Re-integratie in lokale besturen

Re-integratie in lokale besturen
Auteur: Mouton Astrid
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1917 6
Aantal bladzijden:54
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
36 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
32 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met medewerkers die langdurig afwezig zijn. Men spreekt zelfs van een heuse pandemie. Ook voor lokale besturen is het inzetten op een duurzaam re-integratiebeleid een absolute noodzaak om talent aan boord te houden, ook na een onfortuinlijke episode.

In dit caseboekje gaat Astrid Mouton (UGent – Divergent) dieper in op het ontwikkelen van een visie inzake re-integratie. Vervolgens wordt er praktisch uitgediept aan de hand van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren en de processen waarin ze betrokken zijn. In een apart hoofdstuk worden de mogelijkheden van aangepast werk overlopen, met oog voor de specifieke randvoorwaarden die het welslagen van bijsturingen op de werkvloer mee bepalen. Er wordt afgesloten met een insteek omtrent de oplossingen in geval van blijvende hinder: daarbij ligt de focus op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, maar snijdt de auteur ook implacement en outplacement aan.

Om het geheel te vervolledigen werden ook nog bijlagen toegevoegd, met name een uittreksel uit de Codex over het welzijn op het werk, een voorbeeldformulier voor een re-integratieplan en een formulier voor de re-integratiebedoeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
 

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

  Inleiding
I. Naar een visie
1. Context
2. Verkenning van het thema
3. Mogelijke oorzaken van langdurige afwezigheid
4. Het belang van re-integratie
5. Het re-integratiebeleid als onderdeel van een welzijnsbeleid
6. Zelf aan de slag
7. Slot
II. Actoren
1. Rollen en verantwoordelijkheden
2. Overzicht betrokken actoren
3. Naar een procesmatige aanpak
4. Slot
III. Aangepast werk
1. Inleiding
2. Waarom inzetten op aangepast werk?
3. Mogelijke vormen van aangepast werk
4. Randvoorwaarden bij het inzetten van aangepast werk
5. Case: weer werken na kanker - het lukte Kristien
6. Slot
IV. Oplossingen in geval van blijvende hinder
1. Inleiding
2. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen
3. Implacement
4. Outplacement
5. Slot
  Bijlagen
1. Uittreksel Codex over het welzijn op het werk
2. Voorbeeldformulier re-integratieplan
3. Formulier voor de re-integratiebeoordeling (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer)

 

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect
Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases 

Praktische cases met concrete tips voor een efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid.

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig

Aanverwante producten:

cover stress en burnout Stress en burn-out – van primaire preventie tot acute stress  

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Impens Marieke
ISBN: 978 90 4961 931 2
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
A little more conversation A little more conversation 
De weg naar impactvolle dialoog

Auteur: Ruys Catherine, Coppieters Wim
ISBN: 978 90 4961 929 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect