstrumenten inzetbaar tegen openbare overlast 91
  2.4. Hoe de juiste instrumentenmix kiezen? 158
Hoofdstuk 3 De wet gemeentelijke administratieve sancties binnen een historische en juridische context 171
  3.1. De Wet gemeentelijke administratieve sancties: een evolutie, geen revolutie 171
  3.2. De bevoegdheidsproblematiek 211
  3.3. Gemeentelijke administratieve sancties en fundamentele rechten en de daaraan verbonden rechtsbescherming 221
  3.4. De gemeenteraad als wetgever 255
  3.5. Gemeentelijke administratieve sancties binnen het kader van algemene bestuurlijke politiemaatregelen 257
Hoofdstuk 4 De juridische organisatie van gemeentelijke administratieve sancties 261
  4.1. Sanctioneerbare feiten en gedragingen en administratieve sancties 261
  4.2. Het personeel toepassingsgebied van de GAS-wet 302
  4.3. De actoren die een rol spelen bij gemeentelijke administratieve sancties 303
  4.4. De administratieve procedure bij de administratieve geldboete 334
  4.6. Schorsing, intrekking en sluiting 395
  4.7. Het register van de gemeentelijke administratieve sancties 407
Hoofdstuk 5 Het tijdelijk plaatsverbod als nieuwe politiemaatregel voor de burgemeester ingevoerd door de wet gemeentelijke administratieve sancties 415
  5.1. De rechtshistoriek van de invoering van het tijdelijk plaatsverbod 416
  5.2. Het karakter van het tijdelijk plaatsverbod 416
  5.3. De inhoud van de maatregel 419
  5.4. De procedureregeling 420
  5.5. Het tijdelijk plaatsverbod en de mogelijkheid van schending van andere fundamentele rechten 423
  5.6. Het tijdelijk plaatsverbod en de bescherming van minderjarigen 425
  5.7. Sanctionering van het niet-naleven van het tijdelijk plaatsverbod 426
Hoofdstuk 6 Implementatie van GAS in 10 stappen 427
  6.1. Inleiding 427
  6.2. Stappenplan voor de invoering of aanpassing van gemeentelijke administratieve sancties 427
Hoofdstuk 7 Besluit 445
Bijlagen   453
Grafieken    
Schema's    
Tabellen  

 

 

Producten binnen deze reeks

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid