Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?!

Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?!
Editor: Reynaert Herwig ,
Met bijdrages van: Allegaert Lise , Baeten Lore , Cappelle Griet , De Ceuninck Koenraad , De Roover Jolijn , Gjurova Elizaveta , Goutry Willem , Herweijer Michiel , Mingneau Dorothy , Peters Klaartje , Reuse Raf , Reynaert Herwig , Valcke Tony , Van Herck Bart , Vanoeteren Valentijn , Verhelst Tom
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1964 0
Aantal bladzijden:209
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
35 EUR
bestel

Beschrijving

Wie had twee jaar geleden kunnen vermoeden dat we het ooit over een coronacrisis zouden hebben? Laat staan dat we, eenmaal de coronacrisis deels verteerd zou zijn, met een wrede oorlog in Oekraïne geconfronteerd zouden worden. Beide crisissen hebben een niet onbelangrijke impact op de lokale besturen. Deze bijzondere en onverwachte omstandigheden doen ons extra nadenken over de beperkingen van ons hedendaags (lokaal) politiek model.

Uiteraard kunnen we niet op alles voorbereid zijn. Niettemin is nadenken over de toekomst van onze (lokale) besturen van fundamenteel belang. Als we de lokale democratie willen versterken, is het essentieel dat gemeenteraadsleden hun rollen (vertegenwoordiging, beleidsbepaling en controle) kunnen blijven uitvoeren. Hoe kan dit gebeuren? Het lokaal beleid wordt steeds vaker vormgegeven door verschillende netwerken waarin actoren van het lokaal bestuur, het middenveld en de samenleving betrokken zijn.

Deze evolutie bracht een belangrijk debat op gang over de rol die lokale politici in deze nieuwe context kunnen spelen. 'De regio' lijkt, onder impuls van minister Bart Somers, in status een flinke stap vooruit te hebben gezet. Wat betekent dit? Hoe zal in de toekomst het contact tussen de burger en de lokale overheid verder evolueren? In 'Toekomst(scenario’s) voor lokale besturen?!' kijken we ook geregeld over de grens richting Nederland. Welke lessen vallen er voor Vlaanderen uit te trekken?

 

Inhoudstafel

1. Inleiding
  Herwig Reynaert
2. Van toekomstscenario’s naar een gedragen en toekomstbestendig beleidsplan
  Griet Cappelle en Dorothy Mingneau
3. Gezocht: (een beter politiek klimaat voor) lokale raadsleden!
  Raf Reuse en Lore Baeten
4. De controlerende rol van de gemeenteraad: een surveyanalyse van de praktijk in Nederland
  Tom Verhelst en Klaartje Peters
5. Netwerksturing door lokale politici in Vlaanderen: op zoek naar patronen, verklaringen en effecten
  Lise Allegaert, Tom Verhelst en Koenraad De Ceuninck
6. Regiovorming in Vlaanderen
  Elizaveta Gjurova, Willem Goutry en Koenraad De Ceuninck
7. Regiovorming in Vlaanderen: een bestuurlijke doorbraak?
  Bart Van Herck, Jolijn De Roover en Valentijn Vanoeteren
8. Over schaal, identiteit en legitimiteit. Een onderzoek bij Vlaamse provincieraadsleden over (inter)bestuurlijke verhoudingen en hervormingen
  Tony Valcke en Tom Verhelst
9. Digitale dienstverlening door gemeenten: een Nederlands perspectief
  Michiel Herweijer
   
   

 

Aanverwante producten:

(Lokaal) besturen in coronatijden (Lokaal) besturen in coronatijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Verhelst Tom
ISBN: 978 90 496 1914 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig