(Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen

(Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen
Auteur: Allegaert Lise , De Roover Jolijn , Goutry Willem , Reynaert Herwig , Steyvers Kristof , Verhelst Tom , Wauters Bram
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978-90-496-1978-7
Aantal bladzijden:128
Verschijningsjaar: 2023
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
35 EUR
bestel
Prijs meerdere exemplaren (incl. btw | gratis verzending)
29 EUR (1 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

‘To be, or not to be’ wordt wereldwijd in de mond genomen. Het is het meest bekende citaat uit de monoloog van Hamlet van William Shakespeare. De monoloog wordt beschouwd als een aporie, want hij eindigt niet met een conclusie en de protagonist blijft met de twijfel zitten over de acties die er moeten worden ondernomen.

Geldt hetzelfde niet voor (politieke) participatie? To participate, or not to participate? Ook op deze vraag is er geen defi nitief antwoord en blijft de twijfel bestaan. Dit is de vraag die ook in het boek aan bod komt.

De lokale representatieve democratie lijkt meer en meer onder druk te staan. Sommigen gaan zelfs zo ver door te stellen dat het politieke systeem zich in een crisis bevindt. Anderen laten een positiever geluid horen en zijn van mening dat de democratie ‘gewoon’ aan het veranderen is. Het heet dan dat het traditionele representatieve systeem wordt aangevuld met participatieve praktijken die ervoor zorgen dat de kennis uit de maatschappij wordt aangesproken.

Sommigen zijn ‘laaiend’ enthousiast over burgerparticipatie, anderen leggen vooral de klemtoon op de limieten van de participatieve democratie. Het is duidelijk: burgerparticipatie geeft aanleiding tot heel wat discussie.

Naast politieke participatie kijken we in dit boek ook naar werknemersparticipatie in Vlaamse ondernemingen, organisaties en lokale besturen. Waar komt de nood aan directe werknemersparticipatie, ook in lokale besturen, vandaan? Dat werknemersparticipatie, ook bij lokale besturen, van groot belang is, is meer dan duidelijk. Die participatie is misschien ook meer dan ooit nodig in de context van de ‘war for talent’ waarmee ook de lokale besturen geconfronteerd worden.

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

 

Inhoudstafel

Inleiding 9
Van adviesraad tot bindend referendum: hoe beoordelen lokale politici instrumenten voor meer burgerinspraak? 13
Wat als... burgers ambassadeurs worden van de fusiegemeente? Fusie als uitgelezen kans voor een versterkte dialoog tussen burger en bestuur 35
Werk-ID: Directe werknemersparticipatie in Vlaamse ondernemingen, organisaties en lokale besturen 57
‘War for talent’: een blik op de lokale besturen als werkgever in Vlaanderen. De Servantes Barometer 103
Lijst van de auteurs 127

                                                                                                                                            

Producten binnen deze reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen