Dwangbevelen

dwangbevelen
Auteur: De Vree Charlotte , Horemans Joren , Horemans Wilfried , Verbeeck Sven
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1913 8
Aantal bladzijden:66
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl btw | gratis verzending)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Debiteurenbeheer is een van de kerntaken van een financieel directeur bij een lokaal bestuur. In dit kader staat er een toolkit ter beschikking in de vorm van wettelijk omschreven invorderingsprocedures. De invorderingsmogelijkheden zijn de voorbije decennia drastisch gewijzigd. Het klassieke landschap van gemeentebelastingen en retributies werd uitgebreid met GAS-boetes, schadedossiers, dwangsommen, procedurekosten, enzovoort.

Voor de inning van achterstallige gemeentebelastingen, GAS-boetes, LEZ-boetes, procedurekosten, enzovoort is er een uitvoerbare titel voorhanden en moet deze niet via een rechtbank worden bekomen. Voor andere vorderingen kan de financieel directeur verder uitvoeren aan de hand van de uitvoerbare titel die door het vonnis werd bekomen. Deze laatste vallen buiten de scope van dit handboek.

Vooral voor openstaande, onbetwiste, opeisbare niet-fiscale vorderingen zonder uitvoerbare titel (facturen van een gemeente of OCMW) werden de invorderingsmogelijkheden sterk uitgebreid met de komst van het dwangbevel zoals opgenomen in artikel 94 van het gemeentedecreet (31/8/2005) en artikel 92 van het OCMW-decreet (19/12/2008), en later samengebracht in artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur (15/2/2018). 
Dit roept talrijke praktische en juridische vragen op, zoals:

 • Wat zijn zekere, onbetwiste en opeisbare vorderingen?
 • Hoe passen we dit nu in de praktijk toe?
 • Wat betekent een uitvoerbaarverklaring?
 • Hoe maken we zo’n dwangbevel en wat moet er allemaal vermeld worden?
 • Wat zijn de formele vormvereisten?
 • Wat zijn de gevolgen van de betekening van het dwangbevel?
 • ...

Dit boek schetst de ruime problematiek van de dwangbevelen en geeft antwoorden op tal van vragen rond de uitvoering hiervan.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is de online bibliotheek voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Hoofdstuk 2. Algemeen 
2.1. Algemeen 
2.2. Rechtsgrond 
2.3. Procedure dwangbevel samengevat 
2.4. Juridische aspecten van het dwangbevel 

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied 
3.1. Kenmerken van de schuldvordering 
3.2. Hoedanigheid van de schuldeiser 
3.3. Hoedanigheid van de schuldenaar

Hoofdstuk 4. Procedureel 
4.1. Voorafgaande aanmaning tot betaling 
4.2. Welke regels zijn van toepassing op de aanmaning? 
4.3. Uitvoerbaarverklaring van het dwangbevel 
4.4. Uitvaardiging van het dwangbevel 
4.5. Betekening van het dwangbevel 
4.6. Intrekking van het dwangbevel 
4.7. Verzet tegen het dwangbevel 
4.8. Tenuitvoerlegging van het dwangbevel 

Hoofdstuk 5. Praktische knelpunten 
5.1. Insolventie. 
5.2. Kwijtschelding van schuld 

Hoofdstuk 6. Modellen 

Hoofdstuk 7. Besluit 

Hoofdstuk 8. Bibliografie 
8.1. Wetgeving 
8.2. Rechtspraak 
8.3. Rechtsleer 

  

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

De financieel directeur De financieel directeur 
Een boek met de juiste expertise opgesteld voor financieel directeurs

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Deplanter Edwin, Huysmans Jelle, Minsart Anne, Tack Stefan, Vandaele Carine, Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 496 1874 2
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Bobbaers K., Horemans Wilfried, Keirsmaekers A., Minsart Anne, Paulissen R., Smet J., Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2024 Eerste hulp bij overheidsopdrachten 
11e druk van dit standaardwerk

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978-90-496-0815-6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig